Výrobní hala Levimo, Světlá nad Sázavou

Zobrazeno: 906x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelLEVIMO s.r.o., Humpolec
Hlavní architektAdam Rujbr Architects s.r.o., Praha
Hlavní zhotovitelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Výrobní hala ve Světlé nad Sázavou slouží k drobné výrobě a skladování čokoládových cukrovinek s velkým využitím pracovní síly z přilehlé věznice. Zaměstnávání odsouzených je podmíněno speciálním dispozičním uspořádáním s ohledem na bezpečnost a ostrahu vězňů. Budova je situována do nejvyššího místa pozemku v přímé návaznosti na zeď věznice, od které je vzdálena dle předpisů 5,0 metrů. Výškové osazení do terénu umožnilo vzhledem ke svažitosti pozemku vyrovnanou bilanci zeminy a přirozené navázání na obslužnou komunikaci. Hala je propojena s věznicí samostatným průchodem ve vězeňské zdi s přímým zastřešeným napojením na interiér haly.

 • Architektonické řešení

  Budova je členěna na samotnou výrobu se skladem, kterou tvoří velkoprostorová přízemní hala, a obslužné a administrativní prostory, které jsou připojeny k hale na západní straně a mají výrazně menší výšku. V obvodu haly nejsou žádné otvory vyjma únikových východů, denní osvětlení zajišťují střešní světlíky pilovitého tvaru. Zasklení bezpečnostním sklem je nasměrováno k severu, nehrozí tedy oslnění prudkým jižním sluncem. Barevné řešení je založeno na střídání antracitových panelů s bílými v exteriéru. Toto barevné řešení je volnou asociací na klasické vězeňské pruhované oblečení. Obslužná/administrativní část je provedena celá v antracitové barvě, bílý vertikální prvek je zde zastoupen nepravidelně umístěnými pilíři podloubí, které obchází celou tuto část a tvoří zastřešený přístup do budovy pro civilní zaměstnance, pracovníky v administrativě, návštěvníky na jedné straně a pro odsouzené na druhé straně směrem z věznice. Černobílá barevná kombinace je narušena akcentem vstupu, který je včetně celoskleněných dveří zasklen průhledným sklem v oranžové barvě.

 • Dispoziční řešení

  Hlavní vstup do budovy pouze pro pracovníky v administrativě a návštěvníky vede od příjezdu podloubím. Na vstup navazuje část s trojicí kanceláří, prosklenou zasedací místností a vlastním sociálním zázemím. S výrobní částí je zajištěno propojení chodbou, do které ústí také šatny se sprchami civilních pracovníků ve výrobě. Odsouzené přicházejí do budovy vlastním vstupem, který je zastřešenou pasáží propojen s areálem věznice. Na vstup navazuje špinavá šatna, kde dochází k odložení oděvu. Následuje průchod rentgenovým rámem do čisté šatny, kde se vězeňkyně oblékají do pracovního oděvu a obuvi. Z šatny je možno jít čistou chodbou přímo na jednotlivá pracoviště, na WC, nebo do jídelny. Z bezpečnostních důvodů jsou striktně odděleny prostory, které jsou přístupné pro odsouzené a pro civilní zaměstnance. Prostory pracovišť jsou střeženy dozorci z vyvýšené pozice situované přibližně uprostřed dispozice. Pro usnadnění ostrahy je instalován autonomní kamerový systém, který není nijak propojen s věznicí ani s internetem. Venkovní prostory, kam se mohou dostat odsouzené, jako je zastřešený průchod z věznice, kuřárna a únikové východy, jsou oploceny ocelovým pletivem do výšky 3,0 m.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stavebně je celá budova železobetonový prefabrikovaný skelet opláštěný sendvičovými panely s PUR/UPN výplní v tloušťce 15 cm. Panely jsou vertikálně kladeny v modulu 1,0 metr a na celou výšku haly. Pro překlenutí velké výrobní haly (31,6 m) slouží ŽB vazníky nebo příhradové ocelové vazníky, které jsou opláštěny do krabice SDK. Tím je zamezeno usazování prachu na konstrukci a zároveň umožněno skryté vedení vzduchotechniky a elektrorozvodů. Osvětlení je přisazeno ke spodní hraně opláštěného vazníku. Obdobně je řešeno zastřešení ostatních prostorů, vazníky jsou adekvátně menších dimenzí.

Hala Levimo je unikátním projektem v rámci českého vězeňství, kdy se propojily plány a zájmy podnikatelského subjektu s věznicí – v České republice představuje vůbec první vnější střežené pracoviště postavené soukromým investorem na soukromém pozemku. Hala je střežena příslušníky strážní a dozorčí služby i bezpečnostním systémem a mohou v ní být zaměstnány i ty odsouzené, které věznice nemohla dosud na vnější pracoviště z důvodu bezpečnostních kritérií zařadit. Odsouzené si zařazením do práce udržují nebo nově získávají pracovní návyky. Je to důležité pro uplatnění na trhu práce po propuštění z výkonu trestu.

Michal Antl, PKS stavby a.s.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru