Městské lázně Nové Město na Moravě

Zobrazeno: 2774x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS stavby a.s. Žďár nad Sázavou
MajitelMěsto Nové Město na Moravě
ProvozovatelMěstské lázně NMNM
Hlavní architektIng. arch. Jaroslav Dokoupil, Arch.Design, s.r.o., Brno
Druhý architektIng. arch. Martin Švéda, Arch.Design, s.r.o., Brno
Hlavní projektantIgor Sedlák, Arch.Design, s.r.o., Brno
Hlavní zhotovitelSdružení firem „Bazén Nové Město na Moravě“
Druhý zhotovitelPKS stavby a.s. Žďár nad Sázavou
Třetí zhotovitelIMOS Brno, a.s. Brno

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Pozemek vybraný pro výstavbu Městských lázní leží v jihovýchodní části města poblíž jeho historického jádra a hlavní komunikační osy města, spojující historické centrum a nádraží. Na pás panelových domů navazuje volná rekreačně využívaná plocha klesající k zelenému pásu lemujícímu říčku Bezděčku. Na okraji volné plochy je v návaznosti na stávající městskou výtopnu umístěna budova Městských lázní. 

Budova má tvar písmene V otevírajícího se směrem k hlavnímu pěšímu příchodu z centra města. Severní křídlo je dvoupodlažní a obsahuje hlavní vstup a wellnes, v jižním je umístěna vysoká bazénová hala, orientovaná do klidové častí okolí potoku Bezděčky. Zahradní úpravy vstupního prostoru využívají přírodní prvky charakteristické pro Vysočinu.

Obsluha lázní a příjezd na parkoviště je zajištěn obslužnou komunikací kolem stávající výtopny.

Architektonické řešení

Budova je navržena z jednoduchých hranolů na půdorysu písmene V s rovnou střechou a atikou v jedné úrovni porušenou pouze trojúhelníkovým světlíkem bazénové haly. Ten tvoří architektonicky akcent tvarově jednoduché a čisté budovy a pojí se v něm funkce architektonická a urbanistická s funkcemi stavebně technickými – bazilikální denní osvětleni a větraní bazénové haly. Linie střechy sev místě světlíku láme, otevírá se a přitahuje tak pozornost k hlavnímu obsahu budovy – prosklené bazénové hale.

Fasádní plochy jsou členěny střídáním bílých omítnutých ploch a prosklených ploch s lamelovými stínicími prvky.

Podobně střízlivě jako vnější architektonická forma budovy jsou navrženy i vnitřní prostory. Hlavní pozornost je věnována velkoryse řešenému prostoru bazénové haly, kde dominuje prosklená stěna orientované do zeleně podél Bezděčky. V interiéru se výrazně uplatňuje ocelovo dřevěná nosná konstrukce. Ostatní části interiéru jsou navrženy s důrazem na příjemnou atmosféru pobytových prostorů prostoru a současně jejich účelnost.

Dispoziční řešení

V severní dvoupodlažní části budovy je umístěn hlavní vstup s recepcí a centrální šatny s hygienickým zázemím a průchozími sprchami do bazénové haly. Ve 2. podlaží je relaxační program lázní – saunový svět se 3 saunami, vnitřní a vnější ochlazovnou a odpočívárnou, posilovna, masáže, solárium a občerstvení obsluhující z jednoho místa všechny provozy lázní včetně mokrého baru na galerii bazénové haly.

Bazénová část v jižním křídle obsahuje 25m plavecký bazén, zážitkový bazén s divokou řekou a dalšími atrakcemi, velkou vířivku a dětské brouzdaliště. Zajímavostí je využití slané vody v bazénové části lázní. Prosklená stěna bazénové haly je z jihu a východu orámována venkovní sluneční terasou, otevřenou do zeleně podél Bezděčky.

V podzemním podlaží objektu je umístěna vedle zázemí pro zaměstnance především bazénová technologie, strojovny vzduchotechniky, elektro rozvodna a další technologie.

Všechna podlaží a provozní celky jsou propojeny jediným schodiště, které tvoří současně chráněnou únikovou cestu.

Konstrukční a materiálové řešení

Nosný systém objektu je vzhledem k půdorysné i výškové členitosti, osazeni do terénu a tvarové složitosti technologických prostor proveden z monolitického železobetonu. Částečně podsklepené severní křídlo má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, jeho konstrukční systém tvoří skelet doplněný stěnami. Stropy jsou z monolitických bezhřibových desek doplněných obvodovými ztužidly a tramy v miste větších otvorů.

V bazénové části je v podzemí železobetonová vana a obvodové steny doplněny sloupy, v nadzemním podlaží jsou na ocelové obvodové sloupy a prodloužené sloupy přiléhající dvoupodlažní části uloženy dřevěné lepené střešní vazníky, doplněné ocelovými táhly. Na vazníky jsou uloženy dřevené vaznice vynášející bedněni a akustický podhled. Založeni svislých nosných konstrukci je vzhledem k proměnným základovým podmínkám provedeno na pilotách opřených do skalního podloží.

Ostatní stavební konstrukce jsou vesměs tradiční, cihelné zdivo stěn a příček a keramický obklad bazénů.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Budova Městských lázní představuje elegantní a střízlivou architekturu realizovanou městem jako zodpovědným veřejným investorem za velmi rozumné investiční náklady. Stavba plně respektuje zadání - vybudovat dobře fungující a současně ekonomicky dlouhodobě udržitelný objekt, který budu krásný a dobře přijímaný jak profesionály, tak širokou veřejností.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015

za elegantní a střízlivý výraz navržené architektury.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru