Multifunkční sportovní areál letiště Náměšť

Sportovní areál jako celek je umístěn severozápadně od vrátnice, pod budovou jídelny (Kuchyňský blok 1200). Bude zahrnovat následující:

 • Lehkoatletický stadion
 • Víceúčelová sportovní hala
 • Víceúčelová sportovní hala
 • Tréninkové hřiště a gymnastické cvičiště
 • Úpolová tělocvična
 • Fitness
 • Squash
 • Šatny a zázemí pro halu a stadion
 • Sauna
 • Komunikace
 • Vnitřní + parkoviště
 • Vnější obslužná 

Lehkoatletický stadion

Lehkoatletický stadion je umístěn západně od objektu č. 06-17-02/085 Kuchyňský blok 1200 mezi oplocení a železniční vlečku (situační řešení)

 • Dispozici navrhnout dle tradičních zvyklostí splňující lehkoatletická pravidla.
 • Délka okruhu 400m, sprintérské dráhy situovat k tribuně.
 • Okolí stadionu řešit v rámci návaznosti na terén, který je vymezen hraničními výškovými body

Víceúčelová sportovní hala

Architektonický výraz komplexu vychází ze zasazení do svažitého terénu, návazností na vrátnici hlavního vstupu a dodržení architektonické návaznosti objektů v zóně A. Navrhovaná rozsáhlá výstavba soustředěná k hlavnímu vstupu by měla být i v detailech pojata velkoryse, neboť bude pro přijíždějící návštěvníky prvním a tedy reprezentativním setkáním s leteckou základnou. Při návrhu zastřešení objektů využít pultové či sedlové střechy popř. kopule apod. Nevyužívat ploché střechy.

Víceúčelová sportovní hala (hrací plocha cca 46 m x 25 m x 12 m)
V hale je buď možno hrát florbal, futsal, sálový fotbal, basketbal, volejbal, badminton, tenis nebo ji je možno využít jako dělitelnou na části (např. oddělení sítí) pro zajištění více hřišť napříč halou např. pro florbal či futsal při počtu hráčů 4 na 4, volejbal apod. Velikosti jednotlivých hřišť odpovídají stanoveným pravidlům jednotlivých sportů vč. min. výšky stropu. Obložení haly dostatečně dimenzovat (viz. florbal, futsal). Povrch haly vhodný pro hraní zmíněných sportů (např. Taraflex).

Celkový počet hráčů při jedné směně cca 30 lidí nárazově až 150 lidí při pořádání turnajů. Součástí haly je menší tribuna pro cca 150 osob. Vyřešit únikové cesty apod.
Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace řešit pouze pro návštěvníky.

Tréninkové hřiště a gymnastické cvičiště (plocha cca 30 x 17 x 7m)
Hřiště bude využíváno pro přezkoušení ve vojenské disciplíně Skokansko akrobatické cvičení, aerobní cvičení a jako tréninkové hřiště pro sporty provozované v hale. Charakter tělocvičny směřovat do školní tělocvičny vybavené gymnastickými prvky.

Úpolová tělocvična
Tělocvična o velikosti cca. 100 m2 (min. šíře 8m) s povrchem pro úpolové sporty (boj z blízka). Výška místnosti min. 6 m.

Fitness
Posilovna o velikosti cca. 300 m2 (min. šíře 12 m). Zakomponovat aerobní a silovou zónu. V místnosti mohou být situovány nosné sloupy. Výška místnosti min. 6 m.

Squash
Dva squashové kurty s čekárnou splňující požadavky pravidel squashe. Možno začlenit prostor pro diváky do 20 ti osob (např. v rámci čekárny).

Šatny a zázemí pro halu a stadion
V bloku jsou soustředěny šatny a sociální zázemí pro všechna sportoviště areálu. Odděleně pro venkovní a vnitřní sporty. Důsledně dbát na oddělení čistých a nečistých provozů. Kapacita šaten pro sportujících 50 žen a 100 mužů. Rozčlenit do šesti různých šaten po 25ti osobách. Dvě primárně určené pro venkovní provoz, využitelné však i pro provoz vnitřní. Zbylé čtyři primárně určené pro vnitřní provoz.

Tři jednotlivé sklady sportovního náčiní a nářadí (dostupné přímo z haly, tělocvičny a úpolové tělocvičny). Jedná se o samostatné místnosti přístupné přímo z hracích ploch. Lze zabezpečit. Tyto sklady nebudou budovány na úkor hracích ploch a jejich velikost bude závislá na ploše hrací plochy (cca 10% z hrací plochy).

Blok dále obsahuje vstupní prostory cca 120 m2, šatny pro diváky, kanceláře s výhledem do atria a haly a zázemí personálu (pět osob), kanceláře pro 5 tělocvikářů, příruční sklad tělocvikářů (30 m2), plynovou kotelnu (samostatně přístupná z venku), strojovnu vzduchotechniky, místnost pro datové rozvody (min. 6 m2), rozvodna silnoproudu (min. 6 m2) a místnost pro technologii zabezpečení objektu – vrátnice (min. 14 m2).

Dále zde bude bar s kapacitou do 30ti osob a jednoduchým zázemím  (přípravna s mytím nádobí, sklad)pro možnosti umístění občerstvení v případě pořádání větších turnajů.

Sauna
Saunový blok s finskou saunou o kapacitě 12 osob, ochlazovacím bazénkem, sprchami a odpočívárnou.

Komunikace

 • Vybudování vnitřních komunikací a zvýšení parkovací kapacity min. o 30 osobních vozidel a dvou autobusů využitím prostor přilehlých ke kuchyňskému bloku (v případě dostatečného prostoru možno vytvořit další parkovací kapacitu pro osobní vozy a autobusy)
 • Obslužná vnější komunikace v pruhu 10-12m od oplocení

Partneři

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru