Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13

Zobrazeno: 799x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelNemocnice Havlíčkův Brod
Hlavní architektIng. Lenka Jakšová, PLANCON Praha, s.r.o., Praha
Hlavní projektantPLANCON Praha, s.r.o., Praha
Hlavní zhotovitelZlínstav a.s., Zlín

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Jedná se o rekonstrukci stávající budovy v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Veškeré dopravní a organizační souvislosti zůstávají zachovány. Je navýšen počet parkovacích míst, zlepšena dopravní dostupnost pro zásobování a upravena zeleň okolo objektu.

 • Architektonické řešení

  Jedná se o budovu postavenou na počátku 40. let minulého století. Tento objekt byl původně projektován jako pavilon chirurgické tuberkulózy, pro kterou byl také z počátku využíván. Bylo odbouráno nevyhovující 3. NP a některé dodatečné přístavky. V celé ploše budovy bylo vybudováno nové 3. NP a sjednocena niveleta střechy. Byl vestavěn nový výtah a provedena přístavba schodiště. Začlenění do areálu nemocnice zůstalo původní.

 • Dispoziční řešení

  Stavebními úpravami vzniklo nové provozní řešení:

  • 1.PP – Je využíváno pro technické zázemí celého objektu (VZT jednotky, strojovny, sklady, šatny)
  • 1.NP- Slouží pro „Plicní oddělení“
  • 2.NP – Oddělení dlouhodobě nemocných 
  • 3.NP – Ambulance a zázemí pro personál
 • Konstrukční a materiálové řešení

  V celém 1. PP je proveden sanační systém izolace proti vodě, včetně podřezání zdiva a vložení modifikovaného asfaltového pásu. Obě přístavby jsou řešeny jako železobetonová monolitická konstrukce. Nové 3. NP je vyzděno z keramických tvárnic, stropní deska z železobetonu s využitím filigránových stropních panelů. Střecha je plochá, jako krytina je použita povrchová hydroizolační vrstva na bázi měkčeného PVC, vyztužená polyesterovou tkaninou. Ve vnitřních prostorech jsou použity keramické obklady, podhledy z minerálních panelů, podlahy z PVC, případně z keramické dlažby. Okna jsou plastová, na jižní straně jsou opatřeny žaluziemi s elektrickým ovládáním. Vnitřní výplně jsou klasické dřevěné, v protipožárním provedení hliníkové.

Stavba byla provedena z prostředků Kraje Vysočina. Navržené stavební úpravy objektu vrací částečně jeho původní vzhled především odstraněním dodatečných nevhodných přístavků a částečným otevřením původních teras. Nová přístavba pro schodiště je řešena tak, aby bylo zachováno prostorové řešení stávajícího objektu. Nový vzhled budovy je zdařilým kompromisem původního architektonického tvaru a nové fasády navazující na ostatní rekonstruované budovy v areálu. Zachováním stávající hmoty budovy, rozměrů a členění oken a citlivou úpravou nejvyššího podlaží i střechy se podařilo udržet původní začlenění do areálu Nemocnice. Rovněž se v rámci stavby podařilo zkvalitnit dopravní a parkovací podmínky v této části areálu. Přesto, že stavba byla jasně vymezena dispozičními podmínkami stávající budovy, podařilo se vybudovat dílo splňující veškeré požadavky na zajištění kvalitní péče o pacienty. Prostory ve všech odděleních splňují nároky na moderní a účelová pracoviště. Stavba byla provedena ve velice dobré kvalitě.

Oldřich Homola, Kraj Vysočina

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru