Stará škola na náměstí, Třešť

Zobrazeno: 1836x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Budova tzv. staré školy zaujímá výjimečné místo v čele hlavního třešťského náměstí. Význam je podtržen situací, kde náměstí má tvar rovnoramenného trojúhelníka a objekt školy je umístěn na středu jeho vyvýšené základny. Budovu navrhl architekt Václav Tebich a postavil ji jeho bratr Antonín Tebich. Historická budova staré školy vznikala ve dvou fázích mezi lety 1890 a 1901. V roce 1890 byla otevřena jižní část budovy, která sloužila jako chlapecká obecná a měšťanská škola. Budova měla půdorysný tvar obráceného písmene T s učebnami orientovanými do náměstí a zázemí se schodištěm na sever. V roce 1901 byla dokončena severní přístavba dívčí části školy. Přístavba měla opět půdorysný tvar písmene T a zrcadlové uspořádání oproti původní škole. Na rozdíl od chlapecké části bylo zvětšeno křídlo s učebnami uzavírající prostor dnešního autobusového nádraží. Složitý stavební vývoj se odrazil v atypickém situování objektu na náměstí, kde jižní nejzdobnější fasáda objektu by byla logickým místem pro vytvoření hlavního vstupu, přesto zde byla pouze okna učeben a hlavní vstup byl od počátku umístěn na východní fasádě směrem do ulice 5. května. Vyřešení vstupů a nově i „spojení“ domu s náměstím bylo jedním z hlavních cílů řešení.

 • Architektonické řešení

  Historická budova je očištěna od nežádoucí části pozdějších zásahů a fasáda je uvedena do původní podoby (obnovení patek pilastrů, bosáží, profilací atd.), včetně zachování jednotlivých historických vrstev. Protože původní výplně otvorů se nedochovaly, jsou všechny nahrazeny novými v duchu historického objektu. Nové vstupy v přístavbách, vklíněných mezi severní a jižní křídlo, jsou jasně odlišeny od historické části budovy tvarově i materiálově použitím pohledového železobetonu a hliníkových profilů s velkoformátovým zasklením nových výplní otvorů.

 • Dispoziční řešení

  V přízemí budovy se nově nachází tři komerční jednotky přístupné přímo z parteru. V severozápadním rohu je umístěna provozovna České spořitelny se vstupem z ulice Franze Kafky. Jihozápadní roh je upraven pro provoz kavárny se vstupy z náměstí T. G. Masaryka a ulice Franze Kafky. Poslední komerční jednotkou je lékárna, která je situována v jihovýchodním rohu objektu se vstupem z nám. T. G. Masaryka a odděleným zásobováním z ulice 5. května. Ostatní části domu jsou přístupné hlavním vstupem z východní části, z ulice 5. května, přes foyer v nové přístavbě. V severní části přízemí, v místech bývalé tělocvičny, je situován společenský sál pro potřeby základní umělecké školy a pro příležitostné užití města. Sál, včetně zázemí, je funkčně oddělitelný od ostatních provozů. Z foyeru jsou dále přístupná historická schodiště, nově doplněná výtahem, která obsluhují zbývající podlaží. Severní schodiště je určeno pro žáky základní umělecké školy. Jižní schodiště zpřístupňuje pronajímatelné prostory v patře. Patro je funkčně rozděleno mezi ZUŠ a pronajímatelné prostory. Škola zde má v severním křídle dislokovány učebny výtvarné a taneční výchovy včetně sociálního zázemí a šaten. Využití pronajímatelných prostor v tomto patře, situovaných v jižním křídle, není zatím přesně specifikováno. Druhé patro je celé vyčleněno pro potřeby ZUŠ. Jsou zde hudební učebny, sborovna, kanceláře vedení školy a nezbytné zázemí. Podkroví je nově zpřístupněno schodištěm a výtahem a je využito primárně pro technické zázemí objektu.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění 

Vzorová ukázka rekonstrukce historického objektu v městské památkové zóně s jasně definovaným současným zásahem.

Ocenění

titul Stavba roku Kraje Vysočina 2022

za povýšení významu budovy jako dominanty příznivě ovlivňující náměstí

titul Cena veřejnosti Stavba roku Kraje Vysočina 2022

(vítěz sms hlasování)

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru