ZOO Jihlava

V rámci současné koncepce rozvoje jihlavské ZOO by jedním z klíčových expozičních celků mělo být tzv. Údolí primátů“ s provozní a chovatelskou úpravou expozice hrošíků liberijských.

Tento expoziční celek by měl jakoby spojovat stávající správní budovu (ředitelství ZOO ), s pavilonem „Hacienda Escondido“ dříve Amazonský pavilon. Další logická návaznost je pak na tzv. pavilon Asie (expozice gibonů a babirus). Rozvojovým prostorem bude tedy současný areál původních výběhů kopytníků. V současnosti jsou zde tři rovnocenné objekty stáje s umístěním lam guanako, nandu pampových, nandu Darwinových, čájí obojkových a lam alpak. Tento původní prostor je tedy zamýšlený pro vlastní Údolí primátů s několika expozicemi pro středně velké primáty a hrošíky liberijské. V rámci tohoto prostoru bychom chtěli využít i v současnosti vybudovanou „lesní stezku“, která je dnes návštěvníky využívána velmi omezeně. Využitím stráně, která k této stezce vede, a to osazením výběhů voliérového typu by velmi zatraktivnilo tento dnes málo využívaný prostor pro návštěvníky. Zasazení venkovních výběhů do tohoto před definovaného prostoru by umožnilo návštěvníkům pohodlný pohled Face to Face na stromové druhy primátů, a to v komfortní výšce.

Zásadní průchody do nové expozice tzv. Údolí primátů “ budou od nově upravených hrošíků liberijských, od „Haciendy Escondido“, od stávající expozice tygrů a nově z tzv. lesní stezky. V rámci objektu této nové expozice bude nutné vyřešit sociální zázemí pro návštěvníky, optimálně pak i pro matky s dětmi s přebalovacím pultem. Prostor vnitřní komunikace pro návštěvníky je možné doplnit terarijními a akvarijními expozicemi a stálozelenou kompoziční zelení. Návštěvník by měl mít dojem tropického pralesa s jeho patry.

 

zoo Jihlava uzemí

 
Partneři

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru