Výsledky

16. ročník

 

PRESTIŽNÍ STAVBA KRAJE VYSOČINA 2017 

Rekonstrukce secesní vily Marie Karas v Jihlavě
za mimořádně precizní provedení rekonstrukce ojedinělé secesní budovy s přihlédnutím na respektování historických prvků a detailů.

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2017

Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě
za respekt k historickým hodnotám a zvládnutí řemeslného zpracování stavby. 

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2017

Nemocnice TŘEBÍČ - Pavilon chirurgických oborů
za dokonalé začlenění do areálu nemocnice a urbanismu města. Komplexní péče o pacienta se odráží v kvalitním dispozičním uspořádání a vybavení. 

Čestné uznání 

Výrobní hala společnosti Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
za realizaci průmyslového objektu s výrazně přehlednou dispozicí.

 

CENA VEŘEJNOSTI

Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě

CENA HEJTMANA 

Rekonstrukce secesní vily Marie Karas v Jihlavě

CENA ČKAIT

Rekonstrukce secesní vily Marie Karas v Jihlavě

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru