Sportovní areál Třebíč – Borovina, ul. Okružní

Zobrazeno: 2218x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Třebíč
MajitelMěsto Třebíč
Hlavní projektantIng. David Bauer, KP projekt, Třebíč
Hlavní zhotovitelKLEE s. r. o., Praha

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Nově vybudovaný sportovní areál v ul. Okružní bezprostředně navazuje na zastavěnou část sídliště s panelovými domy a občanskou vybaveností v Třebíči – Borovině, Za Rybníkem.

 • Architektonické řešení

  Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Okružní byly samostatnou časově a prostorově oddělenou etapou v rámci širší architektonické koncepce města Třebíče, která řešila postupnou revitalizaci veřejných prostranství v panelovém sídlišti v Třebíči – Borovině, Za Rybníkem. Nově lokalitu vhodně doplnil veřejný prostor pro oddych a sportovní vyžití, který podporuje zlepšení pohody bydlení. Vzniklo tak další místo pro budování stávajících i nových sociálních vazeb.

 • Dispoziční řešení

  Na veřejná prostranství v panelovém sídlišti Za Rybníkem s plochami pro bydlení a s občanskou vybaveností prostorově navazuje polyfunkční sportovní areál v ul. Okružní s víceúčelovým hřištěm, sportovištěm s umělým povrchem, zpevněnou plochou, cvičnou tenisovou stěnou, workoutovým hřištěm, skateparkem, in-line dráhou, fitness parkem, dětskými hřišti, vybavením herními prvky, se schodištěm u skluzavky, amfiteátrem a mobiliářem. Součástí řešení bylo navazující parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, terénní modelace, dešťová kanalizace, drenážní potrubí, retenční nádrž, vsakovací zařízení a vsakovací průleh (rýha).

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Konstrukční a materiálové řešení jednotlivých sportovišť je provedeno s ohledem na jejich funkční využití. Většina povrchů sportovišť je realizována z umělých povrchů splňujících současné požadavky na jejich fyzikální vlastnosti. In-line dráha je provedena z asfaltového betonu. Povrch skateparku je betonový. Environmentálním přínosem stavby je nově vybudovaný drenážní a vsakovací systém dešťových vod, který zajišťuje jejich vsakování do podloží. Pouze v případě přívalových dešťů jsou dešťové vody svedeny přes retenční nádrž do městské kanalizace.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba je příkladem kvalitního řešení veřejného prostoru, který byl vytvořen s ohledem na potřeby obyvatel, po diskuzi s občany, za pomoci odborníků – architektů, inženýrů a dalších profesí.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2020

za řešení, které přispělo ke sjednocení a celistvosti daného výrazu při respektování historických souvislostí a za obohacení kulturně společenské náplně objektu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru