Bytový dům ul. Jihlavská, Okříšky

Úkolem je navrhnout bytový dům, v místě hospodářského dvora na ul. Jihlavská ( st. 4/2 - 1 666 m2, st. 4/4 - 98 m2, p.č. 10/10 - 525 m2, p.č. 1369 - 134 m2 - celkem 2423 m2) v k.ú. Okříšek, který zapadne do okolní zástavby, kde je kulturní dům, zámek, bytové a rodinné domy.

 • púvodní stavba bude odstraněna, nová stavba/konstrukce balkónu bude min. 2m od hranice pozemku
 • 20-24 bytů, kombinace různých velikostí, např. 4x garsonky, 10x 2+1 a 6-10x 3+1, směs klasických bytů, startovacích i pro sociální potřeby velikostně dle norem
 • v přízemí alespoň dva byty bezbariérové
 • dostatečný počet parkovacích ploch (min. násobek 1,1 bytů mínus 2 parkovací místa pro invalidy), které budou navazovat na parkoviště u kulturního domu
 • na severní straně, kde jsou zahrady rodinných domů, respektovat soukromí jejich vlastníků
 • bytový dům může mít maximální podlažnost: suterén, 3 nadzemní podlaží a podkroví 
 • střecha bude sedlová nebo valbová
 • výtah je volitelný, vyřešit vytápění, zeleň, herní prvky a posezení

 student 2019 tema

 

 

Partneři

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru