Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě

Zobrazeno: 923x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Havlíčkův Brod
MajitelMěsto Havlíčkův Brod
ProvozovatelZákladní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
Hlavní architektMichal Topolovský, Havlíčkův Brod
Hlavní projektantPROJEKT efekt s.r.o., Praha
Hlavní zhotovitelRONELI Stavby SE, Praha

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Jedná se o nástavbu a rekonstrukci stávající základní školy, kde bylo využito stávajícího objektu, který je umístěn dle územního plánu v ploše OV – Plocha občanského vybavení.

 • Architektonické řešení

  Předmětem je zejména nástavba. Tato mění vzhled stávající budovy postavené panelovou technologií, tak aby objekt odpovídal původnímu městskému stylu. Hmotově je nástavba přiznána a barevně oddělena od zbytku budovy.

 • Dispoziční řešení

  V rámci realizace stavby došlo k úpravám stávajícího objektu a to v 3. NP drobné úpravy v odborné učebně ICT. V 4 NP jsou provedeny úpravy v odborných učebnách. Realizací záměru došlo k nástavbě 5. NP kde je multifunkční učebna, univerzální učebna, terasy, zahrada, prostor pro pozorování, skleník, sklady, sociální zázemí. Celá dispozice je uzpůsobena pro umístění planetária a 2D a 3D kina.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nosná konstrukce je tvořena z válcovaných ocelových profilů. Opláštění je provedeno stěnovými izolačními panely z minerální vlny. Schodiště je ocelové, podesty a schodišťové stupně betonové. Dělící příčky jsou sádrokartonové.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Objekt je určen pro přírodovědnou a environmentální výchovu. Je zde umístěn skleník, zahrada, včelí úly apod. Terasy nástavby je řešena jako pochozí se záhony a zelení.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Nástavba Základní školy z architektonického pohledu mění výraz objektu a přibližuje školu postavenou panelovou technologií stylu moderní městské zástavby. Rekonstrukce umožnila vznik a provoz přírodovědného centra s planetáriem, čímž výrazně přispívá k rozvoji přírodních věd.

Ocenění

ČESTNÉ UZNÁNÍ

za originální řešení nástavby, rozšiřující možnosti výuky přírodních věd.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru