Výsledky

02. ročník

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A STAVBY URČENÉ K BYDLENÍ

titul Stavba Vysočiny 2003

PŘESTAVBA RADNICE MĚSTA, Nové Město na Moravě
za výraznou rekonstrukci a dostavbu původního objektu radnice na reprezentativní dům správy města využitím vhodných architektonických prvků v exteriéru i interiéru. Kultivovaný architektonický projev a kvalitní provedení stavby v celku i v detailu.

Čestné uznání

Rekonstrukce Hoffmannova domu v Brtnici
za citlivou rekonstrukci historického objektu, nápadité barevné řešení exteriéru a interiéru, s kvalitním provedením detailu.

Rekonstrukce objektu knihovny - Hluboká 109/1, Jihlava
za zdařilou rekonstrukci památkově chráněného objektu v historickém jádru města. Stavební úpravy plně vyhovují modernímu projevu knihovny včetně snadného přístupu pro veřejnost.

Správní budova Lesů ČR, Lesní správa Pelhřimov
za mimořádně kultivované řešení hmoty objektu umocněné citlivým barevným řešením fasád a vhodné začlenění do terénu


STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ, PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ

titul Stavba Vysočiny 2003

Jihlava, ÚV Hosov - doplnění technologie
za zdařilé kompoziční dořešení stávajícího areálu novostavbou doplňkového technologického objektu. Objekt upoutá nekonvenčním hmotovým řešením.

Čestné uznání

Výrobní hala ISOBAST s.r.o.
za lapidární čistou formu hmotového a barevného řešení.

Vodárenský areál Heraltice
za citlivé začlenění celého objektu do stávajícího přírodního prostředí včetně zakomponování staršího objektu vodojemu

 

ZAJÍMAVÉ KONSTRUKČNÍ NEBO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ČI DETAIL STAVBY

titul STAVEBNÍ DETAIL – STAVBA VYSOČINY 2003

SLUNEČNÍ HODINY, Třešť
za významný architektonický a výtvarný počin v parteru části města s nápaditým prvkem slunečních hodin.

Čestné uznání

Africká vesnice MATONGO, Jihlava
za perfektní řemeslné provedení repliky afrického obydlí pouštního typu v podmínkách jihlavské ZOO.


CENA VEŘEJNOSTI

Centrum pro les, zahradu a volný čas JOHANKA, Kamenice nad Lipou

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru