Výsledky

17. ročník


NOVOSTAVBY BUDOV 

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2018

Výstavba pavilonu B Střední průmyslové školy Třebíč

za zdařilou urbanistickou rezonanci s areálem školy, kvalitní dispozice a provedení stavby.

Čestné uznání

Mateřská škola Sedlejov

za příznivé hmotové a materiálové začlenění do struktury obce.

Čestné uznání

Nové sídlo společnosti ADOZ Bystřice nad Pernštejnem

za přehledné dispoziční, provozní uspořádání a přívětivé pracovní prostředí.

 

REKONSTRUKCE OBČANSKÝCH A BYTOVÝCH STAVEB

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2018

Obnovení provozu pivovaru v Kamenici nad Lipou

za revitalizaci stávajícího rozsáhlého komplexu s potencionálem společenského oživení centra města.

Čestné uznání

Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Okříšky

za minimalistické řešení budovy s maximálními společensko-kulturními možnostmi.

Čestné uznání

Adaptace objektu bývalé VZP č.p. 16 pro potřeby ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě

za promyšlenou změnu stavby a účelné zhodnocení původního objektu.

 

DOPRAVNÍ STAVBY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2018

Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě – 2. etapa

za vhodné místo pro život, uplatnění zeleně a vodních prvků.

Čestné uznání 

Pelhřimov, okružní křižovatka Tř. Legií x Pod Kalvárií

za efektivní řešení významného městského dopravního uzlu.

Čestné uznání

 II/150 Pavlíkov – Leštinka

za komfortní provedení a optimální začlenění do krajiny.

 

CENA VEŘEJNOSTI 

Bytový dům Řečice č.5

CENA HEJTMANA

Hasičská zbrojnice a Obecní úřad Martinice

CENA ČKAIT

Nové sídlo společnosti ADOZ Bystřice nad Pernštejnem

CENA SPS

Mateřská škola Sedlejov 

 

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru