Pelhřimov, okružní křižovatka Tř. Legií x Pod Kalvárií

Zobrazeno: 888x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba řešila přestavbu stávající průsečné křižovatky na novou okružní křižovatku s vnějším průměrem D= 36 m v intravilánu města Pelhřimov cca 200 m jihozápadně od centra města. Součástí stavby byly i další objekty, jako rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu, teplovodu, veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů.

 • Architektonické řešení

  Nová okružní křižovatka s vnějším průměrem 36m slouží jako dopravní uzel pro 5 ramen (4x místní komunikace, 1x vjezd a výjezd na parkoviště). Okružní pás šířky 6m je proveden s povrchem z asfaltového betonu, středový prstenec a směrové ostrůvky jsou navrženy z kamenných žulových kostek a středový kruh je ozeleněn.

 • Dispoziční řešení

  Stavba se nachází v intravilánu města Pelhřimova na velice frekventovaném místě . Je to křížení ulic Tř. Legií , Pod Kalvárií , Vlásenická , Na Hradišti a výjezd z parkoviště za kulturním domem . Celková stavba řeší jednak plynulost automobilové dopravy a hlavně bezpečnost chodců . V tomto místě se totiž nacházejí dvě základní školy , dvě střední školy , základní umělecká škola , školní jídelna , kulturní dům a kino . Rekonstrukce spočívala v nahrazení průsečné křižovatky křižovatkou okružní a kompletní rekonstrukcí inženýrských sítí .

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Na části stavby bylo vyměněno jen asfaltové souvrství a na části byla provedena kompletní nová skladba vozovky. Chodníky jsou provedeny nově včetně podkladních vrstev a dělící ostrůvky, vzhledem na průjezdnost, byly provedeny jako pojízdné z kamenných kostek do kamenné štípané obruby. Nově bylo provedeno kompletní svislé i vodorovné dopravní značení, veřejné osvětlení včetně nasvětlení přechodů, vegetační úpravy okolí a veškeré inženýrské sítě .

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Vzhledem k tomu, že v této lokalitě se nachází dvě základní školy, dvě střední školy, základní umělecká škola, školní jídelna, kulturní dům a kino se dá konstatovat, že stavba splnila svůj hlavní účel. A to je bezpečnost dětí. Dále velice přispěla k bezpečnější a plynulejší průjezdností danou lokalitou. A v neposlední řadě, že se dále v lokalitě se nachází kulturní památka (kaple Svatého kříže), došlo k lepšímu architektonickému vnímání tohoto místa.

Ocenění

Čestné uznání

za efektivní řešení významného městského dopravního uzlu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru