Český Mlýn - Relaxační centrum v Jihlavě

Zobrazeno: 3287x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStatutární město Jihlava
MajitelStatutární město Jihlava
Hlavní architektIng. Slavomír Langmajer, ATELIÉR ALFA, spol. s r.o., Jihlava
Hlavní projektantATELIÉR ALFA, spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelPSJ, a.s., Jihlava

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Záměrem investora bylo vybudovat na pravém břehu řeky Jihlavy sportovně relaxační areál volně přístupný všem skupinám občanů. Lokalita je, vzhledem ke své poloze v rámci města, bezproblémově přístupná a navazuje na řešené území na druhé straně řeky. Propojení obou břehů lávkami vznikl rozsáhlý areál pro aktivní odpočinek. Areál je řešen s důrazem na outdoorové aktivity a pohyb v přírodě. Rozhodujícím prvkem pro formování návrhu je řeka Jihlava. Určuje charakter území – rovinatá niva - a tvoří jeho přirozenou hranici po celé severní a východní straně areálu.

Architektonické řešení

Řekou určený princip plynutí respektuje hlavní objekt areálu – cyklostezku. Ta kopíruje koryto řeky po celé délce areálu a tvoří tak jeho páteř. Jižní část areálu je díky své poloze a návaznosti na obdobné aktivity řešena jako akční - s dětským hřištěm, skateparkem a sportovní travnatou plochou, kolem kterých obíhá inline dráha. Severní část areálu je vysloveně relaxační s důrazem na pěší trasy v kombinaci s aktivitami spojenými s chovem koní. Důležitými prvky při tvarování areálu jsou zeleň a zemní valy doplňující území. Tyto prvky opticky rozbíjí výškově fádní rovinatou nivu řeky. Vytváří tak opticky menší a příjemnější plochy pro relaxaci. Důležitým prvkem areálu je nová lávka přes řeku Jihlavu v severní části areálu. Ta propojuje nový prostor se stávající cyklostezkou podél ulice Romana Havelky. Dominantním prvkem je i betonový skatepark, jeden z největších v Česku. Součástí areálu je i dětské hřiště s atrakcemi pro všechny kategorie dětí a travnatá plocha pro různé míčové sporty a jiné využití.

Dispoziční řešení

 • Areál je přirozeně rozdělen dálničním přivaděčem na dvě části, jižní část slouží oudoorovým sportům - cyklostezka s chodníkem podél břehu řeky, osvětlená dráha pro inline bruslení, skatepark,dětské hřiště, míčové sporty. Přirozeně navazuje na stávající tenisové areály. Celý prostor je doplněn výsadbou skupin nových stromů a keřů.
 • Dětské hřiště je vybaveno solitérními herními prvky - pružinové houpadla, herní sestava s houpačkami, lezecká stěna. Prostor hřiště je vybaven i venkovními fitness prvky, koši na streetball. jsou zde i plochy pro pétanque. Skatepark je postaven s využitím všech současných poznatků z budování obdobných zařízení. Je zde největší bowl v republice a část i pro streetek. Velká travnatá plocha slouží k míčovým sportům, může doplněna lehkými brankami na malou kopanou a sloupky na volejbal, badminton apod. Součástí je také parkoviště pro vozidla návštěvníků a příjezdová komunikace.
 • Severní část je pak spíše klidová část, součástí je cyklostezka, lávka přes řeku, odpočinkové plochy na břehu řeky. Na tuto část také navazuje stávající areál chovu koní a jezdecký areál. Součástí je lokální biocentrum tvořené souvislým porostem olšiny podél bývalého náhonu k Jezuitskému mlýnu.
 • Lávka přes řeku má rozpětí 32 m a je zavěšena na lanech. 
 • Celý areál je doplněn pevným i mobilním mobiliářem - lavičky, odpadkové koše, stojany na kola. Součástí stavby jsou přeložky optických kabelů a přeložka vzdušného vedení vysokého napětí.

Konstrukční a materiálové řešení

 • Areál vzhledem k rozmanitosti funkcí je materiálově rozmanitý. Dětské hřiště je z části travnatá plocha, dopadové plochy jsou z oblázků, komunikace jsou z minerálního betonu a zámkové dlažby.
 • Cyklostezka má asfaltový povrch, přilehlý chodník je ze zámkové dlažby. Asfaltový povrch je i na inline dráze. Ostatní komunikace a parkoviště jsou ze zámkové dlažby, parkovací místa jsou z vegetačních tvárnic. Skatepark je ryze betonová stavba, je doplněn plastovými, podzemními retenčními nádržemi a výustním objektem do řeky Jihlavy. Lávka je ocelová, zavěšená na řetězovce z vysokopevnostních táhel. Je podepřena dvěma nábřežními pylony. Mostovka je z dřevěných hranolů. je založena na betonových blocích, které jsou podporované velkoprůměrovými pilotami.
 • Ostatní plochy jsou řešeny jako terénní úpravy se zatravněním a výsadbou skupin stromů a keřů.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Sportovně relaxační centrum Český mlýn představuje ojedinělý ucelený areál pro odpočinek i aktivní trávení volného času obyvatel města Jihlavy, který vznikl v ideální lokalitě podél řeky, v sousedství tenisových kurtů, sportovní haly, areálu pro chov a výcvik koní a koupaliště Vodní ráj. Nabízí jeden z nejmodernějších skateparků v Česku a velký osvětlený okruh pro in-line bruslaře a cyklisty, jehož dosah a návaznost na stávající cyklostezky rozšiřuje překlenutí řeky novou lávkou. Vznikla zde dětská hřiště i plochy pro míčové sporty. Areál vhodně doplňuje zeleň a zemní valy, které opticky rozbíjí výškově fádní rovinatou nivu řeky a vytváří opticky menší a příjemnější plochy pro relaxaci. Jihlavský Český mlýn dal nový smysl dlouhodobě nevyužívanému a zanedbanému prostoru. Navíc zhruba 500 metrů nové cyklostezky zároveň plní úlohu ochranné hráze řeky Jihlavy při stoleté vodě.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2014

za zhodnocení zanedbaného prostoru nivy řeky, které doplňuje sportovní zaměření dané lokality.


Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru