Adaptace objektu bývalé VZP č.p. 16 pro potřeby ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě

Zobrazeno: 710x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Budova, která byla původně administrativním objektem VZP a která v byla v roce 2018 prošla kompletní rekonstrukcí pro potřeby základní umělecké školy Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se nachází na okraji centra městské památkové zóny Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě. Ve směru z náměstí navazuje na objekty občanské vybavenosti, z druhé strany pak na ulici Nečasova, kde se nachází převážně zástavba rodinných domů. Objekt je ze strany vstupu do ZUŠ umístěn v těsné blízkosti místní komunikace, v zadní části ZUŠ se nachází prostranství určená pro parkoviště.

 • Architektonické řešení

  Půdorysné rozměry tří podlažního původního administrativního objektu byly zachovány v rozměrech 56 x 17 bm. Převážná většina stavebních úprav objektu probíhala uvnitř budovy, vzhledem na původní využití objektu bylo nutné vnitřní prostory architektonicky a dispozičně navrhnout tak, aby celkové uspořádání odpovídalo potřebám školského zařízení se specifikací na výuku uměleckých oborů hudebních, výtvarných, literárně dramatických i tanečních. Navíc bylo nutné zajistit vhodné prostory pro komorní koncertní sál, výstavní prostory, výukové prostory skupinových orchestrů či nahrávací místnost a to vše s důrazem na akustické parametry učeben i veškerých budovaných prostor.

 • Dispoziční řešení

  Objekt základní umělecké školy byl dispozičně řešen tak, aby se zde kapacitně uspořádaly veškeré potřebné zkušebny a specializované učebny potřebné pro výuku požadovaných uměleckých oborů, včetně zázemí pro pedagogy. Velký důraz byl kladen na akustické parametry všech místností, učeben a zkušeben tak, aby se vzájemně nerušily. Vzniklé učebny, zkušebny, cvičící sály i ateliéry slouží pro výuku klávesových, dechových, smyčcových nástrojů, výuky hry na kytaru, dramaticko – literární obor či výtvarné a grafické obory. V původních suterénních prostorách vzniklo také zázemí pro bicí nástroje. Akustika této místnosti byla z pohledu odhlučnění nejnáročnější. V místech původních garáží vznikl komorní koncertní sál „Podpalubí“ s jevištěm pro produkci a kapacitou cca 80 diváků. Tento sál má samostatný boční vchod, kompletní zázemí včetně malé kavárny sloužící návštěvníkům v době koncertů pro zajištění drobného občerstvení. Je využíván prvořadě pro hudební i dramatická vystoupení žáků ZUŠ. K dispozici je také pro literární čtení, komorní představení či koncerty dalších uměleckých subjektů. Hlavní vstup do objektu ZUŠ je situován ze strany Vratislavova náměstí, čímž nabízí výhodnou pozici s ohledem na docházkovou vzdálenost a také dostatečný kontakt s další občanskou vybavenost v historickém centru Nového Města na Moravě. Prostory učeben i zázemí jsou koncipovány bezbariérově, veškeré vybavení a technika pak nabízí moderní zázemí pro zajištění kvalitní výuky všech oborů.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Svislé původní konstrukce objektu jsou realizovány z ŽB skeletu, vodorovné z keramických a porobetonových tvárnic. Střecha zůstala taktéž v původním provedení. Veškeré vnitřní prostory byly provedeny zděné nebo ze sádrokartonových konstrukcí, vždy s akustickou izolací tak, aby nedocházelo k šíření hluku a vzájemného rušení se jak ve vnitřních prostorách, tak ve směru ven k okolním přiléhajícím objektům.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Budova ZUŠ představuje moderně řešené prostory splňující veškeré nároky a potřeby pro výuku hudebních, dramatických a výtvarných oborů Základní umělecké školy Jana Štursy v Novém Městě na Moravě s důrazem na akustické parametry místností a tím i celého objektu. Svými jednoduchými a čistými liniemi si zachovává vnitřní architektonický řád a vynikající prostorové a funkční uspořádání a to i s ohledem na následný dlouhodobý udržitelný provoz i ekonomičnost objektu ZUŠ.

Ocenění

Čestné uznání

za promyšlenou změnu stavby a účelné zhodnocení původního objektu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru