Výsledky

18. ročník

 

ŠKOLSKÉ STAVBY


STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Mateřská škola Za Branou Pacov

za výjimečně zdařilé architektonicko-urbanistické pojetí vnitřních a vnějších prostor.

Čestné uznání

Základní škola, Okrouhlice

za přívětivé hmotové a materiálové provedení objektu.

Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

za originální řešení nástavby, rozšiřující možnosti výuky přírodních věd.

Mateřská škola Bystrouška Jihlava

za vytvoření optimálních podmínek pro pobyt dětí a potřeb jejich rodičů.

 

STAVBY PRO BYDLENÍ


STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Dům sociálních služeb Pacov

za komplexní urbanistické a architektonické řešení včetně propojení se stávajícím areálem.

Čestné uznání

Domov pro seniory Havlíčkův Brod

za vytvoření harmonického prostředí pro péči a pobyt uživatelů.

 

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR


STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01, Havlíčkův Brod

za oživení symbiózy přírody s městskou zástavbou.

Čestné uznání

Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod

za aplikaci moderních trendů a potřeb do osobní železniční dopravy.

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 


STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Komunitní centrum Moravia, Třebíč

za záchranu historicky významné budovy zrekonstruované pro nový účel.

Čestné uznání

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

za velkorysé řešení konstrukce a využitelnosti objektu.

Obnova fasád a restaurování arkád Zámku Náměšť nad Oslavou

za kvalitní provedení řemeslných prací a respektování hodnot historické stavby.

 

STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ


STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina, Jihlava

za elegantní, jednoduše pojatou architekturu umožňující výcvik složek integrovaného záchranného systému.

Čestné uznání

Pavilon dětského oddělení Nové Město na Moravě

za výrazné zkvalitnění péče o dětské pacienty.

 

 

CENA VEŘEJNOSTI 

Základní škola Okrouhlice

CENA HEJTMANA

Základní škola Okrouhlice

CENA ČKAIT

Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01, Havlíčkův Brod 

CENA SPS

Základní škola Okrouhlice

 

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru