Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Zobrazeno: 509x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelMěsto Světlá nad Sázavou
ProvozovatelSportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o.
Hlavní architektIng. arch. Václav Marek, PAS SERVIS, s.r.o., Chotěboř
Hlavní projektantIng. Lukáš Kopecký, PAS SERVIS, s.r.o., Chotěboř
Hlavní zhotovitelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Novostavba sportovní haly se nachází v centrální části města, v prostoru bývalého školního hřiště základní školy Lánecká, v blízkosti městského hřbitova a v návaznosti na ulici Komenského, která tvoří rovněž hlavní přístupovou komunikaci. Stavba je navržena na jednoduchém, pravoúhlém půdorysu, se snahou o přirozené začlenění do pavilónového uspořádání současného školského areálu, se kterým je i dispozičně propojena. Orientace stavby vůči světovým stranám je účelově zvolena tak, aby přirozené světlo do sportoviště přicházelo pouze ze severní strany. Nedochází tak k přehřívání interiéru, ani k nepřípustnému oslňování sportovců.

 • Architektonické řešení

  Hala je postavena do tvaru jednoduché kubické hmoty, svým měřítkem se maximálně blíží proporcím objektů navazujících školských pavilonů. Centrální část samotného sportoviště výškově vystupuje ze stavebního komplexu, přiléhající trakty v podobě objektu šaten, propojovacího krčku a vstupního objektu jsou pak s nižší výškovou dimenzí. Vstupní partie je společně s parkovištěm z důvodu přirozené terénní konfigurace výškově situována o podlaží níže než samotná sportovní plocha haly. Z hlediska vnějšího výrazu se uplatňuje nosná dřevěná konstrukce střechy společně s modřínovým lamelovým obkladem stěn v kombinaci se sloupy z pohledového betonu. Hladká fasáda zděných částí objektu je pak v neutrálním, světle šedém odstínu s kontrastními barevnými fragmenty ve výrazném, žlutozeleném provedení. Tato základní materiálová a barevná kombinace je logicky přenesena i do interiéru objektu.

 • Dispoziční řešení

  Vstupní hala je v návaznosti na parkoviště situována na snížené úrovni oproti niveletě sportovní plochy. Základní vertikální komunikace je tvořena prostorným tříramenným schodištěm a výtahem pro vozíčkáře. Centrálním prostorem přízemní dispozice je trojdílná sportovní plocha o rozměrech 46 x 26 m a světlé výšky 9,5 m. Sportovní plocha s umělým povrchem umožňuje hru futsalu, házené, volejbalu, basketbalu, florbalu i badmintonu. Sportovní plocha je přirozeně osvětlena ze severního průčelí, prosklená stěna je kompletně vybavena elektricky ovládanými stínícími žaluziemi. Ke sportovní ploše přiléhá sekce šesti šaten pro sportovce s umývárnami v celkové kapacitě 120 míst, šatny pro rozhodčí a prostory nezbytného hygienického a technického vybavení. Na úrovni druhého podlaží obklopuje sportoviště ze dvou stran tribuna pro diváky se 160 místy k sezení a 50 místy ke stání. Na divácký prostor tribuny navazuje provoz občerstvení s kapacitou 20 míst s přímým výhledem do sportoviště.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nosná konstrukce vlastní sportovní haly je řešena železobetonovou konstrukcí sloupů a průvlaků. Dřevěná konstrukce střechy v podobě přímopasých dřevěných lepených vazníků je pohledově přiznaná interiéru i exteriéru haly. Lepené vazníky jsou navrženy na rozpon 31 m ve vzájemném odstupu 5,2 m. Štítové stěny jsou vyzděny z keramického zdiva, prostorově ztuženy sloupovými a vodorovnými ztužidly. Interiér haly je vybaven profesionální sportovní palubovou podlahou na odpruženém roštu s finálním polyuretanovým povrchem, akustickými dekorativními obklady stěn a akustickým minerálním podhledem. Divácká tribuna je vyskládána z prefabrikovaných panelových stupňů v přiznaném pohledovém betonu, lavice pro diváky jsou pak v masivním dubovém provedení. Třípodlažní vstupní objekt je postaven systémem zděného podélného jednotraktu, v kombinaci s železobetonovým sloupovým systémem vstupní nárožní sekce. Stropní konstrukce jsou kompletně železobetonové-monolitické. Průčelní haly dominuje barevně zvýrazněný monolitický vstupní portál, záměrně pootočen do směrové osy nástupu od parkoviště.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Sportovní hala ve Světlé nad Sázavou je v současné době jedním z nejmodernějších sportovišť na Vysočině. Díky komfortnímu prostoru hrací plochy s kvalitním taraflexovým povrchem je velmi chválena našimi i přespolními sportovci - ať už se jedná o florbalisty, volejbalisty, badmintonisty nebo např. futsalisty. Navíc díky přímému napojení na základní školu mohou žáci přejít „suchou nohou“ do výuky tělesné výchovy a zájmových kroužků.

Ocenění

ČESTNÉ UZNÁNÍ

za velkorysé řešení konstrukce a využitelnosti objektu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru