Obnovení provozu pivovaru v Kamenici nad Lipou

Zobrazeno: 2690x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Areál pivovaru se nachází na náměstí v Kamenici nad Lipou. Je součástí městské památkové zóny města Kamenice nad Lipou a svou polohou a velikostí tvoří jednu z dominant náměstí, ke kterému přiléhá svou západní stranou. Severní a východní strana areálu sousedí s klasicistním zámkem s přilehlou zámeckou zahradou. Z východní strany navazuje areál na obytnou zástavbu města. Komplex je tvořen souborem budov obklopující rozlehlý dvůr.

 • Architektonické řešení

  Z architektonického hlediska je respektováno původní vzezření areálu z dob tehdejšího pivovaru. Poslední velká přestavba zde proběhla v letech 1860 – 61. Uzavření provozu pivovaru proběhlo v roce 1947. Dále stavba sloužila jako sklad zeleniny, kdy byly velkorysé prostory rozpatrovány a došlo k celkové devastaci architektonické hodnoty objektu. V rámci obnovy stavby došlo k prolnutí původního charakteru areálu s prvky současné architektury, které spolu s novými technologiemi a funkcemi spoluvytvářejí dnešní význam a výraz stavby.

 • Dispoziční řešení

  Rekonstrukce areálu je rozdělena do více etap. V první, dokončené fázi, je zprovozněn pivovar, testovací minipivovar se šalandou a pivnice, včetně všech nezbytných zázemí. Klíčové provozy jsou umístěny v rámci stavby tak, aby byly otevřeny do veřejných prostor: pivnice, jako nejrušnější provoz, je umístěna k náměstí a novými okny propojena s pivovarským dvorem. Na pivnici navazuje gastro provoz se zázemím. Varna, jako srdce celého pivovaru, je ponechána v místě varny původní, kde díky obnovení velkorysého prosklení vznikl atraktivní průhled z náměstí skrz dvůr až do zámeckého parku. Velká okna spolu s nočním osvětlením zároveň tvoří pozadí koncertů a venkovního posezení. Druhým velkorysým prostorem je navazující expedice a stáčírna, umístěná ve stejném podlaží. Potřebná provozní a technická zázemí jsou skrytá v prostorách sklepů a podkroví. Samostatným provozem je pak minipivovar se šalandou, umístěný v bývalé ledárně, v jihovýchodním cípu areálu. Dvůr je nově doplněn o objekt venkovního sociálního zázemí s trafostanicí.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Během rekonstrukce byl kladen důraz na zachování hodnotných částí stavby, materiálů a konstrukčních řešení. V prostorech malého pivovaru, šalandy, varny a pivnice jsou přiznané původní cihelné klenby. Taktéž v ležáckých sklepích jsou ponechány původní kamenné klenby. Původní vrstvy omítek jsou nyní odstraněny, přiznané konstrukce jsou ošetřeny penetrací. Nevyhovující stropní konstrukce jsou nahrazeny moderními materiály, v zázemích především ocelobetonovými stropy. Stávající dřevěné stropy nad budoucí recepcí a expedicí jsou sanovány. Sanací prošly také dřevěné tesařsky vázané krovy, které jsou částečně stále původní. Jako střešní krytina je použita režná bobrovka s hřebenáči do malty. Skladby podlah jsou ve všech prostorech nové. Jsou tvořeny především kamenivem a betonem. Zásyp kleneb je proveden z pěnového skla. Vytápěné prostory jsou tepelně odizolovány polystyrenem a převládá zde teplovodní podlahové vytápění. Nejrozšířenější nášlapnou vrstvou podlah v celém areálu je čedičová dlažba, doplněná o dřevěné podlahy a lité stěrky. V ležáckých sklepích a v části varny jsou zpět navráceny původní kamenné bloky, které se díky rekonstrukci podařilo objevit. Povrchové úpravy stěn varny a expedice jsou tvořeny vápennými štukovými omítkami. Taktéž na fasádu objektu bylo použito vápenné omítky s vrchním vápenným nátěrem. V zázemí jsou pak použity omítky vápenocementové. Vnější výplně otvorů jsou velkorysé, ocelové s izolačním dvojsklem. Pro druhou etapu jsou již nyní osazena okna dřevěná špaletová, obdobná původním výplním.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Realizací akce se úspěšně podařilo obnovit původní využití areálu ve velmi krátkém čase (1 rok vč. projektových prací). Došlo k očištění hodnotných částí stavby od necitlivých přestaveb, do chátrajících hodnotných prostor byl znovu vdechnut nový život a obnovena důležitá součást městského centra a života obyvatel Kamenice.

Ocenění

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2018

za revitalizaci stávajícího rozsáhlého komplexu s potencionálem společenského oživení centra města.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru