SPŠS Havlíčkův Brod - přístavba objektu pro praktickou výchovu

Zobrazeno: 2989x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Prostor pro uvažovaný záměr byl nejvíce determinován těsnou návazností na stávající objekt školy a tělocvičny a limitní velikostí školního pozemku. Přístavba je provozně napojena na objekt školy spojovacím krčkem, ve kterém je vytvořen i samostatný krytý vstup do objektu. Nová hmota haly pro praktickou výuku o půdorysných rozměrech 24x10 m s výškou atiky 7,2 m mění výraz školního areálu směrem k historickému jádru města. Přístavba redefinuje hlavní pohledovou osu na školní areál z Dolní ulice. Záměr respektuje hmotu stávající školní tělocvičny, tzn. nižší hmotu podtrhující hlavní školní objekt s výraznou střechou, a nevytváří nové dominanty v území. Použitý materiál kovových lamel spolu s pásovým oknem podporují horizontální vyznění objektu.

 • Architektonické řešení

  Přístavba je rozdělena na dvě hmoty - hala praktické výuky a spojovací krček navazující na stávající objekty. Architektura haly pracuje především s výrazným materiálovým provedením z horizontálních kovových lamel v tmavě stříbrném odstínu a hmotovou jednoduchostí a střízlivostí. Spojovací krček výrazem (členěním oken) navazuje na objekt školy a barevným řešením se snaží objekt školy doplnit a vytvořit vstupní zastřešené prostory. Kompozičně tak vzniká architektonicky strohý, ale hmotově výrazný objekt haly propojený se stávajícím členěným objektem pomocí barevně umírněného spojovacího krčku. Přístavba kombinuje použití kvalitního systému opláštění kovovými lamelami na hale a standardní tenkovrstvou omítku na kontaktním zateplovacím systému na fasádě krčku. Výplně otvorů jsou provedeny v antracitové barvě.

 • Dispoziční řešení

  Přístavba navazuje na stávající objekt přímo přes prostor šatny žáků. Vstup mistrů je řešen samostatně přes venkovní zastřešený prostor. Ze šatny je přes spojovací chodbu a schodiště přístupné všechny ostatní prostory. Denní místnost a učebna je umístěna v horním podlaží, ve spodní části je mistrovna s průhledem do haly. Hala je přímo napojena na venkovní plochy, ze kterých je umožněno zásobování materiálem. Hala je osvětlena a větrána pásovým světlíkem, pro vnitřní pohodu žáků je zajištěn výhled ven z haly pásovým oknem na severní fasádě směrem k centru města.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stavba je z důvodu složitých základových poměrů založena na vrtaných pilotách o průměru 400mm vetknutých do skalního podloží. Konstrukce haly pro praktickou výuku je provedena ze železobetonového prefabrikovaného skeletu, obvodový plášť je z železobetonových prefabrikovaných panelů doplněnými systémem provětrávané fasády s plechovými fasádními kazetami. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou s povlakovou krytinou. Konstrukce spojovacího krčku je provedena ve zděném systému s monolitickou stropní deskou, obvodový plášť je doplněn kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou s povlakovou krytinou.

Podařené architektonické skloubení stavby se stávající budovou školy, se kterou je komunikačně propojena. Nesnaží se násilně přizpůsobit stávající budově, která byla stavěna po částech v různých časových obdobích. Jedná se o architektonickou prezentaci současné doby. Realizace zakázky byla výjimečná tím, že se na samotné výstavbě podíleli studenti tamní SPŠS. Objekt slouží pro výchovu a výcvik budoucích kvalifikovaných řemeslníků v odvětví stavebnictví a tímto by se dala považovat za obecně prospěšnou stavbu z hlediska celospolečenského.

Ing. Milan Oplíštil, RONELI SE

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru