Nemocnice TŘEBÍČ – Pavilon chirurgických oborů

Zobrazeno: 456x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Nová budova pavilonu chirurgických oborů je postavena na místě demolovaného pavilonu A. Stavebně bylo zachováno napojení na pavilon G, nově bylo vytvořeno napojení na pavilon operačních sálů.

 • Architektonické řešení

  Oblouková hmota PCHO architektonicky navazuje na objekt operačních sálů přestavěný v roce 2000. Umístění oblouku nad hranu svahu nad městem, zajišťuje dominanci objektu, nahrazující původní hmotu v této významné poloze. Horizontální hmota PCHO je doplněna po obou stranách vertikálami schodišťových věží a částečnou nástavbou strojoven v 5.NP - na střeše. Střední část oblouku je dvouposchoďová a propojující oba objekty. Západní část je uzavřena hmotou RTG oddělení.

 • Dispoziční řešení

  1. NP
  Na tomto podlaží se nachází veškerý příjem pacientů - emergentní, akutní a ambulantní. Tyto provozy doplňuje kompletní oddělení zobrazovacích metod. Ambulantní část tohoto podlaží představuje specializované vyšetřovny s přípravnami, které jsou vzájemně propojeny.

  2. NP
  Na druhém nadzemním podlaží se nachází oddělení JIP a ARO. Oddělení ARO má 5 samostatných lůžek v jednotlivých boxech. Na všechny boxy je vizuální dohled ze stanoviště sester, které tvoří pracovní pult. Oddělení JIP má 10 lůžek rozmístěných do tří 2-lůžkových boxů a čtyř 1-lůžkových boxů. Na 2.NP se dále nachází hovorna JIP, administrativní pracoviště sester, místnost zemřelých, sklad odpadků a technické místnosti - strojovny VZT 293, 266 a elektro rozvodny 229, 231. Toto podlaží je propojeno personální chodbou do stáv. operačních sálů.

  3. a 4. NP
  Třetí a čtvrté podlaží jsou lůžkové jednotky. 3. NP patří oddělení gynekologie, urologie (společná jednotka) a septické chirurgii. Oddělení je řešeno standardně trojlůžkovými pokoji. Každé oddělení má jeden dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj. Zázemí lůžkové jednotky poskytují vyšetřovny, sesterna (pracoviště sestry) sklad, očista pacienta, čistící místnost, denní místnost personálu, čajová kuchyňka, administrativní pracoviště (2x pracovní místo pro personál) a jídelna pro pacienty. Třetí patro se od čtvrtého odlišuje ORL vyšetřovnou, která je umístěna ve středu jednotek místo čajové kuchyňky.

  5. NP
  V uvedeném podlaží se nachází nástavby nad hlavními schodišti sloužící pro výstupy na hlavní střechu. Pomocí ocel. roštových lávek je přístupná strojovna VZT a chlazení a venkovní chladící jednotky.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stavba je částečně podsklepena a rozsah podsklepení odpovídá rozsahu zbouranému pavilonu. Stavba je založena na základových pasech a patkách. Svislé i vodorovné konstrukce přístavby tvoří železobetonový monolitický skelet. Veškeré vnější obvodové zdivo a nosné konstrukce jsou opatřeny certifikovaným zateplovacím systémem s tepelným izolantem z minerálních vláken. Vnější výplně otvorů jsou jak z plastových tak i z hliníkových profilů. Střecha je plochá, jednoplášťová s krytinou z hydroizolační folie z měkčeného PVC vyztuženou polyesterovou tkaninou. Ve vnitřních prostorech jsou použity keramické obklady, podhledy z minerálních panelů, podlahy z PVC, případně z keramické dlažby. Fasáda hlavního (horizontálního) 4-podlažního obloukového objektu je provedena s fasádní silikonovou omítkou zrnitost 1,5 mm hlazenou, na vnějším kontaktním zateplovacím systému s izolantem z minerální vlny, barva bílá. Omítka venkovních sloupů je provedena v barvě světle grafitově šedé. Meziokenní pilíře na hlavním objektu jsou z provětrávané fasády s deskami z hliníkových kompozitních panelů, barva šedá stejně jako spojovací část 2-podlažní na jižní straně objektu mezi OS a PCHO a arkýřová část ve 2.NP na severní straně objektu . Fasáda 5-podlažních částí objektu s hlavním schodištěm a strojovnou VZT a CHL v 5.NP (vertikály) jsou provedeny s provětrávanou fasádou s předsazeným profilovaným plechem, barva stříbrná. Provětrávaná fasáda s předsazeným plechem je provedena také na objektu MR.

Stavba Pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč byla provedena výhradně z prostředků Kraje Vysočina. Přesto, že byla jasně vymezena dispozičními podmínkami stávajícího areálu, podařilo se vybudovat esteticky velice zdařilé dílo citlivě zasazené do areálu nemocnice s dominantní pohledovou lokací. Objekt splňuje veškeré přísné požadavky na zajištění kvalitní péče o pacienty. Prostory všech zde umístěných oddělení splňují nároky na moderní a účelová pracoviště. Stavba byla provedena ve vysoké kvalitě s respektem k moderním technologiím a materiálům.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2017

za dokonalé začlenění do areálu nemocnice a urbanismu města. Komplexní péče o pacienta se odráží v kvalitním dispozičním uspořádání a vybavení.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru