Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě – 2. etapa

Zobrazeno: 1788x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Celkové urbanistické řešení vychází ze studie rekonstrukce Smetanova náměstí, která byla zpracována v roce 2009 a která předpokládá změnu sídlištního charakteru náměstí a jeho lepší integraci do rostlé urbální struktury města. Havlíčkova ulice byla výstavbou Smetanova náměstí v tomto prostoru prakticky zrušena. Zbourání panelového domu, který minulá doba postavila přímo v historické stopě ulice bezprostředně za Havlíčkovým náměstím, umožnilo uvažovat o znovuobnovení této ulice v klasickém slova smyslu a to včetně dopravy, parkování, komfortních chodníků i uličního stromořadí. V místě největšího křížení pěší dopravy, tam kde Havlíčkova ulice prochází Smetanovým náměstím, je celý profil ulice navržen v režimu obytné zóny s předností pěšího pohybu. Projekt navazuje na práce realizované v rámci 1. etapy rekonstrukce Smetanova náměstí v roce 2015. Nová podoba parku byla navržena tak, aby došlo k optickému propojení Havlíčkovy ulice se spodní částí náměstí u ulice Trčkovy a celou plochu bylo možno vnímat jako důležitý celistvý městský prostor, který spíše než Smetanovým náměstím bude Smetanovým parkem.

 • Architektonické řešení

  Řešená část Smetanova náměstí je vymezena na jihu ulicí Trčkovou, na západě stávající zástavbou, na severu ulicí Havlíčkovou a na východě novou komunikací spojující obě jmenované ulice. Jedná se o plochu tvaru obdélníku o rozměrech cca 34x130 metrů. Jde o přirozeně svažitý terén s rozdílem výšek mezi severní a jižní hranou cca 5 metrů. Plocha slouží jako veřejné prostranství a park. Západní strana podél obchodních jednotek je zpevněná, východní část jsou parkové plochy a chodníky. Smetanovo náměstí vzniklo při asanaci historické části města, která předcházela bytové panelové výstavbě v 80-tých letech minulého století. Technický stav veřejných ploch byl značně zanedbaný a odpovídal svému stáří.

 • Dispoziční řešení

  Cílem stavebních a architektonických úprav bylo vytvoření nové podoby Havlíčkovy ulice a dopravní propojení ulice Trčkovy, Havlíčkovy, Beckovského a Smetanova náměstí. Došlo ke zprůjezdnění Smetanova náměstí po jejím východním okraji v návaznosti na již vybudované úpravy u ulice Svatovojtěšské a ke zvýšení komfortu jeho dopravní obslužnosti. Současně byla v prostoru Havlíčkovy ulice zřízena částečně obytná zóna, která upřednostní chodce před automobilovou dopravou. Stavba je stavbou dopravní a je ze své podstaty napojena na dopravní i technickou infrastrukturu města. Cílem stavebních a architektonických úprav 2. etapy bylo vytvoření nové podoby parku a veřejných ploch na Smetanově náměstí.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Materiálové řešení upřednostňuje použití kamene a ostatních klasických materiálů. Pochozí chodníky jsou navrženy v kamenné řezané velkoformátové dlažbě 400 / 600-1200 mm ve třech barevných odstínech. Dále trojúhelníková plocha tržiště je z valounové dlažby, celé náměstí protínají diagonální chodníky s proměnnou šířkou, podél kterých je v celé délce vodoteč. Bezbariérovost je nově zajištěna chodníkem z Massaranduby. Součástí parku jsou dvě fontány, vodní prvky, lávky přes vodoteč, připomínka původní historické kapličky, veřejné osvětlení a kompletní vybavení ostatními prvky městského mobiliáře, sadové úpravy.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba je velice kladně hodnocena laickou i odbornou veřejností. Přinesla oživení tomuto prostoru a vytvořila místo veřejného prostranství s možností konání trhů a jiných společenských aktivit. Přinesla i celkovou obnovu zeleně parku tak, aby se stal místem krátkodobé relaxace obyvatel i návštěvníků centra města.

Ocenění

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2018

za vhodné místo pro život, uplatnění zeleně a vodních prvků.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru