Domov pro seniory Havlíčkův Brod

Zobrazeno: 501x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Objekt domova pro seniory je umístěn na místě původního plicního pavilonu na nároží ulice Husovy a na ní kolmé areálové komunikace. Objekt svým umístěním respektuje původní uliční čáru a navazuje na sousední objekt DPS. Hmota objektu je uspořádána do tvaru „L“. Z jižní strany tak vzniká polouzavřený prostor zahrady. Výškově se objekt snaží navázat na římsu sousední budovy. Vysoká hmota objektu je zmírněna odstupujícím 4. podlažím. Hlavní vstup je z ulice Husovy. Podél Husovy ulice je vyrovnávací schodiště a chodník, zajišťující bezbariérový přístup do budovy. Od chodníku je vstupní partie oddělena betonovou konstrukcí – rabátkem s výsadbou nízké zeleně. Z východní strany je mezi novostavbou a sousední budovou navržen zásobovací záliv, ze kterého je zajištěn přístup ke schodišti a k nákladnímu výtahu.

 • Architektonické řešení

  Objekt tvoří členitá hranolovitá hmota s půdorysným uspořádáním do tvaru „L“. Velikost objemu je z uliční fronty zmírněna drobným zalomením fasády ze severní strany a ustupujícím horním podlažím z východní strany. Zahradní plochy fasád jsou členěny výraznějším prolamováním pomocí vložených teras. Působení objektu je vzhledem ke své funkci tradiční, fasády připomínají klasický stěnový systém s pravidelným rastrem okenních otvorů. Pouze v některých dvorních částech fasád je celoprosklený fasádní plášť.

 • Dispoziční řešení

  Částečně podsklepená budova má čtyři nadzemní podlaží. Budova je bezbariérově propojena se stávající budovou DPS (objekt č.11). V suterénu objektu je umístěno zázemí zaměstnanců, sklady, prádelna s žehlírnou, centrální lázeň a pracoviště technických pracovníků. V přízemí je umístěna vstupní a společenská hala, hobby místnost, rehabilitace, detašované oddělení MŠ s kapacitou 15 dětí a jedno oddělení Alzheimer péče. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží budou umístěna oddělení Alzheimer péče, ve čtvrtém pak lůžka domova pro seniory. Z celkové kapacity 109 lůžek je 75 lůžek určeno jako domov se zvláštním režimem a 34 jako domov pro seniory. Návštěvník vstupuje do společenské místnosti s recepcí, kde získá všechny potřebné informace a může se prostřednictvím personálu setkat s klienty. Jednotlivá oddělení Alzheimer péče fungují jako samostatné úseky s vlastními společenskými místnostmi pro setkávání a společnou terapii. Společenské místnosti jsou vybaveny kuchyňskými linkami pro možnost společné přípravy jednoduchých pokrmů v rámci terapií. Součástí jsou stanoviště pečujícího personálu, která fungují jako sdílená pracoviště. Příslušenství tvoří hygienické zázemí personálu, skladové místnosti pro pomůcky a čistící a úklidové místnosti. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové, vždy s vlastní hygienickou buňkou s bezbariérovým uspořádáním zařizovacích předmětů. Pro možnost koupele s asistencí jsou používaná mycí lůžka v centrální lázni v 1.PP, kam jsou klienti dopravováni na vlastním lůžku pomocí výtahu.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Materiálové řešení je rovněž tradiční. Na fasádách objektu se uplatňuje hladká bílá omítka, Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné. Celoprosklené fasády s tmavým hliníkovým opláštěním tvoří kontrast ke zbytku budovy. V interiéru se uplatní stěrkované plochy ŽB sloupů a malby SDK konstrukcí. Na podlahách budou ve velké míře užity vinylové povlakové krytiny s dezénem dřeva. Ve společenských prostorách jednotlivých oddělení jsou zátěžové koberce. Na terasách jsou použity dřevěné kompozitové rošty. Zábradlí je částečně tvořeno sklobetonovými květníky. Střechy jsou řešeny jako vegetační s extenzivní zelení.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Kraj Vysočina dlouhodobě usiluje o zkvalitnění nedostatečné péče pro seniory výstavbou dalších centrech v kraji. Na místě původního stoletého zastaralého pavilonu tak mohlo vzniknout kvalitní specializované centrum pro osoby se stařeckou demencí či Alzheimer nemocí. Nový domov pacienti nalezli v prostorných a útulných rezidencích namísto nemocničních pokojů. Nový domov svojí polohou v nemocničním areálu nabízí blízkou a rychlou péči pacientům. Nová budova zároveň disponuje i vlastní školkou pro zaměstnance nemocnice a domova pro seniory s ohledem na pracovní směny má prodloužený provoz.

Ocenění

ČESTNÉ UZNÁNÍ

za vytvoření harmonického prostředí pro péči a pobyt uživatelů.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru