Zobrazeno: 471x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, JIihlava
Hlavní projektantIng. Dagmar Klajmonová, MDS projekt s. r. o., Vysoké Mýto
Hlavní zhotovitelsdružení „Společnost Velký Beranov ECS + COLAS“
Druhý zhotovitelEUROVIA CS, a.s., Praha
Třetí zhotovitelCOLAS CZ, a.s., Praha

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Novostavba obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků zahrnuje přeložku silnice II/602 s novým napojením na silnici II/353 okružní křižovatkou. Realizované řešení je v souladu s koridorem stanoveném v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Realizace stavby si nevyžádala demolici žádných obytných a průmyslových objektů.

 • Dispoziční řešení

  Část obchvatu v lesním úseku před Novými Domky mezi dvěma největšími mosty je doslova zaříznuta do skalního svahu. Kůrovcová kalamita v tomto úseku obnažila reliéf krajiny a teprve nyní naplno vynikla výjimečnost a náročnost této stavby, která v tomto úseku splňuje kritéria v podstatě horské stavby – podélný sklon (stoupání/klesání) 6% od řeky Jihlavy, prudké střídání hlubokých údolí s mosty a skalních zářezů. Dále ve směru obchvatu je zase vidět velkorysé řešení křižovatek s bezpečnými odbočovacími pruhy včetně velké kruhové křižovatky o průměru cca 45m se samostatným odbočovacím pruhem ve vytíženém směru D1-Jihlava a celý obchvat je vybudován v přehledné kategorii komunikace S9,5 (šířka jízdních pruhů 2x 3,5m).

 • Konstrukční a materiálové řešení

  V trase více než čtyřkilometrového obchvatu bylo postaveno celkem pět mostů, z nichž dva nejdelší měří cca 90 a 140 metrů a přehledná okružní křižovatka silnic II/602 a II/353. Dalšími technickými detaily jsou např. podzemní retenční nádrž na odvedení dešťových vod z části stavby a vůbec celý systém odvodnění, prudké armované násypy, opěrné zdi, kvalitně provedené navazující místní komunikace včetně dalších mostů (např. nadjezd přes obchvat do Kozlova), protihlukové stěny a v neposlední řadě i rekonstrukce historického mostu Hůlová jako součást místní komunikace do Henčova.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Historicky největší silniční stavba Kraje Vysočina, která zkapacitnila nevyhovující dopravní napojení krajského města na D1 a odvedla zásadní část tranzitní i osobní dopravy z průtahu Novými Domky a Velkým Beranovem.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2020

za technicky náročné a elegantní převedení tranzitní dopravy mimo intravilán obce

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru