Propozice

SPOLEK STAVBA VYSOČINY, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Kraj Vysočina

vyhlašují 16. ročník soutěže 

Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2017

Záměrem soutěže je ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb titulem Stavba roku Kraje Vysočina. Poděkovat a podpořit investory, architekty, projektanty a stavební firmy, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu Vysočiny. Prezentovat architekturu a stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti a zviditelnit, že estetická a řemeslná kvalita se vyplácí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby, které byly realizovány v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 (kolaudace, zkušební provoz, neúčastnily se předcházejících ročníků) a jejich půdorysy se nachází na katastrálním území Kraje Vysočina (okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou). 

Stavbu může registrovat a přihlásit pouze subjekt, který byl přímým účastníkem výstavby tzn. investor, architekt, projektant a stavební firma na pozici generálního dodavatele nebo hlavního zhotovitele. Není možné přihlásit jako jednu stavbu komplex budov, které mají rozdílné investory. 

Kdo uhradí účastnický poplatek je pořadatelem považován za přihlašovatele stavby.

ODBORNÉ HODNOCENÍ

Přihlášené stavby posuzuje odborná porota nominovaná pořadatelem. Odborníci posuzují např. architektonické vyznění díla, začlenění do prostředí, prostorové a funkční řešení od koncepce po detail, originalitu, kvalitu provedení stavby, náročnost řešení, zvládnutí řemeslných detailů, spokojenost investora, přijetí veřejností.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 • A - Novostavby občanské vybavenosti
 • B - Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti
 • C - Revitalizace veřejných prostranství
 • D - Dopravní a inženýrské stavby
 • E - Průmyslové a technologické stavby
 • F - Vodohospodářské a ekologické stavby

OCENĚNÍ

Porota má právo neudělit tituly a uznání, pokud přihlášené stavby nebudou dosahovat odpovídajících kvalit. Porota má také právo rozšiřovat a zužovat vypsané soutěžní kategorie v závislosti na počtu nebo skladbě přihlášených staveb a k tomu analogicky upravovat počet ocenění.

V každé kategorii:

 • za 1. místo titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2017 (plaketa, diplom)
 • za 2. místo Čestné uznání(diplom)

Přihlašovatel oceněné stavby obdrží diplomy pro všechny účastníky výstavby, kteří budou uvedeni v přihlášce.

INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ

V rámci přihlášených staveb mohou být uděleny následující ocenění: 

 • CENA VEŘEJNOSTI. Cena bude udělena pořadatelem soutěže na základě SMS hlasování laické veřejnosti. Stavba s nejvyšším počtem zaslaných SMS obdrží plaketu a diplom.
 • CENA HEJTMANA. Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci hejtmana Kraje Vysočina.
 • CENA ČKAIT. Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci představitelů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – Oblastní kancelář Jihlava.
 • CENA SPS. Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci představitelů Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

REGISTRACE STAVEB, OBSAH PŘIHLÁŠKY, TERMÍNY 

   1. zahájení registrací staveb: čtvrtek 1. února 2018
   2. uzávěrka přihlášek: pátek 11. května 2018 v 11 hodin
   3. prohlídky staveb porotou: úterý 22. května 2018
   4. sms hlasování veřejnosti: od 12 hodin 15. května do půlnoci 27. května 2018
   5. slavnostní vyhlášení výsledků: pondělí 18. června 2018 od 17:30 hodin, Kino Vysočina, Žďár nad Sázavou

ad 1) Od 1. února bude zahájena on-line registrace soutěžních staveb, na jejímž základě pořadatel vystaví fakturu účastnického poplatku a stavbě udělí soutěžní číslo v pořadí došlých registrací. Když pořadatel obdrží dvě registrace na stejnou stavbu, bude pro další jednání upřednostňovat autora té první a druhý bude o této skutečnosti obratem informován.

ad 2) Detailní pokyny pro zpracování soutěžních podkladů (přihláška, text o stavbě, projektová dokumentace, fotografie, čestné prohlášení účastníků výstavby, rozhodnutí stavebního úřadu, kontakt pro prohlídku stavby a prezentační panel) jsou k dispozici na internetových stránkách soutěže. Vše potřebné je potřeba doručit do kanceláře pořadatele nejpozději v pátek 11. května do 11 hodin. 

ad 3) Odborná porota může přihlášené stavby navštívit, svoji návštěvu ohlašuje až těsně před prohlídkou. Porota nemusí stavbu navštívit, pokud má o stavbě dostatečné reference a informace ke kvalifikovanému rozhodnutí. Závěry a názory z prohlídky nejsou sdělovány. 

ad 4) Internetová prezentace přihlášených staveb bude zveřejněna min. hodinu před začátkem sms hlasování laické veřejnosti, které začne v úterý 15. května ve 12 hodin a potrvá do nedělní půlnoci 27. května. Dopoledne 15. května budou zveřejněny detaily k sms hlasování, z jednoho mobilního telefonního čísla bude možné hlasovat pouze 1x. 

ad 5) Výsledky soutěže Stavba roku Kraje Vysočina jsou tajné a poprvé jsou zveřejněny až při slavnostním galavečeru, kde budou také oceněni vítězové doprovodných soutěží Studentský projekt a Učeň roku. Slavnostního vyhlášení výsledků se budou účastnit vrcholoví představitelé veřejné a státní správy, vypisovatelé soutěží, zástupci přihlášených staveb, partnerů a médií. Počet vstupenek, které bude mít přihlašovatel pro sebe a své hosty z řad účastníků výstavby k dispozici, bude stanoven až na základě celkového počtu přihlášených staveb a kapacity místa vyhlášení. Jistou účast mají 2 osoby/stavba a pozvánku/vstupenku obdrží přihlašovatel mailem. K převzetí ceny je moderátorem vyzván výhradně přihlašovatel stavby.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Za soutěžní stavbu je fakturován účastnický poplatek a to dle data její registrace. Na základě registrace stavby obdrží přihlašovatel fakturu. Platba musí být připsána na účet pořadatele v den splatnosti (platba v hotovosti není možná). Pokud bude snížená cena uhrazena po termínu, pořadatel vyfakturuje příslušný rozdíl! Když nebude rozdíl nebo plná cena připsána na účet pořadatele nejpozději 11. 5. 2018 bude stavba ze soutěže vyloučena. Uhrazené poplatky se nevrací. 

 • Snížená cena: 1 stavba = 8 000 Kč, platí od 01. 02. 2018 do 9. 03. 2018  
 • Plná cena: 1 stavba = 9 000 Kč, platí od 09. 03. 2018 do 11. 05. 2018

Ceny jsou uvedeny bez DPH, pořadatel je plátcem DPH. Za další stavbu od stejného přihlašovatele se sleva neposkytuje.

DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

Získaná ocenění mohou jako svůj referenční, reklamní a propagační argument používat pouze subjekty uvedené v přihlášce. Výsledky budou zveřejněny v celorepublikových a krajských médiích.

Pro nové přihlašovatele bude na internetových stránkách soutěže připraven zkrácený postup „Krok za krokem“.

Po ukončení soutěžního ročníku (tzn. ihned po slavnostním vyhlášení výsledků) je základní projektová dokumentace, CD/DVD/USB flash disk a prezentační panel navrácen přihlašovateli pro další využití. Neodebrané soutěžní podklady z výstavy prezentačních panelů pořadatel u sebe uschová po dobu následujících 90 dnů a v případě, že si je nikdo nevyzvedne, je skartuje! Ostatní soutěžní podklady zůstávají v držení pořadatele s právem další publicity.

POŘADATEL

SPOLEK STAVBA VYSOČINY, Majakovského 1516/8, 586 01 Jihlava
IČO: 26545764, DIČ: CZ26545764, plátce DPH
Kontaktní osoba: Martin Pertl, předseda, 737 555 677, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

pdfPropozice ke stažení

 

 

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru