Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Okříšky

Zobrazeno: 1147x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěstys Okříšky
MajitelMěstys Okříšky
Hlavní architektIng. arch. Petr Fabík, ateliér Fabík s.r.o., Třebíč
Hlavní projektantDipl. Ing. Arnošt Fabík, Ing. arch. Petr Fabík, Aleš Dvořák, ateliér Fabík s.r.o., Třebíč
Hlavní zhotovitelTechnické služby Okříšky, s.r.o., Okříšky
Druhý zhotovitelK-STAV TŘEBÍČ, s.r.o., Okříšky

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Původní budova hasičské zbrojnice pocházela z 50. let minulého století, k ní byl v 70. letech přistavěný kulturní sál na zavezeném rybníku. Před rekonstrukcí proběhla výstavba nové hasičské zbrojnice, tím vzniklo mezi starým a novým objektem polouzavřené nádvoří. Kapacita a technický stav sálu byly vyhovující, ale zázemí a celkový stav interiéru nikoliv. Navržené řešení odstranilo původní zbrojnici, prostor využilo pro přístavbu menšího sálu, baru, zázemí a hlavního vstupu z uliční fronty a krytého přístřešku s venkovním pódiem ze strany nádvoří. Prostorově tvoří dominantu původní hmota sálu s valbovou střechou, orientovanou podélně s ulicí, obestavěná moderní přízemní stavbou, obepínající po obvodu její půdorys. Do ní jsou zapuštěny výrazné niky s prosklením vstupu, malého sálu s mírně převýšeným stropem a zadní pódium. Mezi novým průčelím a komunikací zůstal zachovaný důstojný předprostor, který kulturní objekt vyžaduje pro setkávání a parkování.

 • Architektonické řešení

  Hlavní hmota původního sálu s nedostatečným prosvětlením byla protnutá kolmou osou menšího sálu a prosvětlená z obou stran výraznými skleněnými plochami, nad průvlaky ještě doplněné nadsvětlíky. Z vnějšku byla omítnutá čistou světlou fasádou, původní eternit na střeše nahradil falcovaný plech v souladu se sousední požární zbrojnicí. Hmota přístavby svojí tmavou kontrastní horizontální hmotou obepíná původní objekt, snižuje opticky jeho výšku a dodává mu současný charakter. Průběžná příčná osa protíná celý objekt a na jižní fasádě tak vzniká výrazné prosklení do předprostoru domu. Hlavní prosvětlení domu a jeho vstup je zapuštěno ve výrazných nikách, chránící plochy před deštěm i přehříváním.

 • Dispoziční řešení

  Původní dispozice rekonstruované části zůstala rámcově zachována, hlavní pódium je přesunuté proti vstupu a původní malé pódium nahradil konferenční bar ve foyer se zázemím. Dispozice umožňuje snadno zpřístupnit toalety přímo z nádvoří pro venkovní akce. Suterén byl očištěný od původní technologie a vybydleného „pekla“, zůstává rezervou pro budoucí využití (např. vinárna). Na horní galerii přibyl malý bar pro zde sedící hosty, prostor je prosvětlený výrazným oknem se vstupem na plochou střechu přístavby s výhledem na nejhezčí historickou část městyse a s možností vybudování střešní terasy. Přístavba rozšířila plochu přízemí téměř na dvojnásobek, vznikla zde chybějící šatna hostů, na foyer navazující hlavní bar s prostorem pro posezení a s kuchyňkou pro ohřev jídel. S barem přímo sousedí menší sál, propojený s ním výraznými posuvnými dveřmi a převýšeným stropem. Ten má po celé své šíři prosklenou posuvnou stěnu v uliční fasádě, do hlavního sálu původního domu je napojený vybouraným otvorem, opět v celé šířce, který lze uzavřít dřevěnou skládací stěnou. Vedlejší osa malého sálu pokračuje kolmo na hlavní a tam stejným otvorem prosvětluje i druhou stranu hlavního sálu směrem do nádvoří, za níž vzniklo venkovní pódium. Na malý sál pak ještě navazuje dříve naprosto chybějící zázemí účinkujících a druhé menší toalety. Dispozice je řešena tak, že je také možné každý sál, nebo jen bar pronajímat zvlášť podle potřeby.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Původní stavba z pálených plných cihel, s pevnými stropy a masivním dřevěným krovem, zůstala prakticky kompletně zachována, přibyly v ní masivní monolitické překlady o světlosti 10 m. Vzhledem k postupu výstavby byly při bourání využité podpůrné překlady k vytvoření nadsvětlíků. Strop byl doplněný akustickým podhledem z dřevovláknitých desek, parkety v hlavním sále byly renovované. Přístavba byla vyzděná z keramických dutých tvarovek, stropy jsou monolitické. Menší sál je obepnutý pohledovými průvlaky z prefabrikovaného betonu, na nichž jsou o úroveň výše příčně položeny vysoké prefabrikované trámy, vynášející strop nad malým sálem. Prostor v čelech průvlaků je využit k bazilikálnímu osvětlení sálu. Atiky tohoto stropu tvoří také masivní pohledové prefabrikáty vynesené na iso nosnících z monolitického stropu. Vytápění a větrání je řešené plynovými hořáky Lersen, kvůli vzhledu ukrytými v protipožárních boxech na půdě a nad chodbičkou k toaletám u menšího sálu, aby nenarušovaly nově vzniklý čistý prostor.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Rekonstrukce původního nevyhovujícího objektu byla provedená v současném pojetí vzhledu, praktickou dispozicí a s využitím moderních materiálů, moderním. Zcela nová stavba ve stejné kvalitě a rozměrech by byl ekonomicky výrazně nevýhodnější.

Ocenění

Čestné uznání

za minimalistické řešení budovy s maximálními společensko-kulturními možnostmi.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru