Propozice

Základní ustanovení

 • Pořadatelem 21. ročníku studentské soutěže v projektování je SPOLEK STAVBA VYSOČINY.
 • Spolupráce: Obec Trpišovice, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Kraj Vysočina a Pragoprojekt a.s.
 • Soutěž je určena pro studenty středních stavebních škol z Kraje Vysočina:
  • Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
  • Střední škola stavební Třebíč

Soutěžní zadání

 • Téma práce „Rekreační areál Stvořidla, Trpišoviceje definováno samostatně.

Základní pravidla pro soutěžící

 • Soutěže se může účastnit pouze student denního studia.
 • Do finále každá škola nominuje 4 soutěžní práce.   
 • Finalista prezentuje svůj projekt osobně (zastoupení není přípustné) a může využít technickou pomoc jiné osoby.
 • Soutěžící podáním přihlášky dává pořadateli a spolupracujícím subjektům souhlas s veřejnou prezentací jeho práce. 

Organizační informace

 • Uzávěrka přihlášených soutěžních prací je ve středu 29. března 2023 ve 12 hodin.
 • Finále se bude konat ve čtvrtek 20. dubna 2023 v  Havlíčkově Brodě, SPŠ stavební, Jihlavská 628:
 • 08:30 - 09:00 zahájení registrace soutěžících (losování pořadí, technická příprava prezentací)
 • 09:00 - 11:00 ústní obhajoby prací (předpokládaný čas na 1 soutěžní práci je stanoven na +- 15 minut, z toho je 10 minut na mediální prezentaci práce a 5 minut na otázky porotců)
 • 11:00 - 11:30 zpracování výsledků, uzavřené zasedání komise
 • 11:30 - 12:00 vyhlášení výsledků 

Soutěžní podklady

Uzávěrka 29. března 2023

 • Pořadatel obdrží na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  od soutěžícího mailem link s odkazem, kde bude možné stáhnout soubor s projektem (název - celé jméno soutěžícího) ve formátu ZIP (doporučeno uschovna.cz, zakázáno ulozto.cz apod. kde je rychlé stahování zpoplatněno). Tento soubor bude obsahovat 2 složky:
  • přihláška (bude obsahovat dva soubory )
   • přihláška_jméno soutěžícího: word dokument bez podpisu, která bude obsahovat název soutěže, téma zadání, jméno soutěžícího, datum narození, adresu bydliště, e-mail, telefon, název školy a podpis soutěžícího
   • scan přihlášky_jméno soutěžícího: výše uvedené s podpisem
  • soutěžní práce_jméno soutěžícího (složka bude pojmenována celým jménem soutěžícího (v pořadí příjmení, jméno) a bude obsahovat podsložky:
   • foto
    • 10 ks obrázků projektu v digitální podobě, rozměry 297x210 mm, formát JPG, tisková kvalita min. 300 DPI
    • obrázky budou označeny čísly 1 až 10 a příjmením soutěžícího s popiskem:
    • 1_příjmení_hlavní pohled (tímto pohledem se bude projekt prezentovat veřejnosti)
    • 2-10_příjmení - sever, jih, západ, východ, interiér 1 až 5
   • soutěžní prezentace
    • představení projektu v PPT, max. 40 stran (1 celá strana se načte po 1 kliknutí /bez časování, bez muziky, efektů apod.)
    • prezentace od původního stavu ke konečnému výsledku
   • dokumentace 
    • Popis areálu včetně technického návrhu konstrukcí (především nosných a obvodových)
    • Situace katastrální
    • Situace architektonická
    • Architektonické půdorysy včetně tabulky místností a základními kótami objektů
    • Schématický řez budovou a výškovými kótami objektu
    • Architektonické pohledy s popisem povrchů materiálového řešení
    • Venkovní vizualizace
    • Vnitřní vizualizace
    • Průlet areálem (doporučeno)
 • jakékoliv nedodržení požadavků (např. formáty, velikosti a názvy souborů atd.) znamenají pro soutěžícího automatické vyloučení ze soutěže

Finále 20. dubna 2023

Pořadatel obdrží při registraci na finále od soutěžícího:

 • plakát
  • barevně vytištěný nesložený plakát o rozměrech A2, na kterém se bude projekt prezentovat v „prodejním duchu"
  • plakát, který zůstává v držení pořadatele, bude doplněn o soutěžní téma, jméno soutěžícího, název školy a
 • prodejní prezentace
  • soutěžící svoji práci představí v „prodejním duchu", PPT prezentace nesmí překročit 10 minut.
  • podoba prezentace je v plné kompetenci soutěžícího, ale již nebude obsahovat původní situaci, stav či zadání, ale pouze výsledek práce soutěžícího (doporučujeme využívat běžné programy, zbytečně nepřehánět kvalitu obrázků popř. průletů objektem, aby se prezentace zbytečně dlouho nenačítala).

Odborná porota

 • Odbornou porotu nominuje pořadatel ze zástupců spolupracujících subjektů.
 • Členové si ze svého středu zvolí předsedu, který má v případě nerozhodného hlasování hlas rozhodující.
 • Porotce, který se omluví z úvodního zasedání poroty a dostaví se do zahájení ústních obhajob, smí být členem poroty. Porotce, který se dostaví až v průběhu obhajob, se může účastnit vyhodnocování, ale do jeho průběhu nesmí zasahovat.
 • Porotce je povinen po celou dobu obhajoby být na svém místě. Odejít z místa smí jen v době přestávky, kterou vyhlašuje předseda poroty.
 • Na způsobu hodnocení soutěžících se porotci domluví před zahájením obhajob. Hodnocení je neveřejné. 

Ceny od odborné poroty

 • Pro autory vítězných projektů jsou připraveny finanční odměny:
  • 1. místo: 10 000 Kč
  • 2. místo: 8 000 Kč
  • 3. místo: 6 000 Kč
 • Odborná porota si vyhrazuje právo neudělit odměnu za první místo nebo v případě rovnosti soutěžních projektů udělit „spravedlivé" ceny.
 • Finanční odměny budou předány v rámci slavnostního vyhlášení soutěže Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2022, které se uskuteční v pondělí 12. června 2023 od 17:30 hodin v Městské kině Polná. Ocenění studenti obdrží pozvánku pro sebe a tři osoby doprovodu.

Závěrečná ustanovení

 • Pokud nastane situace, která není v soutěžním zadání zmiňována, tak si o ni soutěžící rozhoduje sám. V případě nejasností je možná mailová konzultace s pořadatelem. Odpověď je adresována všem přihlášeným školám.
 • Případný protest finalisty při ústní obhajobě musí být oficiálně podán předsedovi poroty (za přítomnosti zástupce školy) a to o přestávce nebo nejpozději do 10 minut od ukončení poslední prezentace. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.
 • Do prostor obhajob mají přístup dle své působnosti členové poroty a zástupci spolupracujících subjektů. Přítomní také mohou být zástupci škol – učitelé a technická pomoc za předpokladu, že o skutečnostech, které se dozví v rámci obhajob, nebudou informovat soutěžící.
 • Finalisté z jedné školy budou vybaveni vlastním notebookem pro případ, že notebook pořadatele nebude plně kompatibilní s potřebami soutěžících.

Pořadatel

 • SPOLEK STAVBA VYSOČINY, Majakovského 1516/8, 586 01 Jihlava
 • Kontaktní osoba: Martin Pertl, 737 555 677, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Partneři

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru