Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod

Zobrazeno: 1032x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod
MajitelSpráva železnic, státní organizace Praha
Hlavní projektantDMC Havlíčkův Brod s.r.o. Havlíčkův Brod
Hlavní zhotovitelSpolečnost „Nástupiště HB 2018“, které tvoří společnosti
Druhý zhotovitelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod
Třetí zhotovitelAŽD Praha s.r.o. Praha

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Náplní realizované stavby byla komplexní rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupišť, přístřešků a jejich odvodnění. Současně se řešily úpravy trakčního vedení, ukolejnění a zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce osvětlení, orientačního a informačního systému.

 • Architektonické řešení

  Účelem stavby bylo dosažení normového stavu se zvýšením bezpečnosti železniční dopravy a vytvoření turistického komfortu při návštěvě Města Havlíčkův Brod.

 • Dispoziční řešení

  Stávající nástupiště č. 1 a č. 4 byla vystavěna nově s nástupní výškou 550 mm nad temenem kolejnice a vybavena prvky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nástupiště číslo jedna má délku 110 metrů, nástupiště číslo čtyři pak 200 metrů a byla vystavěna z prefabrikátu tvaru H, doplněná zásypem a podkladními vrstvami a zámkovou dlažbou. Po obou stranách nástupiště byl modernizován železniční svršek a spodek novými betonovými pražci B91S/2, kolejnicemi 49E1, pružným upevněním W14 a novým kamenivem 32/63 a podkladními vrstvami železničního spodku. Nástupištní přístřešky byly demontovány, odvezeny do montážní dílny a upraveny na potřebnou délku s úpravou nového nátěru a nově namontovány na nové patky. Rekonstrukcí prošlo zabezpečovací zařízení, ukolejnění, osvětlení a úprava trakčního vedení.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Zlepšení dostupnosti environmentálně šetrné veřejné dopravy.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba zvýšila kvalitu hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě a v celém regionu ve vazbě na Město Havlíčkův Brod. Přínosem projektu je zajištění přímého bezbariérového přestupu mezi vlakovou a linkovou a městskou autobusovou dopravou, zlepšení dostupnosti environmentálně šetrné veřejné dopravy a značné zlepšení komfortu cestování.

Ocenění

ČESTNÉ UZNÁNÍ

za aplikaci moderních trendů a potřeb do osobní železniční dopravy.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru