Logistické centrum LOG Point 112, Jihlava

Zobrazeno: 731x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Území nového logistického centra je v severní části města Jihlavy, rozprostírá se mezi komunikacemi Pávovska – Herolticka – Průmyslová (sil. 352) v území plánované výrobní sféry. Napojení logistického centra je vedlejší ulici na hlavní ulici Pávovska. Území centra je ze severní strany ohraničené lesem, z východní strany sousedí s dalším logistickým centrem, na jihu přiléhá k areálu dalších firem a ze západu sousedí také s další společností.

 • Architektonické řešení

  Areál s jednou centrální hlavní budovou a vedlejšími objekty, které vždy podporují nebo doplňují funkci objektu hlavního. Objekt SO 01 (skladová hala) je v centru areálu tak, aby byl dobře přístupný a obslužný. Kolem něj jsou dle svého účelu rozmístěny doplňující objekty. Jsou to SO 02 (Vrátnice), SO 04 (Zázemí pro řidiče), SO 05 (Strojovna a nádrž SHZ), SO 06 (Objekt dieselagregátu). Na pozemku jsou další dva původní drobné objekty. První z nich je trafostanice (SO 07), ze které je napojen celý logistický areál. Druhý původní objekt do kterého se nezasahovalo je administrativní budova. V novém logistickém areálu vznikly objekty halového typu, jednopodlažní.

 • Dispoziční řešení

  Hlavní objekt areálu je rozdělen na 11 samostatných soběstačných skladových jednotek. Každý z těchto úseků je určený pro pronájem a jsou zhotoveny ve dvou velikostech. V objektu se nachází 8 jednotek o velikosti 1850 m2 a 3 jednotky o velikosti 3750 m2. Každý z nájemních úseků má vlastní administrativní zázemí včetně všech přidružených prostorů, technické zázemí, vstup a nakládací můstky. Prostor pro skladování je zhotoven jako suchý sklad s občasným pohybem osob.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Objekty jsou zhotoveny jako železobetonový skelet (svislá i vodorovná nosná konstrukce), založený na pilotách, fasádní sendvičový plášť, střecha jednoplášťová s fóliovou izolací ve světle šedé barvě. Fasádu vytvářejí panely v odstínech světle a tmavě šedé, začínají nad obvodovým železobetonovým prefabrikovaným soklem, v přirozené barvě betonu. Ve stejném stylu a barvách jsou zhotoveny i veškeré pomocné objekty. Střecha je lehká jednoplášťová, na nosné železobetonové konstrukci je položený trapézový plech s vysokou vlnou, na něm parotěsná vrstva, tepelná izolace a střešní hydroizolace.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Nový logistický areál se nachází ve vhodném a ideálním území logistických center na okraji Jihlavy s výbornou dopravní obslužností, poblíž hlavní dopravní tepny dálnice D1 a nabízí skladovací a výrobní provozy s moderními a specifickými technologiemi.

Ocenění

Cena MPO

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru