Výsledky

05. ročník

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2006

Novostavba Mateřské školy Mozaika, Jihlava
za architektonické řešení souboru v daném prostředí ve svažitém terénu. Oceňujeme vhodné uplatnění dřevěných a kovových prvků opláštění a precizní provedení stavebně architektonického detailu

Čestné uznání

Kaple sv. Antonína, obec Černá
za nezvykle tvarové a materiálové řešení dominantního objektu centra obce


STAVBY PRO SPORT A VOLNÝ ČAS

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2006

Novostavba tělocvičny s učebnami, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
za nadstandardní řešení bloku učeben a tělocvičny s předpokládaným využitím i pro sportovní činnost široké veřejnosti

Čestné uznání

Biatlonový areál, Nové Město na Moravě
za velkorysé řešení dominantního technického prvku biatlonového areálu – střelnice a tribuny v souladu evropských a světových požadavků

 

STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2006

Napojení MK – D1 průmyslového parku Jihlava a firmy BOSCH na silnici I/38
za nadstandardně řešené mostní dílo v oblouku přes železniční trať s příjezdovými silničními rampami. Projekt citlivě řeší mimoúrovňové křížení komunikačních tras s využitím stávající materiálové základny a zachovává jednotlivé stavební detaily s odpovídající kvalitou

Čestné uznání

Cyklistická stezka Žďár nad Sázavou – Polnička
za zvýrazněné oddělení cyklostezky od silniční dopravy s posílením bezpečnosti včetně zdařilého umístění do terénu

 

STAVBY TECHNOLOGICKÉ A PRO PRŮMYSL

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2006

Výstavba pobočného závodu firmy ARROW INTERNATIONAL CZ, Žďár nad Sázavou
za kvalitní hmotové a barevné řešení včetně vhodného použití materiálu na opláštění budovy. Oceňuje se precizní provedení detailů

Čestné uznání

Centrální sklad dm drogerie, Jihlava
za nekonvenční řešení kompozice souboru a výrazné architektonické ztvárnění hlavního vstupu využitím skla.

 

REKONSTRUKCE A OBNOVA

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2006

Rekonstrukce domů Masarykovo náměstí č. 1 a 2, Jihlava
za náročné provedení celé stavby při kterém byly odkryty cenné gotické prostory s velkým citem pro detail, provedené v mimořádné kvalitě. Město tak získalo důstojné a reprezentační prostory.

Čestné uznání

Centrum dalšího profesního vzdělávání ERUDIC, Jihlava
za střízlivý, jednoduchý a architektonicky čistý výraz objektu, odpovídající adekvátně svému poslání s dobrým řešením detailu za použití současných a ekonomických materiálů

 

ŘEMESLNÝ A KONSTRUKČNÍ DETAIL

titul ZLATÉ RUCE – STAVBA VYSOČINY 2006

Replika ranně gotického okna v Hudebním sále hotelu Gustav Mahler, Jihlava
za odkrytí gotického detailu a jeho řemeslné provedení přispělo k novému zhodnocení barokního interiéru.

Čestné uznání

Kaple Svatoslav
za výtvarné řešení zavěšení zvonu a osvětlení prostoru kaple vitráží.

 

CENA VEŘEJNOSTI 

Kaple Svatoslav

 

CENA HEJTMANA

Cyklistická stezka Žďár nad Sázavou – Polnička

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru