Výsledky

06. ročník

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2007

Novostavba Sportovní haly, Nové Veselí
za zpracování dispozice a interiéru víceúčelového sportovního objektu. Dále je hodnoceno zdařilé technické řešení včetně variability prostoru. Architektonické řešení haly působí velmi přívětivě svou proporcí a měřítkem.

Čestné uznání

Rekonstrukce a výstavba stadiónu FC Vysočina Jihlava – I. etapa, Jihlava
za kvalitní a moderní technické řešení tribuny, jejího zastřešení včetně vkusného barevného pojednání.

 

STAVBY URČENÉ K BYDLENÍ

Čestné uznání

Výstavba 24 bytových jednotek, Kamenice nad Lipou
za kvalitní urbanistické zpracování areálu včetně řešení dopravy v klidu a vybudování startovních bytů v režii města. Kladně je hodnoceno úsporné dispoziční řešení bytu při dodržení vysokého standardu.

 

STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2007

Rekonstrukce mostu, Jaroměřice nad Rokytnou
za jednoduché řešení při respektování složitých základových poměrů. Oceňuje se citlivé začlenění původních barokních soch v kontextu nového výtvarného a konstrukčního pojetí.

Čestné uznání

Ulice Novosady, Velké Meziříčí
za řešení stěžejní křižovatky v centru města při respektování požadavků památkové péče a uplatnění bezbariérových úprav u přechodů a zastávkových zálivů.


STAVBY TECHNOLOGICKÉ A PRO PRŮMYSL

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2007

Rozšíření výrobního a skladovacího areálu společnosti Hranipex a.s., Komorovice
za velkorysé výtvarné a konstrukční řešení celé stavby včetně interiéru. Nápadité je uplatnění výtvarného díla v architektuře.

Čestné uznání

Vývojové a výzkumné středisko firmy UNICODE SYSTEMS s.r.o., Třebíč
za lapidární pojetí hmot s výrazným řešením vstupní části a barevných akcentů.

 

REKONSTRUKCE A OBNOVA

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2007

Rekonstrukce pasáže „IMCA", Velké Meziříčí
za překvapivé řešení pasáže s bohatou funkční náplní provozů s výrazným jednotícím výtvarným pojetím, které se neočekává za nenápadným uličním průčelím rekonstruovaného objektu v centru města.

Čestné uznání

Okresní soud v Jihlavě - Justiční areál, Jihlava
za rozsáhlou a náročnou rekonstrukci bývalého chirurgického pavilonu s dominantní přístavbou v moderním pojetí pro účely justice.

 

CENA VEŘEJNOSTI 

Rekonstrukce pasáže „IMCA", Velké Meziříčí

 

CENA HEJTMANA 

Novostavba Sportovní haly, Nové Veselí

 

CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ

Rekonstrukce mostu, Jaroměřice nad Rokytnou

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru