Stavební úpravy ZŠ Dolní Město

Zobrazeno: 924x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelObec Dolní Město
MajitelObec Dolní Město
Hlavní architektIng. Marie Kovandová, Světlá nad Sázavou
Hlavní projektantIng. Marie Kovandová, Světlá nad Sázavou
Hlavní zhotovitelDolnokralovická stavební s.r.o., Dolní Kralovice

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Řešení vychází z původního umístění budovy základní školy, která byla postavena a uvedena do provozu v roce 1890. Rekonstrukce byla řešena s vizí budoucí přístavby tělocvičny, kterou se povedlo naplnit hned několik měsíců po dokončení rekonstrukce základní školy.

 • Architektonické řešení

  Objekt základní školy je dvoupodlažní s podsklepením. Zastřešení je provedeno pomocí klasické venkovské sedlové střechy. Základním požadavkem investora byla veselost stavby pro děti a zároveň zachování její historické hodnoty pro místní občany, kteří obecní školu téměř všichni ve svém mládí navštěvovali. Architektonické řešení je do značné míry ovlivněno umístěním stavby na návsi obce. Rekonstrukce školy byla navržena s ohledem na požadavek vážnosti navenek a hravosti vevnitř budovy. Řešení budovy je z velké míry ovlivněno požadavky na osvětlení výukových prostor a akustickými požadavky na školní budovy.

 • Dispoziční řešení

  • 1. PP: Ve sklepení objektu se nachází technické zázemí budovy bez přístupu žáků.
  • 1. NP: V přízemním podlaží se nachází vstupní chodba, prostory malé a velké družiny, šatna, úklidová komora, WC inva a cvičební sál.
  • 2. NP: Toto podlaží zahrnuje tři třídy, ředitelnu, kabinet pro kantory, WC pro chlapce, WC pro dívky, WC personálu a úklidovou komoru. Dále je zde umístěn vstup na půdu.
 • Konstrukční a materiálové řešení

  Jedná se o stavbu z plných cihel s občasným použitím místního lomového kamene. Stavba byla v rámci rekonstrukce odsušena pomocí kombinace opatření – větrací kanály pod podlahou, chemická izolace zdiva v celé ploše, hydroizolace v podlahách a sanační omítky v celém přízemí budovy. V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní nová skladba podlahové konstrukce v 1.NP. Stropní konstrukce nad 1.NP (ocelová nosná konstrukce) a 2.NP (železobetonové předpjaté panely) jsou provedeny nově stejně jako střešní konstrukce (klasický dřevěný krov s šikmou stolicí). Samozřejmostí potom byla střešní krytina z bobrovky. Nechybí příprava na osazení fotovoltaické elektrárny. Veškeré instalace jsou nové. Okna byla ponechána původní, fasáda byla nově upravena. Zajímavostí nesporně byla velká změna výukového procesu – klasické zelené školní tabule „na křídy“ byly vyměněny za dotykové interaktivní tabule. Investor zapojil do výstavby i učitelský sbor – na chodbách nalezneme kresby kantorů. Kresby zobrazují malé veselé žáky, které se staly kamarády našich skutečných školních návštěvníků. Kladně přijala veřejnost zachování původního kamenného schodiště, po kterém chodily do svých lavic celé generace dolnoměstských občanů.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba je příkladem úspěšné a hospodárné obnovy vlhké, staré a nepříliš útulné budovy za pomoci moderních technologií a materiálů uprostřed vlídné a krásné Vysočiny a je tak důkazem, že i v malé škole na menší vesnici lze vytvořit high-tech školu s veselým duchem a příjemnou atmosférou.

Ocenění

Čestné uznání

za vytvoření přívětivé atmosféry školy.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru