Zobrazeno: 1024x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelTERNI s.r.o., Jihlava
Hlavní investorStatutární město Jihlava
Hlavní architektIng. arch. Zuzana Hrubešová, Luka nad Jihlavou
Hlavní projektantIng. arch. Zuzana Hrubešová, Luka nad Jihlavou
Hlavní zhotovitelTERNI s.r.o., Jihlava

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Jedná se o areál s provozní budovou dopravního hřiště v místě původního, v 50.letetech minulého století, zrušeného Koňského rybníka v ulici U Rybníčků v Jihlavě. Původní provozní 2-podlažní budova dopravního hřiště provedená z UNIMO-buněk byla nově nahrazena přízemní bezbariérovou zděnou stavbou. Současně byla upravena cestní síť pro praktickou výuku dětí odpovídající dnešním trendům a požadavkům na dopravní situace. Dále bylo v předmětném území provedeno nové trasování těchto komunikací s ohledem na blízkost vzrostlých stromů, které svými kořenovými systémy části asfaltových cest narušovaly. Byla také zohledněna trasa nově navržené cyklostezky umístěné podél břehu řeky Jihlávky. Původní komunikace DH lemující břeh řeky Jihlávky byla využita pro novou trasu cyklostezky. Mezi oběma paralelními trasami cyklostezky a dopravního hřiště vznikl pás o šířce 1,0m osázený zelení.

 • Architektonické řešení

  Stavba provozní budovy má nepravidelný půdorys o základních rozměrech 19,00 x 16,75 resp.19,5m. Atika ploché střechy v prostoru nad učebnou je na kótě 4,20m od podlahy přízemí, ostatní části atiky objektu jsou ve výšce 3,95m. Fasády objektu byly barevně a materiálově členěny – obvodové stěny obepínající učebnu byly obloženy lamelami z cortenového plechu, ostatní hmoty objektu omítnuty ve světle šedém odstínu. Rámy prosklených stěn a oken jsou z hliníkových profilů v tmavě šedém provedení. Na jihozápadní a jihovýchodní fasádě byla okna opatřena předokenními hliníkovými roletami, aby bylo zamezeno přehřívání vnitřních prostor a také s hlediska bezpečnosti. Ostatní okna jsou chráněna kovovými rámy s výplněmi z tahokovu. K hlavnímu vstupu byla integrována krytá venkovní terasa/učebna. Boční stěnu orientovanou směrem k řece Jihlávce tvoří svislé, žárově zinkované lamely/sloupky, které lze také využít jako stojany na kola.

 • Dispoziční řešení

  Hlavní vstup do budovy Dopravního hřiště je z čelní jihozápadní fasády objektu a je krytý venkovní terasou. Terasa je vybavena betonovými kostkami k sezení a lze ji využít jako letní učebnu nebo klasicky pro odpočinek rodin i při uzavření hlavní budovy, je bez omezení přístupná. Ve vstupní hale po levé straně jsou umístěna sociální zařízení. Naproti hlavnímu vstupu, přes vstupní halu je situován vchod do skladu/půjčovny kol, jenž je také přístupný venkovními dveřmi ze severozápadní strany objektu, orientovanými k trase cyklostezky. Na půjčovnu kol navazuje dílna pro opravu a servis kol. Po pravé straně ze vstupní haly lze přes šatny projít k učebně, kabinetu a technické místnosti DH.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nosné svislé obvodové zdivo tl. 500 mm je provedeno z cihelných bloků přesných na celoplošné lepidlo. Vnitřní nosné zdivo z cihelných bloků tl. 300 mm. Vodorovné stropní konstrukce jsou z ŽB stropních panelů. Objekt byl založen na armovaných základových pasech.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

S ohledem na komplikované zakládání objektu provozní budovy v prostoru zavezeného rybníka na nekonsolidovaném podloží s vysokou hladinou podzemní vody a zohledněním nového trasování cvičných komunikací, s respektováním vrostlé hodnotné zeleň bez jejího poškození, lze řešení celého areálu DH posuzovat jako velmi hodnotné.

Ocenění

Čestné uznání

za vypořádání se s obtížnými geologickými poměry a za respektování stávající vzrostlé zeleně

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru