Propozice

SPOLEK STAVBA VYSOČINY
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Kraj Vysočina

vyhlašují 20. ročník soutěže 

Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2021


Záměrem soutěže je ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb titulem Stavba roku Kraje Vysočina. Poděkovat a podpořit investory, architekty, projektanty a stavební firmy, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu Vysočiny. Prezentovat architekturu a stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti a zviditelnit, že estetická a řemeslná kvalita se vyplácí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby (nové a rekonstrukce), které byly zkolaudovány, popř. povoleno zahájení zkušebního provozu, v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 30. dubna 2022 a jejich půdorysy se nachází na katastrálním území Kraje Vysočina (okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou).

Stavbu může registrovat a přihlásit pouze subjekt, který byl přímým účastníkem výstavby tzn. investor, architekt, projektant nebo stavební firma na pozici hlavního zhotovitele/člena sdružení. Není možné přihlásit jako jednu stavbu komplex budov, které mají rozdílné investory.

ODBORNÉ HODNOCENÍ

Přihlášené stavby posuzuje odborná porota nominovaná pořadatelem. Odborníci posuzují např. architektonické vyznění díla, začlenění do prostředí, prostorové a funkční řešení od koncepce po detail, originalitu, kvalitu provedení stavby, náročnost řešení, zvládnutí řemeslných detailů, spokojenost investora nebo přijetí veřejností. 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 • A - Novostavby občanské vybavenosti
 • B - Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti
 • C - Revitalizace veřejných prostranství
 • D - Dopravní a inženýrské stavby
 • E - Průmyslové a technologické stavby
 • F - Vodohospodářské a ekologické stavby
 • G - Stavby pro bydlení

Porota má také právo rozšiřovat a zužovat vypsané soutěžní kategorie v závislosti na počtu nebo skladbě přihlášených staveb a k tomu analogicky upravovat počet ocenění.

OCENĚNÍ V KAŽDÉ KATEGORII 

 • za 1. místo titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA (plaketa, diplom)
 • za 2. místo Čestné uznání (diplom)

Porota má právo neudělit tituly a uznání, pokud přihlášené stavby nebudou dosahovat odpovídajících kvalit.

INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ

V rámci přihlášených staveb mohou být uděleny následující ocenění:

 • CENA VEŘEJNOSTI
  Titul bude udělen pořadatelem soutěže na základě SMS hlasování laické veřejnosti. Stavba s nejvyšším počtem zaslaných SMS obdrží plaketu a diplom.
 • CENA HEJTMANA
  Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci hejtmana Kraje Vysočina.
 • CENA ČKAIT
  Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci představitelů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – Oblastní kancelář Jihlava.
 • CENA SPS
  Rozhodnutí, která stavba obdrží uvedené ocenění a její podoba je v plné kompetenci představitelů Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

REGISTRACE STAVEB, OBSAH PŘIHLÁŠKY, TERMÍNY

  1. zahájení registrací staveb: 22. února 2022
  2. uzávěrka přihlášek: 13. května 2022 ve 13 hodin, pondělí 23. května ve 12 hodin
  3. prohlídky staveb porotou: 16. - 17. května 2022, 30 - 31.května 2022
  4. sms hlasování veřejnosti: od 12 hodin 18. května do půlnoci 29. května 2022, od 12 hodin 24. května do půlnoci 31. května 2022 
  5. slavnostní vyhlášení výsledků: 13. června 2022 od 17:30 hodin, Komunitní centrum Pacov

ad 1) Od úterý 22. února bude možná on-line registrace soutěžních staveb, na jejímž základě pořadatel vystaví fakturu účastnického poplatku a stavbě udělí soutěžní číslo v pořadí došlých registrací.

ad 2) Soutěžní podklady se doručí na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript prostřednictvím internetových nezpoplatněných zásilkových služeb (např. uschovna.cz) do pátku 13. května do 13 hodin

do pondělí 23. května ve 12 hodin.  Podklady a pokyny - přihláška, text o stavbě, projektová dokumentace, fotodokumentace, čestné prohlášení účastníků výstavby, rozhodnutí stavebního úřadu a kontakt pro prohlídku stavby jsou k dispozici internetových stránkách soutěže v části Soutěžní dokumentace od 22. února. 

ad 3) Odborná porota může přihlášené stavby navštívit, svoji návštěvu ohlašuje až těsně před prohlídkou. Porota nemusí stavbu navštívit, pokud má o stavbě dostatečné reference a informace ke kvalifikovanému rozhodnutí. Závěry a názory z prohlídky nejsou sdělovány.

ad 4) Minimálně 60 minut před začátkem sms hlasování, které začne ve středu 18. května ve 12 hodin v úterý 24. května a potrvá do nedělní půlnoci 29. května do úterní půlnoci 31. května , bude u internetové prezentace zveřejněn podoba hlasovací sms zprávy a pravidla jak hlasovat. K vaší vlastní propagaci sms hlasování se meze nekladou, z jednoho mobilního telefonního čísla bude možné hlasovat pouze 1x.

 

ad 5) Výsledky soutěže Stavba roku Kraje Vysočina jsou tajné a poprvé jsou zveřejněny až při slavnostním galavečeru, kde budou také oceněni vítězové doprovodných soutěží Studentský projekt a Učeň roku. Slavnostního vyhlášení výsledků se budou účastnit vrcholoví představitelé veřejné a státní správy, vypisovatelé soutěží, zástupci přihlášených staveb, partnerů a médií. Počet vstupenek, které bude mít přihlašovatel pro sebe a své hosty z řad účastníků výstavby k dispozici, bude stanoven až na základě celkového počtu přihlášených staveb a kapacity místa vyhlášení. Jistou účast mají 2 osoby/stavba a pozvánku/vstupenku obdrží přihlašovatel mailem. K  převzetí ceny je moderátorem vyzván výhradně přihlašovatel stavby. 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Po registraci stavby obdrží přihlašovatel fakturu s účastnickým poplatkem, který musí být připsán na účet pořadatele nejpozději v den splatnosti (platba v hotovosti není možná).

 • Snížená cena: 1 stavba = 9 000 Kč bez DPH, od 22. 02. 2022 do 31. 03. 2022
 • Plná cena: 1 stavba = 12 000 Kč bez DPH, od 01. 04. 2022 do 13. 05. 2022 23.05.2022

Pokud bude snížená cena uhrazena po termínu, pořadatel vyfakturuje příslušný rozdíl! Když nebude rozdíl nebo plná cena připsána na účet pořadatele nejpozději 13. 5. 2022 23.5. 2022 bude stavba ze soutěže vyloučena. Uhrazené poplatky se nevrací. Za další stavbu od stejného přihlašovatele se sleva neposkytuje.

DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

 • Získaná ocenění mohou jako svůj referenční, reklamní a propagační argument používat pouze subjekty uvedené v přihlášce.
 • Pro nové přihlašovatele bude připraven zkrácený postup „Krok za krokem“.
 • Pokyny v soutěžních podkladech jsou závazné a jejich nedodržení vede k vyloučení ze soutěže. 

POŘADATEL

 • SPOLEK STAVBA VYSOČINY, Majakovského 1516/8, 586 01 Jihlava, IČO: 26545764, DIČ: CZ26545764, plátce DPH
 • Kontaktní osoba: Martin Pertl, 737 555 677, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru