Rekonstrukce Domova důchodců Ždírec

Zobrazeno: 3308x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina, Jihlava
ProvozovatelDomov důchodců Ždírec
Hlavní architektSPA spol. s r.o. Jihlava
Hlavní zhotovitelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu domova důchodců, situovaného uprostřed obce Ždírec, v uzavřeném areálu. Rekonstrukcí nedochází ke změnám v situování stavebních objektů ani ke změnám rozlohy areálu. Posláním rekonstrukce bylo zlepšení celkového standardu poskytovaných sociálních služeb a realizace s tím spojených stavebních a technických úprav.

Architektonické řešení

Provoz domova důchodců je situován v podstatě ve dvou, stavebně i provozně spojených objektech. Starší část, vybudovaná v roce 1926, je zděná s dřevěnými trámovými stropy a dřevěným krovem. Novější přístavba, dokončená v roce 1992, je rovněž zděná, s betonovými stropy a využívaným podkrovím. V roce 2004 byla v obou objektech provedena výměna stávajících oken za okna z europrofilů. Toto byla jediná skutečnost, která ovlivnila architektonický vzhled objektu. Snahou rekonstrukce bylo zachovat původní vzhled objektu korespondující s architekturou okolní zástavby a to i při provedení celkového kontaktního zateplení objektu.

Dispoziční řešení

Dispoziční úpravy byly zásadním a stěžejním požadavkem investora. V souladu s požadavkem na maximálně možný poskytovaný standard služeb a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců bylo provedeno co možná nejvhodnější situování pokojů klientů do stávajícího objektu, včetně vytvoření nových společenských, rehabilitačních a zdravotnických prostor. Současně byla provedena kompletní rekonstrukce a dodávka nového vybavení stravovacího a prádelního provozu, včetně vybudování zázemí pro zaměstnance domova.

Konstrukční a materiálové řešení

 • Nejrozsáhlejší stavební činností prošla starší část objektu, kde bylo provedeno odstranění staticky nevyhovujících stropních konstrukcí, odstranění všech příček a většiny podlahových konstrukcí. V podstatě zůstalo zachovány pouze nosné a obvodové zdivo. Byly provedeny nové stropní konstrukce, veškeré nové příčky, omítky, podlahy, výměna a prodloužení výtahů. V celém objektu byly nově provedeny rozvody technických zařízení, včetně strukturované kabeláže.
 • Na celém objektu bylo provedeno kompletní zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem.
 • Materiály a výrobky, použité při rekonstrukci objektu, jsou ve standardním provedení a standardní cenové úrovni.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Rekonstrukce objektu je provedena velmi zdařile s nadstandartním řemeslným zpracováním, při respektování náročných požadavků investora i provozovatele se současným zvládnutím komplikovaných stavebně technických problémů, které vyvstaly v průběhu vlastní realizace.

Ocenění

 • Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2012

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru