Výsledky

15. ročník


STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2016 

Pyramida - objekt pro meditaci a relaxaci, Bohdalov

za brilantně zvládnuté tesařské provedení dřevostavby a citlivé zapojení do krajiny.

Čestné uznání 

Zázemí a šatny fotbalového stadionu ve Velkém Meziříčí

za vybudování důstojného sportovního zázemí splňujícího mezinárodní standarty.

Čestné uznání 

SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku

za logické propojení novostavby pro výuku nových řemeslníků se stávající budovou střední stavební školy.

 

REKONSTRUKCE STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2016

Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou

za harmonické spojení budovy bývalého zámeckého pivovaru a moderní expozice.

Čestné uznání 

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13

za kvalitně provedenou rekonstrukci stávajícího pavilonu.

 

PRŮMYSLOVÉ  A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2016

Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy

za celospolečensky významné a technicky náročné řešení odtoku dešťových vod.

 

DOPRAVNÍ STAVBY

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2016

Pěší trasy podél barokního mostu ve Žďáře nad Sázavou

za estetické a konstrukční řešení lávek, které zohlednilo a zachovalo dominantní vzhled historického kamenného mostu.

 

CENA VEŘEJNOSTI

Pyramida – objekt pro meditaci a relaxaci, Bohdalov

CENA HEJTMANA

Hasičská zbrojnice Okříšky

CENA ČKAIT

Pěší trasy podél barokního mostu ve Žďáře nad Sázavou


Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Premium partner

  • Banner
  • Banner

Mediální partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru