Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E, Jihlava

Zobrazeno: 473x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPodzimek a synové s.r.o., Třešť
MajitelKraj Vysočina, Jihlava
Hlavní architektIng. arch. Petr Holub, ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Jihlava
Hlavní projektantIng. Jakub Fraj, ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelSpolečnost „Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS"
Druhý zhotovitelPodzimek a synové s.r.o., Třešť
Třetí zhotovitelMetrostav a.s., Praha
Čtvrtý zhotovitelOHLA ŽS, a.s., Brno

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Urbanismus stavby a jejího umístění vychází z okolní zástavby a vhodně svým pojetím doplňuje stávající charakter zástavby v této části města. Vlastní budovu krajského úřadu tvoří dva souběžné identické monobloky se společnou prostorově ustoupenou jednopodlažní podnoží. Tímto řešením bylo docíleno rozdělení hmoty objektu na dvě menší části, které svými proporcemi a měřítkem ideálně navazují na sousední stavby.

 • Architektonické řešení

  Po architektonické stránce je stavba krajského úřadu řešena s důrazem na trvanlivé a kvalitní materiály, které zajišťující funkční a estetickou kvalitu a nadčasovost. Východní a západní část objektu, kterou tvoří dva monobloky o 4. nadzemních podlažích doplněných ustupujícím 5. podlažím je řešena identicky pomocí nepravidelně provedeného rastru horizontálně orientovaných oken a fasádního zavěšeného obkladu z bílého betonu, který je lokálně doplněn smaltovaným černým sklem a tmavě šedými betonovým obkladem. Vlastní rast fasády je vizuálně zvýrazněn využitím černého rastru. Stejná výrazová idea se poté propisuje do interiéru budovy, kde je ve stejném duchu nepravidelného barevně zvýrazněného rastru realizován akustický podhled. Středová část je z jižní strany tvořena hliníkovou prosklenou fasádou, která tvoří přirozené vizuální zvýraznění vstupu do budovy a je v exteriéru doplněna květníky z bílého betonu. Střechy jsou realizovány jako ploché, částečně využívané jako klidové zóny s terasami v kombinaci se zelenými střechami s lokálně umístěnou vzrostlou zelení.

 • Dispoziční řešení

  Hlavní vstup do budovy je situován ve střední části vstupního traktu, ve kterém je umístěna dvoupodlažní vstupní hala s recepcí. Z tohoto prostoru je na protilehlých stranách přístup do obou kancelářských budov, jejichž dispoziční řešení je z větší míry totožné. Tyto budovy jsou navrženy jako trojtakty se dvěma vloženými chodbami. Trakty po obvodu jsou využity jako kanceláře, vnitřní střední trakt je využit pro umístění technického a sociálního zázemí. V tomto vnitřním traktu jsou také umístěny hlavní vertikální komunikace – prosklené výtahy a centrální schodiště. Budova je v celém rozsahu podsklepena. Pod východní částí je na úrovni suterénu umístěno technické a personální zázemí objektu a skladovací prostory, zbývající část suterénu je řešena jako podzemní hromadná garáž včetně dobíjení elektromobilů, část podlaží je vyčleněna pro ukládání jízdních kol.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Budova je realizována jako monolitický železobetonový skelet s vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Založení objektu bylo díky vhodné geologii realizováno jako plošné provedené na základové desce. Strop středové části s nadstandardním rozponem 12 m byl řešen pomocí předepjatých panelů. Příčky byly realizovány u technického a hygienického zázemí jako zděné z pórobetonu, příčky u kanceláří byly z důvodu lepších akustických vlastností realizovány jako sádrokartonové. Výplně otvorů jsou provedeny z hliníkových profilů doplněné venkovními žaluziemi. Fasáda objektu je provedena jako zavěšená provětrávaná. Rastr fasády je proveden z plně rektifikovaného hliníkového roštu, na který byly pomocí skrytých kotev osazeny desky z bílého betonu a smaltovaného skla. Podhledy jsou provedeny jako akustické z obdélníkových panelů osazených do černého rastru v provedení vytvářející iluzi plovoucích desek. Na podlahy byla použita kvalitní vysoce odolná velkoformátová dlažba doplněná v kancelářích akustickým vinylem.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba byla realizována velice precizně, na vysoké technické a odborné úrovni s důrazem na detaily, které podtrhují její architektonické a stavební kvality

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru