Členské příspěvky

V souladu se Stanovami schvaluje valná hromada výši vstupního a členského příspěvku

Vstupní a členský poplatek

Řádný člen Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS)
Sídlo v Kraji Vysočina
Vstupní poplatek
Členský poplatek 
 ANO* ANO* 0,-  0,-
 ANO NE  500,-  8 000,-
 NE ANO  500,-   12 000,-
 NE NE  500,-   16 000,-

Fakturace

Vstupní poplatek se platí pouze při vstupu do spolku a není snížen v závislosti na měsíci vstupu. Členský poplatek je fakturován předem na příslušný kalendářní rok se splatností 14 dnů. U nového člena je adekvátně ponížen dle měsíce vstupu:

  • 1. 4. – 30. 6., snížení o 25%
  • 1. 7. – 30. 9.,  snížení o 50%
  • 1. 10. – 31. 12, snížení o 75%

 

 

*Členství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví (www.sps.cz)

Členství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) je dobrovolné. Může mít formu individuálního, kolektivního, přidruženého a čestného členství. Vzniká přijetím do svazu rozhodnutím představenstva na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku. Předpokladem přijetí je odborná úroveň a stabilizovaná pozice firmy. 

  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru