Nové sídlo společnosti ADOZ Bystřice nad Pernštejnem

Zobrazeno: 968x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba výrobní haly je situován v průmyslové zóně v Bstřici nad Pernštejnem. Výrobní areál je v rámci města umístěn v jižní poloze od hlavního naměstí na navrší nad městem podél železniční tratě s hlavní fasádou orientovanou severovýchodním směrem. Zadní horizont za budovou haly vytváří údolí říčky Nedvědičky. Z urbanistického pohledu nevytváří stavba nové pohledové dominanty a výrazné prvky. Hmotově výrazný objekt haly bude součástí podobných hmot v navazující průmyslové zóně.

 • Architektonické řešení

  Administrativním přístavek tvoří tvar Y 45x16 m umístěn co nejvíce k jižní hraně stavebního pozemku z důvodu dalšího rozvoje. Výrobní hala je účelový objekt zajišťující variabilní prostředí pro výrobu. Architektonický výraz stavby vychází z typologie výrobní haly – obalová křivka nutná pro výrobu. Nutný objem stavby není zbytečně navyšován, hlavní architektonický nástroj je kompozice hmot, estetické ztvárnění fasádního pláště a harmonické proporce. Ekonomické hledisko - výše provozních a investičních nákladů – je vnímáno jako integrální součást architektonického řešení. Celková hmota výrobní haly vnímaná z ulice je nečleněný kvádr v barvě přírodního hliníku posazená na soklové části, administrativa v barvě šedého hliníku s drobnější strukturou a prosklenými plochami. Z terénu vystupuje hmota, jejíž obalová plocha je kombinací kovoplastických sendvičových panelů (výrobní hala světlý hliník, administrativa tmavý hliník) v horizontálním členění po 1150mm s mikroprofilací hl. 0,8mm.

 • Dispoziční řešení

  Dispozičně je budova řešena na dva vzájemně propojené a navazující objekty. Objekt 01 administrativní je vstupní budovou zaměstnanců, klientů a zákazníků. Tento objekt má dvě podlaží. První přízemní podlaží při vstupu vítá recepcí, která je dále provozně propojena s kancelářemi pracovníků typem open-office. Ve druhém nadzemním podlaží sídlí vedení společnosti se sekretariátem a jednacími místnostmi. Druhá část budovy slouží coby skladově-výrobní a je s budovou administrativy funkčně propojena. První část je budova skladů s administrativou výrobních pracovníků. Je stavebně oddělena od budovy výroby, je však funkčně propojena. Skladové a výrobní prostory navazují na logistické centrum pro parkování nákladní dopravy.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Obvodový plášť je proveden ze sendvičových panelů tloušťky 150mm a šířky 1,15m kladených vodorovně ve stěnovém systému výrobce. Nosný systém ŽB sloupů u výrobní haly je v rozteči 6,0x24,0m - 2x s tím, že řada sloupů v ose D a E je po 12 metrech s průvlakem, štítové sloupy jsou osazeny ve vzdálenostech 6 metrů. Nosný systém ŽB sloupů u administrativní časti je v rozteči 6x5 metrů. Sloupy jsou provedeny průběžně. Průvlaky jako prosté nosníky na rozteč 5,0m. Jednotlivé prvky skeletu jsou provedeny jako pohledový beton. Příčky v technologii SDK jsou tvořeny na ocelový rastr v systému. Povrchovou úpravou je malba. V místnostech se zvýšenou vlhkostí jako jsou hygienické zázemí, byl proveden hydroizolační nátěr s pružnou bandáží. Na tuto izolaci je nalepen flexibilním lepidlem keramický obklad. Zděné příčky jsou z keramických tvárnic tl. 200mm. Povrchová úprava je cementový tmel s perlinkou, aktivní štuk a malba.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Architektonické a stavební ztvárnění budovy dává hned na první pohled najevo, že přístup a cit při navržení a provedení jednotlivých prvků výstavby nebyl se za záměrem vytvořit běžnou administrativní a výrobní halu. Provedení exteriérových a interiérových prvků je vytvořeno s citem a důrazem na moderní eleganci bez kompromisu. Cílem majitele bylo bezpochyby vytvořit příjemné sídlo rozvíjející se společnosti, kde se jistě bude skvěle cítit nejen administrativní a výrobní pracovník společnosti Adoz, ale i jejich zákazník či obchodní partner.

Ocenění

Čestné uznání 

za přehledné dispoziční, provozní uspořádání a přívětivé pracovní prostředí.

Cena ČKAIT

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru