Obnova fasád a restaurování arkád Zámku Náměšť nad Oslavou

Zobrazeno: 1070x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelTOMIreko, s. r.o., Třebíč
MajitelČeská republika, Národní památkový ústav, Praha
ProvozovatelNárodní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích, správa zámku Náměšť nad Oslavou
Hlavní architektIng. arch. Miroslav Tupý, České Budějovice
Hlavní projektantIng. arch. Miroslav Tupý, České Budějovice
Hlavní zhotovitelTOMIreko, s. r.o., Třebíč

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Hlavní zámecká budova je dominantou města Náměšť nad Oslavou. Leží na hraně vysokého skalního útesu nad městem, které je v hlubokém údolí řeky Oslavy. Vlastní zámek s věží tvoří čtyři křídla okolo obdélného hlavní nádvoří. Nižší přilehlé vstupní křídlo s průjezdem uzavírá nádvoří vstupní.

 • Architektonické řešení

  Nádvoří hlavní zámecké budovy, zbudované v letech 1572 – 79 se začleněním částí původního hradu, je položené o podlaží výše, než vstupní dvůr. Dvorní fasády severního a východního křídla pokrývá sgrafitová rustika, na jižní a západní straně jsou trojpodlažní kamenné arkády s reliéfní výzdobou tvořenou zbrojí a zbraněmi, hudebními nástroji, maskarony, zoomorfními náměty a vegetačním dekorem. Druhé a třetí podlaží arkád má prosklení z 19. století. Zámek, opravený po požáru v 1760, byl upravován ve 2. pol. 19. stol, r. 1890 byla hlavní věž opatřena cibulovou bání. V letech 1946 – 47 došlo významným úpravám interiérů a též obnově a úpravě fasád zámku dle projektu arch. Otakara Oplatka, zámek byl totiž vybrán za letní sídlo presidenta Edvarda Beneše.

 • Dispoziční řešení

  Dispoziční řešení nebylo v souvislosti s obnovou dvorních fasád zámku upravováno.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Oprava dvorních průčelí byla vedena snahou v maximální míře uchovat historická souvrství omítek autentickou hmotu všech kamenných prvků i výplní otvorů a respektovat architektonickou úpravu, spojenou s úpravou zámku na sídlo prezidenta. To vyžadovalo provést materiálové i technické průzkumy a volit postupy a materiály kompatibilní s historickým řešením. V minulosti provedené konzervace a zpevnění kamene způsobilo totiž jeho degradaci. Proto byly práce prováděny v restaurátorském režimu u částí z kamene a technologiemi navrženými restaurátorem a technologickou laboratoří NPÚ u ploch omítaných. Vrata, dveře a okenní výplně prošly odbornou truhlářskou opravou, náročnou jednak u vrat a dveří z roku 1947, jednak u prosklení arkád, kde bylo velmi specificky řešené otevírání léta nefunkční. Zajistit bylo třeba i přesná barevná skla lunetových oken.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Upřednostnění konzervace kamenných částí i omítkových ploch před výměnou sice klade vysoké nároky na dodržení technologické kázně a na pracnost, ale výrazně omezuje nároky na přepravu hmot, likvidaci odstraněných materiálů a tedy velice zmenšuje negativní dopady na životní prostředí.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Oprava hlavního nádvoří náměšťského zámku je příkladem úzké spolupráce stavební firmy s restaurátory, techniky, technology, projektantem i památkovou péčí. Podařilo se obnovit prostor renesančního nádvoří s řadou historických doplňků a úprav od 18 do poloviny 20. století. Ty byly i v minulosti vedeny snahou respektovat původní architektonické a výtvarné renesanční řešení. Nové prvky řešeny jako svébytný a přeci do celku se zapojující doplněk. Stejný přístup byl zvolen i při této poslední obnově, kterou lze souhrnně označit jako restaurování architektury. Pozornost si zaslouží i zohlednění úprav pro sídlo presidenta republiky arch. Otakarem Oplatkem, jednalo se o výjimečnou akci, prováděnou krátce po skončení 2. světové války, k níž řadu podnětů dával sám Edvard Beneš.

Ocenění

ČESTNÉ UZNÁNÍ

za kvalitní provedení řemeslných prací a respektování hodnot historické stavby.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru