Mateřská škola Bystrouška Jihlava

Zobrazeno: 984x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Budova mateřské školy se nachází v sousedství stávající obytné zóny v částečně zastavěném území na okraji intravilánu města. Pozemek byl původně nezastavěným prostorem s montovanými domky. Neoplocená zatravněná plocha byla příležitostně využívána pro cirkusové produkce. Nově vzniklý objekt MŠ je umístěn v severovýchodní části vymezeného pozemku. Tato dispozice stavby umožnila využít zbývající část parcely směrem k jihozápadu pro účely vybudování velkorysého dětského hřiště a atraktivního zázemí pro outdoorové aktivity dětí.

 • Architektonické řešení

  Architektonická koncepce pracuje s vizuálně minimalistickým objektem školy, který navozuje dojem „krabičky“, kterou doplňují „herní kostky“, které se z této „krabičky“ vysypaly. „Kostkami“ jsou ve skutečnosti doplňkové objekty v exteriéru školky, které slouží jako zázemí MŠ při venkovních aktivitách nebo jako otevřený pavilon (altán) se dvěma pískovišti. „Kostku“ tvoří také školní pergola na východní straně fasády, umístěná nad zásobovací částí obslužné komunikace, i samotný vstup. Obdélníkový objekt školy s plochou střechou dotváří jednoduchá fasáda, jejíž západní strana, kam ústí všechny třídy a ložnice jednotlivých oddělení, je kompletně vertikálně prosklená. Zastínění je řešeno vnějšími lamelovými, resp. vnitřními horizontálními, žaluziemi. Úsporností hmoty jednotlivých objektů byla školní zahradě poskytnuta velkorysá výměra, umožňující realizaci malého hřiště s centrální zatravněnou plochou a oválným okruhem pro jízdu na kolech či odrážedlech, běh apod.

 • Dispoziční řešení

  V jednopodlažní budově MŠ vznikla 4 oddělení vždy po dvou na každém patře. Jednotlivé buňky tříd se organizačně skládají z vlastní učebny, samostatně oddělitelné ložnice, sociálního zázemí dětí a velké šatny. Jako provozní funkce je na každém podlaží situovaná přípravna jídel, vždy společná pro dvě třídy, dále sklad hraček, případně sklad ložního prádla. MŠ je jako jediná v kraji koncipovaná pro internátní provoz, kterému je plně přizpůsobeno svým vybavením i dispozičním uspořádáním jedno z oddělení. Dětem slouží také polytechnická dílna a sauna a vířivá vana ve 2.NP. Na úrovni 1.NP je situována kuchyňská část se skladovacím a administrativním zázemím. U vlastního vstupu do budovy MŠ je umístěna menší kancelář pro ředitelku a zástupkyni školky a kancelář pro vedoucí kuchyně. Obě podlaží MŠ poskytují potřebné sociální zázemí pedagogickému sboru, k dispozici je rovněž prádelna se sušárnou a úklidová sekce. V objektu školy jsou navržena dvě schodiště, jeden osobní a jeden malý nákladní výtah. Kapacita: 100 dětí, 11 pedagogů a 7 provozních pracovníků.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Založení nosných a obvodových zdí je tvořeno základovými pasy z prostého betonu. Sloupy západního průčelí objektu jsou založeny na železobetonových stupňovitých patkách. Konstrukčním systémem je trojtrakt, kde nosnou konstrukci tvoří (kromě celé západní prosklené fasády) cihelné zdivo. Nosný systém západní fasády tvoří železobetonový skelet s obvodovým pláštěm tvořeným hliníkovou konstrukcí vyplněnou izolačním trojsklem. Obvodová konstrukce objektu je postavena z jednovrstvého zdiva z keramických cihel na tloušťku zdiva 500 mm. Nosné vnitřní zdivo je tloušťky 300 mm. Vnitřní příčky jsou zhotoveny z keramických příčkovek. Stropy nad oběma podlažími jsou ze železobetonových panelů z předpjatého betonu. Střecha je plochá jednoplášťová – tepelná izolace vč. spádových klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Hydroizolační vrstva z PVC fólie. Část fasády je obložena svislým roštem z tepelně upravených profilů z masivního dřeva finské borovice.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Objekt MŠ splňuje požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Pro budovu byla navržena kombinace nízkoteplotního velkoplošného (podlahového) teplovodního a teplovzdušného vytápění. Hlavním zdrojem tepla je sestava tepelných čerpadel vzduch-voda s plynovým primárním pohonem v kombinaci s plynovými kondenzačním kotlem. Tepelná čerpadla, osazená na střeše budovy, fungují v reverzním provedení – chlazení/topení, se záložním spalováním nízkotlakého zemního plynu. Alternativními zdroji energie jsou rovněž fotovoltaická elektrárna, umístěná na střeše, a ZZT z odpadního vzduchu nad varným centrem. Uživatelský komfort stavby zvyšuje možnost nočního větrání v letním období. Ohřev teplé vody do zásobníků o objemu 2x750 je doplněn podpůrným předehřevem teplé vody v trubicových solárních kolektorech.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Dodavatelské motto STAVÍME PRO BUDOUCNOST bylo v projektu MŠ dokonale naplněno jednak svým empatickým cílením na děti coby naši budoucnost, jejich fantazii, kreativitu a hravost, jednak pak akcentací společenských trendů, které si s budoucností spojujeme ¬– flexibilním internátním provozem vycházejícím vstříc potřebám rodiny, širší a atraktivnější nabídkou aktivit pro děti, ranou technickou a manuální edukací, svěžím vizuálním konceptem integrujícím zeleň, využitím moderních technologií, environmentální i nákladovou udržitelností.

Ocenění

ČESTNÉ UZNÁNÍ

za vytvoření optimálních podmínek pro pobyt dětí a potřeb jejich rodičů.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru