Propozice

Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2019


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby (nové a rekonstrukce), které byly zkolaudovány, popř. povoleno zahájení zkušebního provozu, v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 a jejich půdorysy se nachází na katastrálním území Kraje Vysočina (okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou).

Stavbu může registrovat a přihlásit pouze subjekt, který byl přímým účastníkem výstavby tzn. investor, architekt, projektant nebo stavební firma na pozici hlavního zhotovitele/člena sdružení. Není možné přihlásit jako jednu stavbu komplex budov, které mají rozdílné investory.

ODBORNÉ HODNOCENÍ

Přihlášené stavby posuzuje odborná porota nominovaná pořadatelem. Odborníci posuzují např. architektonické vyznění díla, začlenění do prostředí, prostorové a funkční řešení od koncepce po detail, originalitu, kvalitu provedení stavby, náročnost řešení, zvládnutí řemeslných detailů, spokojenost investora nebo přijetí veřejností. 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 • A - Novostavby občanské vybavenosti
 • B - Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti
 • C - Revitalizace veřejných prostranství
 • D - Dopravní a inženýrské stavby
 • E - Průmyslové a technologické stavby
 • F - Vodohospodářské a ekologické stavby
 • G - Stavby pro bydlení

Porota má také právo rozšiřovat a zužovat vypsané soutěžní kategorie v závislosti na počtu nebo skladbě přihlášených staveb a k tomu analogicky upravovat počet ocenění.

OCENĚNÍ V KAŽDÉ KATEGORII 

 • za 1. místo titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA (plaketa, diplom)
 • za 2. místo Čestné uznání (diplom)

Porota má právo neudělit tituly a uznání, pokud přihlášené stavby nebudou dosahovat odpovídajících kvalit.

INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ

V rámci přihlášených staveb mohou být uděleny následující ocenění:

 • CENA VEŘEJNOSTI
  Titul bude udělen pořadatelem soutěže na základě SMS hlasování laické veřejnosti. Stavba s nejvyšším počtem zaslaných SMS obdrží plaketu a diplom.
 • CENA HEJTMANA
  Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci hejtmana Kraje Vysočina.
 • CENA ČKAIT
  Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci představitelů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – Oblastní kancelář Jihlava.
 • CENA SPS
  Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci představitelů Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

REGISTRACE STAVEB, OBSAH PŘIHLÁŠKY, TERMÍNY

   1. zahájení registrací staveb: 3. února 2020
   2. uzávěrka přihlášek:15. května 202030. června ve 12 hodin
   3. prohlídky staveb porotou:20. května 202027.-28. července 2020
   4. sms hlasování veřejnosti:od 12 hodin 21. května do půlnoci 31. května 202010.-20. srpna 2020
   5. slavnostní vyhlášení výsledků:15. června 20207. září 2020 od 17:30 hodin, Kulturní dům Okříšky

 

V souvislosti s vývojem onemocnění Covid-19 v Okříškách (viz. zpráva) jsme se rozhodli slavnostní vyhlášení 7. září zrušit. Do poloviny září budeme informovat jakým způsobem budou vyhlášeny výsledky.


ad 1) Od středy 5. února bude zahájena on-line registrace soutěžních staveb, na jejímž základě pořadatel vystaví fakturu účastnického poplatku a stavbě udělí soutěžní číslo v pořadí došlých registrací. Když pořadatel obdrží dvě registrace na stejnou stavbu, bude pro další jednání upřednostňovat autora té první a druhý bude o této skutečnosti obratem informován.

ad 2) Detailní pokyny pro zpracování soutěžních podkladů (přihláška, text o stavbě, projektová dokumentace, fotografie, čestné prohlášení účastníků výstavby, rozhodnutí stavebního úřadu, kontakt pro prohlídku stavby a prezentační panel) jsou k dispozici na internetových stránkách soutěže. Vše potřebné je potřeba doručit do kanceláře pořadatele nejpozději ve středu 15. května v úterý 30. června do 12 hodin.  

ad 3) Odborná porota může přihlášené stavby navštívit, svoji návštěvu ohlašuje až těsně před prohlídkou. Porota nemusí stavbu navštívit, pokud má o stavbě dostatečné reference a informace ke kvalifikovanému rozhodnutí. Závěry a názory z prohlídky nejsou sdělovány.

ad 4) Internetová prezentace přihlášených staveb bude zveřejněna min. hodinu před začátkem sms hlasování laické veřejnosti. K vaší vlastní propagaci sms hlasování se meze nekladou, z jednoho mobilního telefonního čísla bude možné hlasovat pouze 1x.

ad 5) Výsledky soutěže Stavba roku Kraje Vysočina jsou tajné a poprvé jsou zveřejněny až při slavnostním galavečeru, kde budou také oceněni vítězové doprovodných soutěží Studentský projekt a Učeň roku. Slavnostního vyhlášení výsledků se budou účastnit vrcholoví představitelé veřejné a státní správy, vypisovatelé soutěží, zástupci přihlášených staveb, partnerů a médií. Počet vstupenek, které bude mít přihlašovatel pro sebe a své hosty z řad účastníků výstavby k dispozici, bude stanoven až na základě celkového počtu přihlášených staveb a kapacity místa vyhlášení. Jistou účast mají 2 osoby/stavba a pozvánku/vstupenku obdrží přihlašovatel mailem. K převzetí ceny je moderátorem vyzván výhradně přihlašovatel stavby.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Po registraci stavby obdrží přihlašovatel fakturu s účastnickým poplatkem, který musí být připsán na účet pořadatele v den splatnosti (platba v hotovosti není možná).

 • Snížená cena: 1 stavba = 8 000 Kč bez DPH, od 5. 02. 2020 do 6. 03. 2020
 • Plná cena: 1 stavba = 10 000 Kč bez DPH, od 07. 03. 2020 do 30. 06. 2020

Pokud bude snížená cena uhrazena po termínu, pořadatel vyfakturuje příslušný rozdíl! Když nebude rozdíl nebo plná cena připsána na účet pořadatele nejpozději 30. 6. 2020 bude stavba ze soutěže vyloučena. Uhrazené poplatky se nevrací. Za další stavbu od stejného přihlašovatele se sleva neposkytuje.

DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

Výsledky budou zveřejněny v celorepublikových a krajských médiích, sociálních sítích apod.

Získaná ocenění mohou jako svůj referenční, reklamní a propagační argument používat pouze subjekty uvedené v přihlášce.

Pro nové přihlašovatele je na internetových stránkách soutěže připraven zkrácený postup „Krok za krokem“.

Pokyny v soutěžních podkladech jsou závazné a jejich nedodržení vede k vyloučení ze soutěže. 

POŘADATEL

 • SPOLEK STAVBA VYSOČINY, Majakovského 1516/8, 586 01 Jihlava, IČO: 26545764, DIČ: CZ26545764, plátce DPH
 • Kontaktní osoba: Martin Pertl, 737 555 677, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru