Zázemí a šatny fotbalového stadionu ve Velkém Meziříčí

Zobrazeno: 3677x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Fotbalový stadion se nachází v tradiční sportovní části města. Stavbou šaten došlo k logickému uzavření tohoto stadionu se severní strany. Svým umístěním a ztvárněním dotváří charakter a atmosféru fotbalové stánku. Prostory pro veřejnost jsou přístupné lávkou z přilehlé ulice. Svým osazením a umístěním přirozeně zapadá do okolní zástavby.

 • Architektonické řešení

  Architektonické řešení je přizpůsobeno možnostem zastavované lokality, okolní zástavbě, požadavkům zadavatele a provozovatele. Dále musely být při řešení zohledněny podmínky a požadavky fotbalové svazu z důvodu budoucí certifikace fotbalového stadionu za účelem organizování a pořádání mezinárodních utkání. Stavba je navržena částečně jako jednopodlažní a částečně jako dvoupodlažní objekt. Dále byl objekt rozdělen na prostory, které jsou určené pro fotbalový oddíl na prostory určené pro veřejnost. Barevné řešení bylo provedeno v tradičních klubových barvách.

 • Dispoziční řešení

  Nový objekt zázemí a šaten byl navržen částečně jako jednopodlažní a částečně jako dvoupodlažní budova. V první částí stavebního objektu bylo umístěno zázemí správce zajišťující provoz fotbalového stadionu, prostory pro rozhodčí, delegáta a kontrolní komisaře a sociální zařízení pro veřejnost. Ve druhé části objektu byly do 1.NP směřovány kabiny pro jednotlivé fotbalové kategorie od přípravky až pro dospělé, šatny pro trenéry a fitcentrum. Do 2.NP byla vyprojektována sociálně provozní část umožňující pořádání především školení, seminářů a různých doprovodných akcí. Odsazení obvodové stěny ve 2.NP byla vytvořena terasa, ze které je možné sledovat fotbalová utkání.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Konstrukčně se jedná o samostatně stojící dvoupodlažní železobetonový skelet s příčnými průvlaky a šikmou střechou nad 2.NP. Sloupy byly navrženy obdélníkového průřezu a byly vetknuty do monolitických základových kalichů. Základní nosnou konstrukcí stropu jsou příčné průvlaky průřezu obráceného písmene T, případně L. Průvlaky byly ukládány na zhlaví sloupů s vyčnívajícími trny. Na podélné ozuby průvlaku byly kladeny předpjaté dutinové panely Spiroll. V podélném směru byly na ozuby ukládaná ztužidla. Nosná konstrukce střechy byla řešena z pomocí střešních vazníků ve tvaru písmene T a střešních krokví obdélníkového průřezu. Vazníky byly ukládány do vidliček sloupů na elastomerová stavební ložiska. Instalační prostupy byly provedeny pomocí výměn a pomocí prostupů v dutinách panelů. Venkovní schodiště bylo provedeno jako prefabrikovaná deska uložena na monolitický základ a stropní průvlak.

Výstavbou zázemí a šaten fotbalového stadionu ve Velkém Meziříčí došlo ke splnění snu fotbalové veřejnosti, která o vybudování důstojného zázemí nejen pro sportovce, ale i veřejnost usilovala několik generací. Tento objekt byl postaven v rekordně krátkém čase 3,5 měsíců, což vyžadovalo dokonalou přípravu a koordinaci během projektování, přípravy a realizace. Stavba v současnosti slouží pro 210 fotbalistů žákovského a dorosteneckého věku a pro 60 fotbalistů dospělé kategorie.

Ing. František Komínek, BULDINGcentrum-HSV, s.r.o.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru