Polyfunčkní dům (Geisereiterova vila) v Ledči nad Sázavou


Úkolem je navrhnout polyfunkční dům, v místě stávající stavby, na pozemku p.č. st. 21 o rozloze 1 080 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, který by zapadal do historické části města.

Předpokládá se, že původní stavba bude odstraněna nebo budou zachovány pouze obvodové zdi budovy. Stavba bude v půdorysu respektovat stávající tvar půdorysu. V případě zbourání objektu a výstavby budovy nové lze objekt posunout více do dvora domu tak, aby mohl být rozšířen stávající chodník u hlavní komunikace.

Součástí stavebního pozemku jsou i přístavky, které sloužily jako skladovací prostory k jednotlivým bytům. Tyto přístavky se předpokládá zbourat.

Navrhovaná stavba bude obsahovat suterén (1.PP) a dvě nadzemní podlaží, pokud to vyjde výškově, ještě obytné podkroví. Maximální výška objektu bude 15 m od úrovně přilehlého terénu.

  • Ve 2.NP a podkroví by se měly nacházet byty. V plánu je 6 – 8 bytů. Velikost bytů a jejich členění necháváme plně v kompetenci návrhu. Pro 2. NP by byl vhodný samostatný vchod.
  • V 1.NP budou prostory pro obchod a služby (blíže nespecifikované). Žádoucí by byl bezbariérový vchod.
  • V 1.PP bude využito jako zázemí pro nájemníky (sklepní či skladovací prostory).

Střecha se předpokládá sedlová případně valbová. Světlá výška jednotlivých podlaží bude standardní.
Zachování stávající zeleně se nepožaduje. Naopak je zde požadavek na návrh nového ozelenění včetně klidových zón.
Parkování řešit buď garážemi v objektu, nebo parkovacími stáními na pozemku u budovy.

 

Partneři

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru