Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě

Zobrazeno: 975x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stará radnice je významnou historickou budovou, která v současné době slouží jako sídlo Krajské knihovny a dále jsou zde prostory pro konání společenských akcí. Stávající objekt sestával ze tří samostatných gotických parcel, které byly v průběhu staletí sjednoceny. Její počátky sahají nejméně do 15. století. Stavba jako taková je památkově chráněna pod č. 21290/6-29. Objekt je situován na jihozápadním nároží Havlíčkova náměstí.

 • Architektonické řešení

  Předmětem postupné rekonstrukce byly prostory mimo těch, které využívá Krajská knihovna. Provedenými zásahy byla napravena některá minulá pochybení a to zejména ta ze 70-tých let minulého století, kdy došlo k nejradikálnějším úpravám. Architektonické řešení je navrženo s ohledem na historickou hodnotu budovy, ale i s ohledem na to, že tato představuje dominantu Havlíčkova náměstí a svým, severním průčelím s věžičkou je i důležitým symbolem města.

 • Dispoziční řešení

  Stará radnice je stávající dvoupodlažní polyfunkční dům v městské zástavbě Havlíčkova náměstí. Dům prošel dlouhým stavebním vývojem, čemuž odpovídá členitost půdorysu a dispoziční řešení. Vzhledem k památkové ochraně byla stávající dispozice v maximální možné míře zachována. V prvním nadzemním podlaží byl obnoven průchod do dvora, rohová místnost a sociální zařízení, v druhém nadzemním podlaží upraveno zázemí společenského sálu. Změny dostál tzv. dvůr, kde vznikla radniční zahrada. Nejvýznamnější dispoziční změnou (respekt. Znovuobnovením) je tedy průchod do dvora a nárožní síň v I.NP.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  S ohledem na fakt, že objekt je významnou památkou, byly stavební zásahy prováděny pouze v nejnutnější míře. Materiálové řešení respektuje charakter stavby a její památkovou hodnotu. Stávající nevhodně použité seriály byly odstraněny (např. dlažba vstupní haly z bulharského mramoru, podlaha hlavního sálu a salonku, výplně otvorů apod.) a byly nahrazeny tradičními materiály z místních zdrojů (kamenná dlažba, dubové podlahy, masivní dřevěné dveře se zárubněmi apod.). Krytina z hliníkových šablon (alukryt) byla nahrazena měděným plechem včetně všech klempířských prvků.

Rekonstrukce objektu a rozsah zásahů do památkového objektu byly zodpovědně zvažovány a realizované úpravy provedené ve vysoké kvalitě jsou dohodou architekta, stavebníka a orgánů památkové péče. Domníváme se, že odborné ocenění si zaslouží nejenom realizované dílo, ale i fakt, že rekonstrukci se podařilo díky přístupu všech zúčastněných stran provést za provozu Krajské knihovny.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2017

za respekt k historickým hodnotám a zvládnutí řemeslného zpracování stavby. 

CENA VEŘEJNOSTI

 

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru