Cyklostezka podél řeky Sázavy, Havlíčkův Brod

Zobrazeno: 1336x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba se nachází v intravilánu obce na levém břehu řeky Sázavy za bývalým hotelem Slunce. Stavba spojuje stezky pro pěší a cyklisty, které byly vybudovány v předešlých letech a dotváří okruh pobřežních komunikací od lávky Československé armády po lávku u RICO.

 • Architektonické řešení

  Jedná se o dopravní stavbu stezky pro pěší a cyklisty vedenou souběžně s korytem řeky Sázavy po její nábřežní hraně. Součástí stavby jsou dva mostní objekty, přičemž jeden překonává potok Žabinec a druhý je nad řekou Sázavou a to souběžně s jejím tokem: Nedílnou součástí je také opěrná zeď podél řeky Sázavy. Celá stavba je navržena a provedena tak, aby nezbytné inženýrské objekty co nejméně rušily klidovou zónu řeky Sázavy.

 • Dispoziční řešení

  Předmětem byla výstavba stezky pro pěší a cyklisty po levém břehu Sázavy v Havlíčkově Brodě. Stezka má šíři 3 m se zúžením pod mostním objektem. Stezka má povrch z asfaltobetonu. Součástí stavby jsou dva mostní objekty a to lávka přes potok Žabinec a Lávka pod mostem ev.č. 150-026,. Při stavbě byly realizovány opěrné zdi podél řeky Sázavy s vyloženou konzolou v místě lávky Vybudováno bylo také odvodnění, kanalizace a veřejné osvětlení.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  • SO 101 stezka – jedná se o komunikaci v šíři 3 m s asfaltovým povrchem 
  • SO 201 lávka přes potok Žabinec – most je kolmý ze dvou lepených lamelových nosníků spojených příčníky HEB 200 na něž jsou uloženy dřevěné podélníky a dřevěná mostovka. 
  • SO 202 opěrná zeď podél řeky Sázavy – je rozdělena na dva úseky, mezi nimiž je umístěna betonová lávka (objekt SO 203). Jedná se o železebetonovou zeď s konzolou proměnného vyložení. Objekt je založen na pilotech 
  • SO 203 lávka pod mostem ev.č. 150-026 – lávka je provedena ze dvou prefabrikovaných předpjatých nosníků a železobetonové desky 
  • SO 301 kanalizace – v rámci stavby byla upravena stávající kanalizace 
  • SO 401 veřejné osvětlení – nově bylo zřízeno 10 osvětlovacích stožárů s osvětlovacími tělesy

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba je provedena ve velice exponovaném území středu města Havlíčkův Brod v přímém dotyku s řekou Sázavou a potokem Žabinec. V průběhu přípravy a realizace stavby se všichni zúčastnění museli potýkat jak s technickými problémy, tak museli vyřešit požadavky správce toku. Výsledkem je realizovaná stavba, která i přes poměrně rozsáhlé inženýrské objekty zapadá do celkového konceptu stezek podél řeky Sázavy. Nespornou zajímavostí celkového řešení je realizaci lávky v mostním otvoru mostu ev.č. 150-026. Tato lávka je souběžná s tokem a i při realizaci díla byly použity inovativní technologické postupy.

Ocenění

ČESTNÉ UZNÁNÍ 

za bezkolizní řešení křížení cyklostezky s mostem v korytě řeky

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru