Úpravy budovy bývalé základní školy Římov na bytový dům

Zobrazeno: 946x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelObec Římov
MajitelObec Římov
Hlavní architektIng. Arch. Kateřina Hoffmanová, SI plan, s.r.o., Rudíkov
Hlavní projektantIng. Pavel Ježek, SI plan, s.r.o., Rudíkov
Hlavní zhotovitelKarel Fojtl, Římov

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Bytový dům se nachází v obci Římov, který leží na území okresu Třebíč. Umístění bytového domu je dáno stávající částí objektu, kterou byla základní škola. Bytový dům se nachází v mírném severním svahu, který klesá k místní komunikaci, odkud je hlavní přistup k objektu. Ze západní strany je nově zhotoven přístavek s bezbariérovým vchodem do hlavního objektu. V jižní část pozemku byly vytvořeny parkovací plochy pro stání a je zde i druhý přístup k objektu. V blízkém okolí bytového domu se nachází obchod s potravinami, kulturní dům s obecním úřadem, knihovnou, hasičskou zbrojnicí, pohostinstvím a mateřskou školou včetně dětského a víceúčelového hřiště.

 • Architektonické řešení

  Historie budovy č.91 sahá až do roku 1894, kdy bylo 10.května přikročeno ke stavbě školy Raimundem Wolfem, stavitelem z Třebíče za úhrnnou sumu 9.466,69 zlatých. Proto byl v rámci rekonstrukce budovy požadavek na zachování hlavní stávající budovy. Ta má pravoúhlý půdorys složený ze tří obdélníků a je zastřešena valbovou střechou se sklonem 35°. Původní přístavek ze západní strany byl zbourán a nahrazen novou přístavbou obdélníkového tvaru s valbovou střechou s nízkým sklonem. Veškeré navrhované úpravy a architektonické řešení ctí budovu bývalé základní školy tak, aby svým vzhledem splňovala tradiční tvarové, plastické a barevné řešení.

 • Dispoziční řešení

  Projekt řešil úpravu stávající jednopodlažní budovy, kde z bývalých 2 tříd, sborovny a školního bytu vzniklo 5 bytových jednotek. Dva byty 1+kk o velikosti 35 m2, jeden byt 2+kk o velikosti 70 m2, jeden byt 1+kk o velikosti 43 m2 a jeden byt 2+kk o velikosti 44 m2. Odstraněny byly přístavby WC, kotelny, garáže a kuchyňky a nad rámec projektu musela být také odstraněna a znovu postavena spojovací chodba k bytům, ke které byl přistavěn objekt, ve kterém se nachází prádelna, sklepní kóje ke každému bytu a technická místnost.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stávající jednopodlažní, částečně podsklepený objekt je tvořen zděnými nosnými stěnami z převážně cihelného zdiva. Soklová část potom ze zdiva kamenného. Stěny jsou uspořádány v obousměrném stěnovém systému. Vnitřní prostory jsou rozděleny zděnými nosnými stěnami a zděnými příčky z cihelného zdiva. Samotná stávající střešní konstrukce je tvořena klasickým vaznicovým krovem se dvěma středními vaznicemi ve sloupcích. Stavební úpravy objektu zahrnovaly vytvoření nových betonových podlah vč. hydroizolační, tepelné, roznášecí a nášlapné vrstvy, nové vedení vnitřních instalací, vytvoření nových stěn a příček z keramických tvárnicových bloků therm včetně vnitřních omítek, výměnu zárubní a dveřních křídel, nové SDK podhledy sestavené z instalační dutiny, foliové parozábrany, tepelné izolace, minerální vaty a samotné zavěšené konstrukce pro podhled, výměnu vyplní otvorů v obvodových stěnách za nová plastová okna v dekoru dřeva z exteriérové strany, nový fasádní povrch ETICS s částečným zateplením vč. tenkovrstvé omítky ve světle šedé a bílé barvě, částečné provětrání stávajícího soklu se zateplením z EPS desek, novou střešní krytinu pro valbovou střechu tvořenou z keramických pálených skládaných tašek. Nová přístavba je navržena jako jednopodlažní, nepodsklepená zděná stavba z keramických bloků typu therm. Stěny jsou zatepleny zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolaci z fasádního EPS vč. tenkovrstvé omítky ve světle šedé a bílé barvě. Konstrukční systém přístavby je stěnový podélný s jednou střední nosnou stěnou. Přístavba je založena na monolitických ŽB základových pasech. Stropní konstrukce je tvořena zavěšeným SDK podhledem. Součástí podhledu je instalační dutina, foliová parozábrana, tepelná izolace z minerální vaty a samotná konstrukce podhledu. Střešní konstrukce valbového provedení z dřevěného vaznicového krovu. Přesah střechy je vynesen dřevěnými sloupky, založenými na monolitických ŽB základových patkách. Střešní krytina tvořena z keramických pálených skládaných tašek. Součástí objektu jsou také zpevněné plochy na pozemku, sloužící ke vstupům do objektu vč. parkovacích stání. Většina těchto ploch je opatřena povrchem z betonové skládané dlažby.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Podařilo se zachránit a přeměnit historicky důležitou budovu obce z roku 1894 na bytový dům a nabídnout tak lidem nové a dostupné bydlení. Celá rekonstrukce a přístavba objektu byla financována z vlastních prostředků obce.

Ocenění

Čestné uznání

za vhodné zhodnocení budovy k novému účelu

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru