Rekonstrukce secesní vily Marie Karas v Jihlavě

Zobrazeno: 475x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPodzimek a synové, s.r.o., Třešť
MajitelIng. Petr Klička a Ing. Iveta Kličková
Hlavní projektantIng. arch. Dagmar Velehradská a Ing. arch. Miroslav Velehradský, Brno
Hlavní zhotovitelPodzimek a synové, s.r.o., Třešť

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba se nachází v širším centru města a je zakomponována do uliční zástavby coby solitér. Lokalita, v níž se dům nachází, je územím bývalého Panenského předměstí, jehož prostor je historicky vymezen zaniklým barokním opevněním z dob třicetileté války. Dům si nechala vystavět v roce 1902 paní Marie Karas, která žila v Jihlavě od roku 1897 se svou dcerou. Ve vztahu M. Karas ke známému továrníkovi a podnikateli v oboru soukenictví, Karlu Schumpeterovi z Třeště, lze patrně spatřovat vodítko k pochopení velkorysého a individuálního výrazu celé stavby.

 • Architektonické řešení

  Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní patra, v době převzetí stavby se zídka plotu rozpadala, fasáda byla sešlá, zašedlá a opadávala, nátěry kovářských, zámečnických i truhlářských prvků byly poškozené, dřevěná okna byla místy strávená a železné prvky korodovaly, výplň vstupních dveří zcela prorezla. Střecha byla kryta eternitovými šablonami a zatékalo do ní. Interiér stavby byl přizpůsoben jako zázemí sousední zdravotnické školy. V 1. PP se nacházely sklady a kuchyně, dodatečně propojená nákladním výtahem s jídelnou v 1. NP. V 2. NP se nacházely učebny a v podkroví byl byt školníka. Vilu spojoval krček se sousední školou.

  Stavba trpěla vysoko vzlínající vlhkostí, vlivem provozu kuchyně a přítomnosti neprodyšných stavebních materiálů. Zábradlí anglického dvorku a dodatečně zřízeného vstupu do sklepa bylo zcela nelichotivého vzhledu. Okna, okenice, obložky, dveře, zábradlí a stěny na chodbách byly opatřeny silným nátěrem v barvě slonovinové kosti. V minulosti zavedená elektroinstalace poničila původní štukovou výzdobu, rozvody plynu a topení vedly před rekonstrukcí přiznaně po zdech. Na chodbách byly zavěšeny plynové kotle a sanitární zařízení, až na malé výjimky, byla obložena bílými bělninovými obklady.

 • Dispoziční řešení

  Prostory v 1. PP, 1. NP a 2. NP slouží po rekonstrukci jako nadstandardní kanceláře s příslušným sanitárním zázemím a kuchyňkou. V 1. PP je umístěno rovněž technické zázemí objektu a skladovací prostory. Kanceláře jsou koncipovány jako samostatné, nebo se dají navzájem propojit. Celkový maximální počet kanceláří je 11. Ve 3. a 4. NP byl vybudován mezonetový nadstandardní byt pro 5 osob. Jeho součástmi jsou ve vstupním patře předsíň, jídelna, kuchyně, velkorysý obývací prostor přes dvě patra, dále šatny, ložnice, velké koupelny a samostatné WC. Vyšší patro je tvořeno galerií s velkým šatníkem a dvěma dětskými pokoji se samostatnými koupelnami.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Vila je vystavěna dle dostupných materiálů používaných v době svého vzniku - obvodové a vnitřní zdi tvoří cihly pálené plné, původní stropy resp. podlahy byly z důvodu napadení houbou vyměněny za nové tvořené nosnými IPE profily a na ně položenými trapézovými plechy, následně zalitými betonem s kari sítí. Stropy v 1. PP, tvořené původními cihelnými klenbami, byly očištěny od omítek, doplněny o chybějící cihly a ošetřeny proti sprašování. Nové příčky byly provedeny buď jako cihelné nebo SDK. Konstrukci krovu byla upravena dle požadavků na vestavbu druhého patra bytu, byly vyřezány kleštiny na úrovni 4. NP, a v plných vazbách krovu byly osazeny ztužující ocelové rámy. V 3. NP byly prořezány vazné trámy. Střecha byla nově pokryta přírodní břidlicí s úhlopříčným krytím. Původní schodiště bylo zbaveno vrstev nátěrů a vnitřní hlavní schodiště bylo očištěno vysokotlakým pískováním křemičitým pískem. Původní okna napadená suchou plísní byla nahrazena novými z dubového masivu. Vnitřní obložení byla demontována a repasována, včetně doplnění chybějících částí. Veškeré původní omítky byly všechny osekány až na zdivo samotné, kromě omítky v chodbě 1. NP a na schodišti, kde byly náhodně objeveny a renovovány secesní malby. Původní fasády byly osekány a provedeny jako nové jádrové omítky včetně štukových jemnozrnných omítek.

Z hlediska architektury, umění a historie se jedná o unikátní záchranu velmi vzácného a ve svém katastru zcela ojedinělého exempláře secesní vily z počátku 20. století. Při zachování maximální míry historické autentičnosti dnes dům nabízí řadu reprezentativních prostor, které jsou plně funkční a uživatelsky komfortní. K unikátům patří odkrytí původních maleb na schodišti, které byly desítky let skryty pod vrstvami malířských nátěrů, a nalezení původní břidlicové šablony na půdě včetně vzkazu od původního tesaře, skrytého ve spoji dvou střešních trámů: „Zimmerlt. Franz Ganswohl, Iglau am 1. Juli 1902“ (tesař(i) … Jihlava dne 1. 7. 1902).

Ocenění

titul PRESTIŽNÍ STAVBA KRAJE VYSOČINA 2017

za mimořádně precizní provedení rekonstrukce ojedinělé secesní budovy s přihlédnutím na respektování historických prvků a detailů. 

CENA HEJTMANA 

CENA ČKAIT

 

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru