Propozice

Základní ustanovení

Soutěžní zadání

Základní pravidla pro soutěžící

 • Soutěž je dvoukolová.
 • Počet účastníků v prvním kole je omezen na 5 prací/škola.
 • Uzávěrka 1. kola: pátek 15. března 2019 ve 12 hodin.
 • Do 2. kola/finále bude nejpozději 29. března 2019 odbornou porotou nominováno: 
  • 6 studentů případě 9 a méně účastníků v prvním kole
  • 9 studentů případě 10 a více účastníků v prvním kole
 • Finále:  středa 17. dubna 2019 na radnici v Ledči nad Sázavou: 
  • 08:30 - 09:00 zahájení registrace soutěžících (losování pořadí, technická příprava prezentací)
  • 09:00 - 10:00 úvodní uzavřené zasedání komise
  • 10:00 - 12:00/13:00 ústní obhajoby prací (předpokládaný čas na 1 soutěžní práci je stanoven na +- 15 minut, z toho je 10 minut na mediální prezentaci práce a 5 minut na otázky porotců)
  • + 30 minut zpracování výsledků, závěrečné uzavřené zasedání komise
  • + 30 minut (13:00/14:00) vyhlášení výsledků   
 • Soutěže se může účastnit pouze student denního studia.   
 • Finalista prezentuje svůj projekt osobně (zastoupení není přípustné) a může využít technickou pomoc jiné osoby. Finalisté z jedné školy budou vybaveni vlastním notebookem pro případ, že vybavení pořadatele nebude plně kompatibilní s potřebami soutěžících.
 • Jakékoliv nedodržení požadavků (např. formáty, velikosti a názvy souborů apod.) znamená vyloučení ze soutěže.
 • Soutěžní podklady se účastníkům 1. kola nevrací. Po finále bude účastníkům navrácena tištěná dokumentace.
 • Soutěžící podáním přihlášky dává pořadateli a spolupracujícím subjektům souhlas s veřejnou prezentací jeho práce. 

Požadovaná soutěžní dokumentace

pro 1. kolo

 • Pořadatel obdrží od soutěžících mailem link s odkazem, kde bude možné stáhnout soubor s projektem (název – jméno soutěžícího) ve formátu ZIP (doporučeno uschovna.cz, zakázáno ulozto.cz apod. kde je rychlé stahování zpoplatněno). Tento soubor bude obsahovat 2 složky s obsahem: 
  • PŘIHLÁŠKA:
   • přihláška: word dokument bez podpisu s názvem: přihláška_jméno soutěžícího (ta bude obsahovat název soutěže, téma zadání, jméno soutěžícího, datum narození, adresu bydliště, e-mail, telefon, název školy a podpis soutěžícího)
   • scan přihlášky: výše uvedené s podpisem 
  • SOUTĚŽNÍ PRÁCE: (složka bude pojmenována celým jménem soutěžícího (příjmení, jméno) a bude obsahovat podsložky:
   • foto: 10 ks obrázků projektu v digitální podobě, rozměry 297x210 mm, formát JPG, tisková kvalita min. 300 DPI (tyto obrázky jsou určené mediální prezentaci v novinách a proto je nutná tisková kvalita!), každý obrázek bude označen číslem 1 až 10, jménem a příjmením a popiskem tzn. 1. jménopříjmení - hlavní pohled (tímto pohledem se bude projekt prezentovat veřejnosti), 2-10. jménopříjmení - pohled jih, pohled sever, pohled západ, pohled východ, interiér 1, interiér 2, interiér 3, interiér 4, interiér 5
   • prezentace projektu: představení projektu v Microsoft PowerPoint, max. 40 stran (1 celá strana se načte po 1 kliknutí /bez časování, bez muziky, efektů apod.), prezentace od původního stavu ke konečnému výsledku
   • dokumentace:  
 • A Situace
  • A.1. Situace širších vztahů pdf
  • A.2. Situace katastrální pdf
 • B Architektonicko-stavební část
  • B.1. Technická zpráva word
  • B.2. Půdorysy pdf 1:50
  • B.3. Řez příčný pdf 1:50
  • B.4. Řez podélný pdf 1:50
  • B.5. Pohled jižní pdf 1:50
  • B.6. Pohled západní pdf 1:50
  • B.7. Pohled východní pdf 1:50
  • B.8. Pohled severní pdf 1:50
 • C Vizualizace
  • C.1. Architektonická situace
  • C.2. Půdorysy všem podlaží - architektonická studie
  • C.3. Příčný řez architektonický
  • C.4. Vnější vizualizace 5 snímků
  • C.5. Vnitřní vizualizace 5 snímků
  • C.6. Průlet domem (nepovinný)
  • C.7. Oblet kolem domu (nepovinný)

pro finále

 • TIŠTĚNÁ DOKUMENTACE: ve formátu A3, v odpovídající vazbě, na úvodní stránce bude uvedeno soutěžní téma a jméno soutěžícího, složka bude obsahovat dokumentaci mimo C.1., C.6. a C.7.
 • PLAKÁT: barevně vytištěný nesložený plakát o rozměrech A2, na kterém se bude projekt prezentovat v „prodejním duchu". Plakát bude doplněn o soutěžní téma a jméno soutěžícího (bez uvedení školy).
 • OBHAJOBA PROJEKTU: soutěžící svoji práci představí při „prodejní" videoprezentaci, která nesmí překročit 10 minut (bez časování). Grafická podoba prezentace je v plné kompetenci soutěžícího. V prezentaci se bude soutěžící věnovat výhradně výsledku své práce, nebude zde uvádět původní situaci, stav či zadání (doporučujeme využívat běžné programy, zbytečně nepřehánět kvalitu obrázků popř. průletů objektem, aby se prezentace zbytečně dlouho nenačítala).

Odborná porota

 • Odbornou porotu nominuje pořadatel ze zástupců spolupracujících subjektů.
 • Členové si ze svého středu zvolí předsedu, který má v případě nerozhodného hlasování hlas rozhodující.
 • Porotce, který se omluví z úvodního zasedání poroty a dostaví se do zahájení ústních obhajob, smí být členem poroty. Porotce, který se dostaví až v průběhu obhajob, se může účastnit vyhodnocování, ale do jeho průběhu nesmí zasahovat.
 • Porotce je povinen po celou dobu obhajoby být na svém místě. Odejít z místa smí jen v době přestávky, kterou vyhlašuje předseda poroty.
 • Na způsobu hodnocení soutěžících se porotci domluví před zahájením obhajob. Hodnocení je neveřejné. 

Ceny od odborné poroty

 • Pro autory vítězných projektů jsou připraveny finanční odměny:
   1. místo: 10 000 Kč
   2. místo: 8 000 Kč
   3. místo: 6 000 Kč
 • Odborná porota si vyhrazuje právo neudělit odměnu za první místo nebo v případě rovnosti soutěžních projektů udělit „spravedlivé" ceny.
 • Finanční odměny budou předány v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Stavba Vysočiny - Stavba toku Kraje Vysočina 2018, které se uskuteční 10. června 2019 v Ledči nad Sázavou. Ocenění studenti obdrží pozvánku pro sebe a tři osoby doprovodu. 

Závěrečná ustanovení

 • Pokud nastane situace, která není v soutěžním zadání zmiňována, tak si o ni soutěžící rozhoduje sám. V případě nejasností je možná mailová konzultace s pořadatelem. Odpověď je adresována všem přihlášeným školám.
 • Případný protest finalisty musí být oficiálně podán předsedovi poroty (za přítomnosti zástupce školy) a to o přestávce nebo nejpozději do 10 minut od ukončení poslední prezentace. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.
 • Do prostor obhajob mají přístup učitelé jednotlivých soutěžních škol (po celou dobu) a doprovod obsluhující techniku (jen v době prezentace finalisty). 

Pořadatel

 • SPOLEK STAVBA VYSOČINY, Majakovského 1516/8, 586 01 Jihlava
 • Kontaktní osoba: Martin Pertl, 737 555677, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  

Partneři

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru