Výsledky

07. ročník

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2008

Kaple Panny Marie Sněžné, Budeč
za jednoduché účinné tvarové řešení včetně interiéru. Nápadité provedení mobiliáře v dynamickém pojetí a kvalitní urbanistické zapojení do prostoru obce.

Čestné uznání

Studio přírodních podlah firmy tilo, Jihlava
za lapidární architektonickou formu s dominantním prosazením dřevěných prvků a kvalitním a nápaditým provedením detailu.

 

STAVBY URČENÉ K BYDLENÍ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2008

Bytový dům, Pelhřimov
za hmotovou a barevnou rytmizaci fasád, která koresponduje i s dispozičním řešením bytů. 

Čestné uznání

Bytové domy VM1, VM2, VM3, Velké Meziříčí
za citlivé hmotové členění objektu, jeho usazení do terénu a dobrou dispozici.

 

STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2008

l/38 Jihlava – obchvat, jih, Jihlava
za plynule pokračující obchvatovou komunikaci města vhodně zakomponovanou do okolní krajiny při použití moderních mostních konstrukcí 

Čestné uznání

III/3791a Velká Bíteš – křižovatka
za bezpečnou přehlednou městskou křižovatku sladěnou s okolní zástavbou.

 

STAVBY TECHNOLOGICKÉ A PRO PRŮMYSL

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2008

Rozšíření a dostavba areálu atx-tk., s.r.o., Žďár nad Sázavou
Za moderní architektonické a k tomu odpovídající technické řešení zcela automatizované budovy firmy. Interiér objektu je proveden ve špičkové materiálové kvalitě s nápaditým barevným řešením. 

Čestné uznání

Administrativní a výrobní hala VV SKLO, Křižanov
Za inspirativní pojetí exteriéru a interiéru objektu s cíleným uplatněním stavebních prvků ze skla.

 

REKONSTRUKCE A OBNOVA

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2008

Centrum Dokumentárního filmu, Jihlava
za citlivé řešení rekonstrukce interiéru s důrazem na detail a s maximálním využitím daného prostoru pro potřeby filmového festivalu. 

Čestné uznání

Pivovar filmových Postřižin, Dalešice
za respektování filozofie původní stavby s vhodně zakomponovanou ubytovací částí.

 

CENA VEŘEJNOSTI

Kaple Panny Marie Sněžné, Budeč

 

CENA HEJTMANA  

Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Křižánky

 

CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ

Pivovar filmových Postřižin, Dalešice

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru