Zobrazeno: 5814x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelIng. Bronislav Vala, Dražka
MajitelIng. Bronislav Vala, Dražka
ProvozovatelHotel Zámek Váleč
Hlavní architektIng.arch. Radek Martišek, =ER=, s.r.o., Praha
Hlavní projektant=ER=, s.r.o., Praha
Hlavní zhotovitelIng. Bronislav Vala, Dražka

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Zámek Valeč u Hrotovic je umístěn na okraji obce, na rovině, vedle dvou rybníků a menšího zámeckého parčíku. Areál zámku tvoří ucelená skupina jedenácti budov. Dominantou je dvoupodlažní budova samotného zámku v půdorysném tvaru zalomeného písmene H, mezi jehož severními rameny se skrývá polouzavřené nádvoří. V těsné blízkosti zámku jsou bývalé hospodářské budovy panství, které utvářely velký hospodářský dvůr ve tvaru U. Ten byl při přestavbě zámku na hotel uzavřen novostavbou s dvojitou sedlovou střechou. Celý areál je ohrazen zdmi s několika bránami.

Architektonické řešení

Současná renesanční podoba zámku byla završena až v druhé polovině 16-tého století, avšak skutečné počátky původní zemanské tvrze, z níž zámek v několika etapách vyrůstal, sahají až do století 15-tého. Také stáje a další hospodářské budovy vznikaly postupně, což je rozpoznatelné na několika místech např. podle přizděných štítů. Architektonicky nejhodnotnější částí je samozřejmě samotný zámek uplatňující se v pohledu již z dálky svou charakteristickou sgrafitovou fasádou s "obálkami". Fasáda je zdobena pískovcovými ostěními oken s výraznými renesančními římsami a také ranně barokním vstupním portálem. Původně otevřená arkáda v nádvoří byla nově zasklena do dřevěných výplní. Většina místností je s klenbami, všude jinde byl pod ploché stropy proveden pohledový dřevěný trámový strop. Zámek je kompletně nově opatřen interiérovou ornamentální výmalbou stěn a kleneb v renesančním stylu. Nově jsou vestavěna dvě schodiště s originálně provedenými sklo-ocelo-dřevěnými výtahovými šachtami. Valbová střecha z bobrovek byla na některých stranách doplněna malými vikýři pro nové podkrovní pokoje hostů. Z ostatních budov stojí rovněž za zmínku hodnotná sýpka s několikapodlažní celodřevěnou vnitřní konstrukcí. 

Dispoziční řešení

Celý areál byl přebudován pro hotelové využití. V budově zámku jsou salónky a historické apartmány. V kamenných sklepech je vinárna. V hospodářských budovách jsou zejména ubytovací pokoje ale i další nutné funkce, jako velkokapacitní kuchyně, sklady, šatny apod. Do novostavby byly umístěny prostorově největší provozy: Společenský sál, restaurace a krytý bazén se saunami. Na hospodářském nádvoří je však ještě i druhý, venkovní bazén. U vjezdu je nové parkoviště pro asi 100 vozidel a v současnosti se připravuje ještě další etapa pro jižní dvůr, kde se plánují podzemní garáže. Všechny budovy areálu jsou mezi sebou propojeny nově vybudovanými rozsáhlými podzemními chodbami - tunely. V podzemí jsou rovněž některé strojovny, druhá kuchyně a wc hostů. Celý komplex dokáže ubytovat až několik-set osob a spolu s venkovní úpravou na nádvořích obsloužit společenské akce i pro několikatisícové návštěvy za den.

Konstrukční a materiálové řešení

Všechny stávající budovy byly zrekonstruovány s použitím původních konstrukcí i materiálů. Hodnotnější části byly opraveny restaurátorsky a při doplňovaní některých konstrukcí byly většinou použity tradiční řemeslné postupy. Smíšené kamenné i cihelné zdivo bylo na mnoha místech potřeba zateplit bez zásahu do fasády. To se provedlo vnitřní přizdívkou z tvárnic Multipor. Ty byly výborným a také prodyšným podkladem pro obnovení vápenných kletovaných omítek. Krovy jsou zachovány původní. Dveře i okna na zámku jsou dubové v provedení historických replik, neboť původního se zde nezachovalo vůbec nic. Důležitou technickou zajímavostí je i to, že celý areál je vytápěn ekologicky a velmi úsporně teplovodem z nedaleké bioplynové stanice. Přídavné kotle na zemní plyn jsou jen záložní a v posledních mírnějších zimách se zatím ani nemusely zapínat.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Zámek byl na seznamu nejohroženějších památek ČR a nebýt mimořádného osobního zájmu a úsilí investora, který ho nejen opravil, ale také mu vdechl nový život a využití, by tato renesanční ozdoba Třebíčska v následujících letech jako ruina nenávratně zanikla. Rekonstrukce svým rozsahem, podílem tradičních i uměleckých řemesel, pečlivě vyřešenými architektonickými detaily a také nákladností, nemá v posledních desetiletích srovnání s žádnou jinou soukromou realizací tohoto druhu a je pro mnohé návštěvníky nejen inspirací k jejich vlastním rekonstrukcím, ale i morálním vzorem, jak přistupovat k historickému dědictví naší země.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

titul PRESTIŽNÍ STAVBA KRAJE VYSOČINA 2014 

za záchranu historicky cenného komplexu v nevídaném rozsahu a v mimořádně kvalitním provedení.

  • CENA VEŘEJNOSTI

  • CENA ČKAIT


 

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru