Výrobní hala společnosti Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem

Zobrazeno: 956x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Výrobní hala firmy Cooper Standard se stala součástí průmyslové zóny města Bystřice a vytvořila její hlavní dominantu. V souladu se zásadami územního plánu však nevytváří dominantu v dálkových pohledech, ale svojí hmotou a umístěním ve vyšší části zóny zcela pohledově ovládá okolní prostor. Reprezentuje jednoduchý a střízlivý architektonický přístup typologie průmyslových hal. Objekt je na pozemku umístěn k západní hraně pozemku, kde je situován přístup přes administrativní část a vzniklo stabilizované území s hlavní pohledovou fasádou. Východním směrem je zachována volná rozvojová osa pro následné rozšiřování výrobních ploch.

 • Architektonické řešení

  Design a architektonický výraz objektu je minimalistický s využitím kombinace šedých a metalických barev a je předurčen především typologií a objemem stavby (218x45m). Je použita kombinace kovoplastických panelů na delších stranách a pohledových betonových prefabrikátů na kratších - štítových stěnách. Pohledový beton je použitý i na zastřešení hlavního vstupu ve formě velké vykonzolované desky. Hlavní pohledová fasáda administrativní části je u jednotlivých vstupů zvýrazněna svislým prvkem tmavě šedého obkladu z vlnitého plechu. Design interiéru podporuje koncept „jednoho týmu“ maximálním prosklením dělících stěn a vytváří „oční kontakt“ mezi kanceláří s výrobní plochou. Opět dominují především šedé a metalické barvy. Architektura objektu vytváří pouze účelné a nenápadné pozadí pro náročné výrobní procesy a kreativní mezilidské vazby.

   

 • Dispoziční řešení

  Dispoziční řešení objektu je dáno v první řadě výrobním programem a technologií výroby. Dvoulodní výrobní plocha má přes 7800m2. Tok materiálu je liniový v podélném směru a u štítových stěn probíhají logistické operace ve vazbě na zásobovací rampy. Na podélné straně haly je umístěna dvoupodlažní administrativní část. U štítových stěn jsou vytvořeny tzv. energobloky, tak aby byla zajištěna snadná distribuce médií pro výrobu a zároveň bylo možné areál snadno rozšiřovat. Součásti výrobního areálu je i ocelová nádrž na požární vodu s objektem čerpadel zajišťující zásobování rozvodů systému sprinklerů v celém objektu.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Jsou použity standardní konstrukční a materiálové řešení, aby nebyl výrobní program limitován a byla zajištěna univerzálnost výrobních ploch a možný rozvoj. Hlavní nosný systém je vytvořen z prefabrikovaných betonových dílců, které se zároveň pohledově uplatňují v interiéru. Štítové stěny jsou vytvořeny z prefabrikovaných betonových panelů, aby byla zajištěna dostatečné odolnost obvodového pláště v místech zvýšeného pohybu manipulační techniky a kamiónové dopravy. Ostatní stěny tvoří kovoplastické panely, u východní stěny se předpokládá demontáž při následném rozvoji výrobních ploch. Veškeré ocelové venkovní prvky jsou žárově zinkovány.

Použití moderních materiálů se zachováním betonových prvků. Kanceláře ve formátu open-office, prosklenné výhledy do výrobních prostor. Moderní bezpečnostní zabezpečení – sprinkler systémy, čtečky prstů na uzamykání skladů. Požární systémy dle norem NFTA, dle norem USA.

Ocenění

Čestné uznání

za realizaci průmyslového objektu s výrazně přehlednou dispozicí.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru