SV učeň

 

Cílem soutěžeje zviditelnit a zlepšit celospolečenské renomé o odborném školství, popularizovat obory ve stavebnictví a především ocenit ty žáky, kteří významně uspěli v soutěžích odborných dovedností. 

Stavebnictví trpí výrazným nedostatkem kvalitních řemeslníků. Důvodem je nejen všeobecný pokles zájmu o učební řemeslné obory, ale i měnící se preference nových generací, které přicházejí na trh práce.

Je potřeba zdůraznit, že šikovní řemeslníci budou mít nejen dobré vyhlídky do budoucna jako podnikatelé, ale mohou u svých zaměstnavatelů zastávat pracovní místa s vyšším požadavkem na odbornost, odpovědnost nebo na komunikaci s klientem a být za to nadprůměrně finančně ohodnoceni. 

Budoucím zaměstnavatelům nebo kolegům v podnikání jsou tak v rámci soutěže Stavba Vysočiny - Učeň roku představováni ti, kteří to mohou ve svém oboru v blízké budoucnosti dotáhnout na mistrovskou úroveň. 
Patronkou soutěže je 
Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.
 

hilti cena

 

Učeň roku

Partneři

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru