Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01, Havlíčkův Brod

Zobrazeno: 1440x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Řešené území o velikosti 4 000 m2 se nachází v nástupní části parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě. Představuje jeho velmi důležitou část „srdce parku“. Řešené území je v těsné blízkosti historického centra města s přímou komunikační vazbou na něj. Jedná se o hlavní nástupní část do celého parku. Prochází přes něj základní důležité trasy do škol, k bydlení i k přímé rekreaci. Přes řešené území prochází důležité architektonické a technické propojení rybníků Hastrman a Obora.

 • Architektonické řešení

  Vychází z celkové koncepce řešení parku Budoucnost. První etapa v sobě zahrnuje centrální objekt - kavárnu se sociálním zázemím i zázemím pro pořádání kulturně společenských akcí. Součástí řešeného území je dětské hřiště, amfiteátr, vodní biotop – rybník Očko. Nedílnou součást tvoří pobytové trávníky, vzrostlé stromy a výsadby půdo pokryvných trvalek, travin a popínavých rostlin. Řešení je doplněno lavičkami, veřejným osvětlením. Vše je řešeno soudobou moderní formou podřízenou přírodnímu a historickému kontextu místa.

 • Dispoziční řešení

  Předložený návrh je nutný chápat v celkovém kontextu vzájemně se ovlivňujících prvků, které jsou nedílnou součástí řešeného území parku. Cílem je představit nejen vlastní stavbu zázemí parku, ale etapu jako jeden nedělitelný celek.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  V předložené akci se prolíná několik způsobů pojetí a jejich vyjádření. Ve všech případech jde o vyvážený výraz ať u vlastní dřevostavby, jednoduché, funkční, energeticky úsporné, architektonicky i technicky odpovídající místu a požadované funkci. Dalším významným prvkem v řešení je použití kamenu, jednak ve vodě, ale i jako součást mobiliáře parku. Protierozní úprava svahu, dřevěný amfiteátr nebo technicky sofistikovaný přístup k řešení vodního hospodářství.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Spočívá v celkové komplexnosti řešení. Stavba je součástí harmonického celku prostředí parku. Společně s přírodními objekty rybníků, hřišti, pobytovými trávníky, stromy. Nedílnou součástí je i společensko-výchovný aspekt. Ať příkladem kombinace přírodních materiálů staveb, vegetační střechou na objektu a v neposlední řadě variantními příklady hospodaření s vodou. Cílem bylo vytvoření přátelského prostředí pro lidi, živočichy, rostliny.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Právě z důvodu komplexnosti a vyváženosti řešení, které svým pojetím ukazuje, jak důležitá je harmonie mezi přírodou, architekturou a člověkem. A v neposlední řadě i fakt, že množství peněz nemusí být vždy pro výsledný efekt realizace rozhodujícím faktorem.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

za oživení symbiózy přírody s městskou zástavbou.

CENA ČKAIT

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru