Výsledky

19. ročník

Novostavby budov a hal

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2020
Sportovní hala Nové Město na Moravě

za harmonické včlenění objektu mezi stávající zástavbu

Čestné uznání

Komunitní centrum Pacov

za optimální řešení budovy s maximálními společensko-kulturními možnostmi v centru města

Čestné uznání

Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, Havlíčkův Brod

za komplexní, dispoziční a architektonické řešení stavby nadregionálního významu.

 

Rekonstrukce staveb 


STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2020

Nové expozice Hradu Roštejn

za řešení, které přispělo ke sjednocení a celistvosti daného výrazu při respektování historických souvislostí a za obohacení kulturně společenské náplně objektu.

Čestné uznání

Úpravy budovy bývalé základní školy Římov na bytový dům

za vhodné zhodnocení budovy k novému účelu

 

Revitalizace veřejných prostranství

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2020

Sportovní areál Třebíč – Borovina, ul. Okružní

za doplněné bytové zóny o pestrý společensko-sportovní prostor

Čestné uznání

Dopravní hřiště Jihlava

za vypořádání se s obtížnými geologickými poměry a za respektování stávající vzrostlé zeleně

 

Dopravní stavby

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2020

Obchvat Velkého Beranova

za technicky náročné a elegantní převedení tranzitní dopravy mimo intravilán obce

Čestné uznání 

Cyklostezka podél řeky Sázavy, Havlíčkův Brod

za bezkolizní řešení křížení cyklostezky s mostem v korytě řeky

 

CENA VEŘEJNOSTI  

Dům přírody Žďárských vrchů, návštěvnické středisko, Krátká


CENA HEJTMANA

Dům přírody Žďárských vrchů, návštěvnické středisko, Krátká


CENA ČKAIT

Nové expozice Hradu Roštejn


CENA SPS

Sportovní hala Nové Město na Moravě

 

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru