Propozice

SPOLEK STAVBA VYSOČINY
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Kraj Vysočina

vyhlašují 21. ročník soutěže 

Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2022


Záměrem soutěže je ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb titulem Stavba roku Kraje Vysočina. Poděkovat a podpořit investory, architekty, projektanty a stavební firmy, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu Vysočiny. Prezentovat architekturu a stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti a zviditelnit, že estetická a řemeslná kvalita se vyplácí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Do soutěže mohou být přihlášeny novostavby a rekonstrukce, které byly zkolaudovány, popř. byly ve zkušebním provozu v období od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2023 a jejich půdorysy se nachází na katastrálním území Kraje Vysočina (okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou).
 • Stavbu může registrovat a přihlásit pouze subjekt, který byl přímým účastníkem výstavby tzn. investor, architekt, projektant nebo stavební firma na pozici hlavního zhotovitele/člena sdružení. 
 • Není možné přihlásit jako jednu stavbu komplex budov, které mají rozdílné investory. Stavební záměr, který se soutěže již účastnil, nemůže být do soutěže opakovaně přihlášen.

ODBORNÉ HODNOCENÍ

Přihlášené stavby posuzuje odborná porota nominovaná pořadatelem. Odborníci posuzují např. architektonické vyznění díla, začlenění do prostředí, prostorové a funkční řešení od koncepce po detail, originalitu, kvalitu provedení stavby, náročnost řešení, zvládnutí řemeslných detailů, spokojenost investora nebo přijetí veřejností. 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 • A - Stavby občanské vybavenosti
 • B - Stavby pro bydlení
 • C - Průmyslové stavby
 • D - Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

Porota má právo upravit počet i názvy soutěžních kategorií nebo např. rozdělit vypsanou kategorii na dvě (novostavby, rekonstrukce) v závislosti na počtu nebo skladbě přihlášených staveb a k tomu analogicky i upravit počet ocenění.

OCENĚNÍ V KAŽDÉ KATEGORII 

 • za 1. místo titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA (plaketa, diplom)
 • za 2. místo Čestné uznání (diplom)

Porota má právo neudělit tituly a uznání, pokud přihlášené stavby nebudou dosahovat odpovídajících kvalit.

INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ

V rámci přihlášených staveb mohou být uděleny následující ocenění:

 • CENA VEŘEJNOSTI
  Titul bude udělen pořadatelem soutěže na základě SMS hlasování laické veřejnosti. Stavba s nejvyšším počtem zaslaných SMS obdrží plaketu a diplom.
 • CENA HEJTMANA
  Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci hejtmana Kraje Vysočina.
 • CENA ČKAIT
  Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci představitelů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – Oblastní kancelář Jihlava.
 • CENA SPS
  Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci představitelů Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
 • CENA MPO
  Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu.

REGISTRACE STAVEB, OBSAH PŘIHLÁŠKY, TERMÍNY

 1. zahájení registrací staveb: středa 1. března 2023
 2. uzávěrka přihlášek: středa 10. května 2023 ve 12 hodin
 3. prohlídky staveb porotou: úterý-středa 23. - 24. května 2023
 4. sms hlasování veřejnosti: od 12 hodin pondělí 22. května do půlnoci neděle 28. května 2023
 5. slavnostní vyhlášení výsledků: v pondělí 12. června 2023 od 17:30 hodin, Městské kino Polná 

ad1) Od středy 1. března bude možná on-line registrace soutěžních staveb, na jejímž základě pořadatel vystaví fakturu účastnického poplatku a stavbě udělí soutěžní číslo v pořadí došlých registrací.

ad2) Soutěžní podklady se doručí na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  prostřednictvím internetových nezpoplatněných zásilkových služeb (např. uschovna.cz) do půlnoci středy 10. května. Podklady a pokyny - přihláška, text o stavbě, projektová dokumentace, fotodokumentace, čestné prohlášení účastníků výstavby, rozhodnutí stavebního úřadu a kontakt pro prohlídku stavby jsou k dispozici internetových stránkách soutěže v části Soutěžní dokumentace od 1. března.

 

ad3) Odborná porota může přihlášené stavby navštívit, svoji návštěvu ohlašuje až těsně před prohlídkou. Porota nemusí stavbu navštívit, pokud má o stavbě dostatečné reference a informace ke kvalifikovanému rozhodnutí. Závěry a názory z prohlídky nejsou sdělovány.

 

ad4) Minimálně 60 minut před začátkem sms hlasování, které začne v pondělí 22. května ve 12 hodin a potrvá do nedělní půlnoci 28. května, bude u internetové prezentace zveřejněn podoba hlasovací sms zprávy a pravidla jak hlasovat. K vaší vlastní propagaci sms hlasování se meze nekladou, z jednoho mobilního telefonního čísla bude  možné hlasovat pouze 1x.

 

ad5) Výsledky soutěže Stavba roku Kraje Vysočina jsou tajné a poprvé jsou zveřejněny až při slavnostním galavečeru, kde budou také oceněni vítězové doprovodných soutěží Studentský projekt a Učeň roku. Slavnostního vyhlášení výsledků se budou účastnit vrcholoví představitelé veřejné a státní správy, vypisovatelé soutěží, zástupci přihlášených staveb, partnerů a médií. Počet vstupenek, které bude mít přihlašovatel pro sebe a své hosty z řad účastníků výstavby k dispozici, bude stanoven až na základě celkového počtu přihlášených staveb a kapacity místa vyhlášení. Jistou účast mají 2 osoby/stavba a pozvánku/vstupenku obdrží přihlašovatel mailem. K převzetí ceny je moderátorem vyzván výhradně přihlašovatel stavby.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

 • Po registraci stavby obdrží přihlašovatel fakturu s účastnickým poplatkem, který musí být připsán na účet pořadatele do půlnoci 10. května 2023.
 • 1 stavba = 12 000 Kč bez DPH. Za každou další stavbu od stejného přihlašovatele se poskytuje sleva 2 000 Kč od ceny předešlé stavby v pořadí (2 stavby = 12 + 10 tisíc, 3 stavby = 12+10+8 tisíc bez DPH) 
 • Uhrazený poplatek se nevrací.

DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

 • Získaná ocenění mohou jako svůj referenční, reklamní a propagační argument používat pouze subjekty uvedené v přihlášce.
 • Pro nové přihlašovatele je připraven zkrácený postup „Krok za krokem“.
 • Pokyny v soutěžních podkladech jsou závazné a jejich nedodržení vede k vyloučení ze soutěže. 

POŘADATEL

 • SPOLEK STAVBA VYSOČINY, Majakovského 1516/8, 586 01 Jihlava, IČO: 26545764, DIČ: CZ26545764, plátce DPH
 • Kontaktní osoba: Martin Pertl, 737 555 677, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru