II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat

Zobrazeno: 242x
14
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 14 (před číslem je mezera) na tel.číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba řešila výstavbu nové dvoupruhové obousměrné komunikace šířkové kategorie S 7,5/70, která propojila v severozápadní části extravilánu města Velká Bíteš stávající silnici I/37 Velká Bíteš–Žďár nad Sázavou se silnicí II/379 v jejím pasportním staničení cca 2,013 km v místě usedlosti s místním názvem Rasovna. Komunikace SZ obchvatu je umístěna na katastru města Velká Bíteš a části katastru obce Březské, okres Žďár nad Sázavou. Celková délka nové komunikace je 2 105, 00 m. Komunikace SZ obchvatu je stavbou trvalého charakteru, budovanou za účelem vymístění obousměrné tranzitní dopravy ve směru Tišnov – Žďár n. Sázavou mimo zástavbu města Velká Bíteš.

 • Architektonické řešení

  Stavba nenarušuje ráz okolní krajiny.

 • Dispoziční řešení

  Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci šířkové kategorie S 7,5/70, která propojuje v severozápadní části extravilánu města Velká Bíteš stávající silnici I/37 Velká Bíteš–Žďár nad Sázavou se silnicí II/379 v jejím pasportním staničení cca 2,013 km v místě usedlosti s místním názvem Rasovna. Komunikace SZ obchvatu je umístěna na katastru města Velká Bíteš a části katastru obce Březské, okres Žďár nad Sázavou. Celková délka nové komunikace je 2 105, 00 m.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Příčný sklon vozovky je v přímé střechovitý 2,5%, ve směrových obloucích jednostranný v hodnotách dle ČSN 73 6101. Konstrukce vozovky je na hlavní trase následující:

  • Asfaltový beton ACO 11S, 40 mm ČSN EN 13 108 -1
  • Spojovací postřik asf.emulze 0,4 kg/ m2 PS,EP, ČSN 73 6129
  • Asfaltový beton pro lož.vrstvy ACL 16S, 60 mm ČSN EN 13 108 - 1
  • Spojovací postřik asf.emulze 0,4 kg/ m2 PS,EP, ČSN 73 6129
  • Asfaltový beton pro podklad.vrstvy ACP 22S, 90 mm ČSN EN 13 108 -1
  • Infiltrační postřik asf.emulze 1,0 kg/m2 PI,EK, ČSN 73 6129
  • Štěrkodrť ŠDA, 200 mm ČSN 73 6126 - 1
  • Štěrkodrť ŠDA, 210 mm ČSN 73 6126 - 1

  Celkem:  600 mm

  Křížení se silnicí III/3791 je tvořeno okružní křižovatkou o vnějším průměru 38m.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Odkloněním silniční dopravy na komunikaci obchvatu došlo k odlehčení dopravní zátěže ve městě, snížení hlukové a emisní zátěže obyvatel města, zvýšení bezpečnosti dopravy a celkově ke zlepšení životního prostředí v okolí současných dopravních tahů.

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru