Komunitní centrum Pacov

Zobrazeno: 1470x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Město Pacov svou výraznou topografií, památkovou zónou, pevnými vazbami struktury rostlého města připravuje komukoliv, kdo je vnímavý, příjemné průhledy, zajímavé kompozice. Jádro města tvoří svažité náměstí, historické domy rámující prostor náměstí včetně „sakrálních domů“ obou kostelů sv. Michaela, sv. Václava, profánními domy škol, městského úřadu, kina. Rekonstrukce a přístavba stávající budovy bývalého kina skýtá dovršení a uzavření koordinované renovace jádra města. Stávající stav zadní části budovy bývalého kina vytváří, slepou fasádou přístavku promítacích kabin, hmotu, která nekomunikuje se svým okolím a vytváří v prostoru mezi hmotou bývalého kina, pivovarem a školou s multifunkčním sportovištěm „mrtvý prostor“, kterým každý pouze projde. Z pohledu uvažování nad klíčovým bodem konceptu návrhu je zásadní rovnováha mezi tím, co na místě již existuje a nově vkládaným, rovnováha nově vzniklé skupiny hmot, kde nově vkládaný prvek vyšší „hranol“ doplňuje a působí, jakoby byla na svém místě odjakživa.

 • Architektonické řešení

  Město Pacov vlastní objekt bývalého kina (tzv. kulturní brownfield), který se nachází v centru města a je přímo propojen s objektem radnice, základní školy a základní umělecké školy. Objekt byl několik let téměř nevyužíván. Záměrem města bylo objekt přebudovat pro regionální komunitní centrum a provádět zde sociální, kulturní a vzdělávací aktivity. Tzv. pod jednou střechou spojit sociální oblast, kulturu a školství. Obsahem projektu bylo přebudovat bývalý kino sál na posluchárnu (došlo ke snížení kapacity na polovinu), v ostatních prostorách vybudovat specializované učebny a zázemí pro práci s cílovými skupinami. Návrh dostavby je tvořen tmavou výraznou kaskádovitou hmotou, která terasovitě ubíhá po terénu směrem dolů k ulici Španovského. Hmota návrhu „obteče“ hlavní aulu budovy a vytvoří pevný roh, o který se aula „opírá“. Návrhem tak vzniká výrazná sestava hmot v moderním pojetí architektury. Fasáda komunitního centra působí monumentálně – absence prvků, které v klasickém gardu pomáhají porovnávat měřítko, dává komunitnímu centru stejnou sílu velikosti, jako okolní hmoty svou výškou. V moderním interiéru jsou instalována různobarevná sedadla, aby došlo k oživení interiéru.

 • Dispoziční řešení

  Návrhem je nově řešen komfort pro návštěvníky kulturních a vzdělávacích kurzů, klienty, posluchače kurzů a přednášek. Novým vchodem ze shora (od pivovaru) se vstupujícímu otevře prostor foyeru, viditelný již z ulice velkými prosklenými dveřmi. V boku nového foyeru je navrženo velké francouzské okno jako propojení vnitřku s vnějškem pro možnou expanzi do zahrady. Vnitřek se touto velkou prosklenou plochou vizuálně ještě více nadechne a propojí s vnějškem. Přístavba, jako doplnění výkusu hmoty a tím rozšíření prostoru pro vchod (foyer) a navěšené funkce u vstupu - toalety, šatna) odpovídá dnešním standardům a požadavkům. Hlavní aula doznala návrhem kapacitní (odebrání řad sedaček, zhruba na polovinu) a vzhledové změny (povrchy). Snížila se kapacita z původních 350 sedících na nově navržených 178 míst (+za poslední řadou jsou 3 místa pro invalidní osoby). Rozšíření hloubky podia o 2,5m a vše co s touto úpravou souvisí v bocích a stropě. Došlo k vyřešení nouzového exitu a jeho sladění s realizací dvora. V rámci dvora je navržena zastřešená rampa pro manipulaci s pódiovou technikou. Box skladu (zázemí šatny) a technické místnosti je vložen naproti šatně mezi pozice pro imobilní osoby. Stávající vstupní prostory (foyer, šatna, pokladna, toalety) jsou nově připravené pro využití pro návštěvníky kulturních a vzdělávacích kurzů (jakožto učebna 1, učebna 2 a učebna 3). V prostoru původní pokladny se navíc provede schodiště jako možný přístup na podium. Dále došlo k zajištění bezbariérovosti celého objektu.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Konstrukční řešení je ovlivněné stávající budovou, kdy přístavba je založena na betonových základových pasech. Svislé nosné konstrukce pak byly navrženy zděné z keramických bloků. Jako vodorovné nosné konstruce jsou použity předepjaté betonové panely Spiroll. Fasáda přístavby je řešena jako systémová, plechová v antracitovém provedení. Hmota hlavní stávající budovy je pojednána v neutrální šedé omítce.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Perfektní spoluprací zadavatele, architekta vznikla v památkové zóně ojedinělá moderní stavba, která je domyšlena a dotažena do nejmenšího detailu včetně návrhu interiéru a dle zkušeností provozovatele výborně slouží svému účelu. Moderní a nadčasová stavba nahradila nevzhlednou budovu z šedesátých let.

Ocenění

Čestné uznání

za optimální řešení budovy s maximálními společensko-kulturními možnostmi v centru města

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru